Valberedningen informerar | Sverigedemokraterna i Norrköping

Valberedningen informerar

Tiden har närmat sig slutet på året vilket betyder att valberedningens mest intensiva arbete påbörjas på nytt, nomineringsprocessen.

Valberedningen välkomnar nomineringar och andra eventuella synpunkter som kan vara av intresse för vårt arbete med att föreslå den nya styrelsen för Sverigedemokraterna Norrköping.


Nomineringar till val av styrelse & revisorer skall vara valberedningens ordförande skriftligen tillhanda senast den 1 december.

Christian Nordin Olsson
Valberedningens Ordförande
E-post: christian.nordin.olsson@sverigedemokraterna.se

Nomineringar till val av valberedning skall vara kommunföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december.

Clara Aranda
Ordförande Sverigedemokraterna Norrköping
E-post: clara.aranda@sverigedemokraterna.se