Vad vi vill

Ett parti för hela Norrköping

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

Hela Norrköpings kommun har en stor potential att utvecklas såväl socialt, kulturellt och ekonomiskt. Fyra kommunikationssätt och en välfungerande IT- och energiförsörjning möjliggör för Norrköping att skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv. Rika åkermarker, fiske och skog, är ytterligare faktorer som bidrar till att skogsbruk, jordbruk och turism kan blomstra med rätt politisk inriktning

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!