Vilka vi är

Florian Aranda

Gruppledare

E-post:

Benny Sellborn

Ordförande

E-post:

Styrelsen

Benny Sellborn

Ordförande

Thomas Svensson

Vice ordförande

Annelie Johansson

Andre vice ordförande

Erik Johansson

Ledamot

Jessie Johansson

Ledamot

Max Haienhjelm

Ledamot

Florian Aranda

Ledamot

Stefan Bergström

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Florian Aranda

Gruppledare

Clara Aranda

Vice gruppledare

Jan Petersson

Ledamot

Benny Sellborn

Ledamot

Ingvar Våxmo

Ledamot

Anette Kemgren

Ledamot

Linus Gistedt

Ledamot

Wasuthida Pinsakulnee

Ersättare

Mats Forsberg

Ersättare

Torgny Solvinder

Ersättare

Anneli Ljung

Ersättare

Johan Andersson

Ersättare

Lottie Carlzon

Ersättare