Uttalande kring ”tonläget” vid sista KF sammanträde. | Sverigedemokraterna i Norrköping

Uttalande kring ”tonläget” vid sista KF sammanträde.

Det pratas mycket om sista KF och ”tonläget”. Socialdemokraterna är ”förskräckta”, ”kränkta”, ”aldrig varit med om liknande” mm, av anledning att jag vid två tillfällen sagt att de ljuger och att de vilseleder med sina anföranden.

 

Låt mig då citera i vilka sammanhang jag gjort detta och allt går att kontrollera via reprissändning via Norrköpings hemsida:

Ca: 187 min i sändningen:

Lars Stjernkvist (S): ”Nyss hör vi en Sverigedemokrat läsa högt och tala om för oss andra att vi absolut inte får avvika från en lagstiftning och vi ska dessutom följa den engelska varianten”.

Inledningsvis i ärende nr.4 hänvisar jag till översättning av barnkonventionen. Jag nämner överhuvudtaget inte att vi ska följa engelska lagar – (även om Sverige följer en hel del internationella lagar, så inga konstigheter även om jag hade sagt så). Om någon hör enbart detta inlägg från Lars Stjernkvist, utan att hört mitt anförande, blir följden att man tror att så var det och att jag verkligen sa att vi ska följa engelska lagar. Så vad kallas det när man medvetet felciterar någon annan talare? Jag ser det som ”vilseleda och ljuga”.

 

Ca:197 min i sändningen:

Irma Görtz (S) säger i sin anförande vid ca: 197:e minut av KF sammanträdet följande: ”Vare klädsamt att SD representanter i VON, driver frågor, för att förstärka och förbättra äldreomsorgen. Vi har under dem 2½ åren, som jag suttit i nämnden inte sett nånting utav det.

LOV inom äldreomsorgen, nödsändare för dementa, musikunderhållning på kommunens äldreboenden är bara några motioner som vi lagt fram och samtliga var avslagna av majoriteten. Vi har också varit starkt kritiska mot utvecklingen och omorganisationen av träffpunkter. Vi har drivit frågor kring varm mat till samtliga i kommunen, vilket också inkluderar våra äldre. Moderna kostnadsfria trygghetslarm, vårdhundar inom äldreomsorg, sprinklersystem i samtliga boenden, subventionerade halkskydd, ”ut och gå-garanti” för våra äldre samt lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser, regelbundna kontroller av medicinering, att placering av våra äldre ska respekteras och att inte sära på par som levt ihop under många år, servicelägenheter, vi var mycket kritiska kring alla besparingar och långa väntetider och så vidare, och så vidare.

Så vad kallas då uttalanden av Irma Görtz ”inte sett någonting”?

 

Det som ligger bakom ”beklagandet” är nämligen så att majoriteten vill flytta fokus från viktiga frågor till ”tjafs” och på det sättet slippa ta ansvar och ta hand om riktiga problem vårt samhälle har. De är medvetna om att vi talar sanning och vill skrämma oss till tystnad genom sådana utspel.

Jag kan intyga att oss kommer de inte att skrämma till tystnad, vi är konsekventa, vi talar sanning och står bakom vår politik.

 

Gruppledare för Sverigedemokraterna i Norrköping
Darko Mamkovic