Utdelningen fortsätter | Sverigedemokraterna i Norrköping

Utdelningen fortsätter

Trots sommarledighet har partiaktiviteterna i SD Norrköping inte upphört. Mängder med flygblad delas nämligen fortfarande ut och vi kommer inte sluta än! Dock kommer vi de närmaste månaderna att fokusera på rekrytering av nya medlemmar eftersom vi söker kandidater och blivande politiker inför de allmänna valen 2014. Vi hoppas såklart att alla som delar våra värderingar går med i Sverigedemokraterna – det är roligt och en unik möjlighet att påverka vardagen för dig och de i din omgivning. Medlem kan man bli genom att trycka här och följa instruktionerna.

Vid nedanstående utdelningar i juni, tillsammans med en utdelning i Söderköping den 17 juli har upp emot 7000 flygblad och 350 tidningar delats ut. Vill du vara med och sprida vårt viktiga budskap? Kontakta oss!

15 juni: Ättetorp, Åby (tidningar och flygblad)
19 juni: Eneby, Smedstugugatan (tidningar och flygblad)
20 juni: Eneby, Åby, Torshag, Graverfors (tidningar och flygblad)
22 juni: Skarptorp, Ektorp, Vilbergen (flygblad)
23 juni: Vilbergen, Urbergsgatan, Enebymo (flygblad)
24 juni: Haga, Vilbergen, Vilbergsgatan (flygblad)
25 juni: Vilbergen, Vilbergsgatan (flygblad)
29 juni: Söderköping (flygblad)