Valberedningen välkomnar nomineringar | Sverigedemokraterna i Norrköping

Valberedningen välkomnar nomineringar

Med ett mycket starkt valresultat bakom oss går vi nu återigen in i nomineringsprocessen inför val till förtroendeuppdrag för kommunföreningen Sverigedemokraterna Norrköping.

 

Senast den 1 december skall nomineringar till styrelse samt revision vara valberedningens ordförande tillhanda skriftligen via e-post: christian.nordin.olsson@sverigedemokraterna.se

I samband med nominering till valberedningen skall intyg av kandidatur fyllas i och skickas in. Intyget nås genom att klicka här.

 

Senaste den 1 december skall nomineringar till valberedningen vara styrelsen tillhanda skriftligen via e-post: norrkoping@sverigedemokraterna.se

 

För mer information:

Christian Nordin Olsson
Valberedningens ordförande

E-post: christian.nordin.olsson@sverigedemokraterna.se