Informationsträff 23/11 -2008 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Informationsträff 23/11 -2008

Söndagen den 23 november samlades 33 medlemmar och intresserade i en lokal i Lindö öster om Norrköping, med utsikt över Bråviken. Markus Wiechel och Ingvar Våxmo, båda aktiva i Norrköping, hade bjudit in vice partiordförande Jonas Åkerlund för att hålla föredrag.

Jonas Åkerlund höll ett timslångt föredrag om Sveriges historia, med fokus på de senaste årtiondenas omvandling. Han talade bland annat om den stora invandringen efter andra världskriget. Han betonade att arbetskraftsinvandringen på sextio- och sjuttiotal inte enbart var positiv. Den stora tillförseln av billig arbetskraft minskade omvandlingstrycket i ekonomin, vilket kan ha bidragit till den svenska industrins kris på sjuttiotalet.

Vice partiordförande Jonas Åkerlund talar

Sen kom han in på nutidens ”mångkulturella” invandring som har minskat sammanhållningen, ökat otryggheten, och fått svenskarna att alltmer känna sig som främlingar i sitt eget land. Sedan övergick Jonas Åkerlund till ett annat ämne: Han talade om de fördelar Sverige har genom att vi inte är med i EMU. Nu när lågkonjunkturen kommer har vår egen valuta en större flexibilitet, vilket kan hjälpa till att hålla igång exportindustrin. Han talade sedan ytterligare om EU, och hur detta projekt på lång sikt utmynnar i nationalstaternas upplösning.

Markus Wiechel talar

Markus Wiechel, talade sedan om SDU-verksamheten i östergötlandsdistriktet. Det gick inte att ta miste på Markus enorma entusiasm, så det är säkert bara en tidsfråga innan det finns en intensiv ungdomsverksamhet i gång i området.

Sen blev det frågestund. Många av de som hade kommit ställde samma fråga: Hur är det möjligt att utvecklingen i Sverige har kunnat gå så fel? Varför upplöser politikerna det trygga folkhemmet, och ersätter det med ett splittrat och hårt segregerat samhälle, med kriminalitet och otrygghet?
Jonas Åkerlund svarade genom att likna makthavarnas situation med en bilförare som kör på en allt mer lerig väg. Vägen börjar alltmer likna en leråker. Men föraren vågar inte stanna utan kör bara vidare. Han förstår att om han stannar skulle bilen sjunka ner där den står. Han har svurit inför alla att han aldrig ska vända, och kan inte erkänna att han är på fel väg.

Sedan bjöds alla på kaffe och smörgåstårta. De som ville aktivera sig mera kommer att träffas inom kort och då ska man konkretisera hur arbetet ska gå vidare. Många ville ha Sd-kuriren att dela ut till vänner och bekanta. Flera personer anmälde intresse att kandidera i framtida val.

Alla i Norrköpingsområdet som vill engagera sig för partiet kan höra av sig till norrkoping@sverigedemokraterna.se

Fikapaus samt diskussion