Sverigedemokraternas förslag om vägföreningarna i KS 4 maj 2020 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Sverigedemokraternas förslag om vägföreningarna i KS 4 maj 2020

Under måndagen hade kommunstyrelsen sammanträde i Norrköping.
En viktig fråga som behandlades var om kommunen ska överta huvudmannaskapet för allmän plats och anläggningar i vägföreningar.
Sverigedemokraterna är för ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap främst av två anledningar:

1. Vägföreningarna har under lång tid varit lovade att kommunen ska ta över huvudmannaskapet, vi anser att löften ska infrias.

2. Fastigheter inom vägföreningar betalar idag en årsavgift för skötsel och drift av vägarna. De medborgare som äger och bor i fastigheter inom vägföreningarna betalar lika mycket i kommunalskatt som medborgare som bor i områden där kommunen har huvudmannaskap.
Vi anser att alla medborgare som bor i kommunen ska behandlas lika, ingen ska utifrån var och hur man bor, betala extra avgifter.

På grund av kommunens ekonomiska läge just nu, och troligen under en lång tid framöver ser vi att ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap endast kan göras utifrån förutsättningarna att vägarna övertas i befintligt skick och att nuvarande vägstandard är vad som ska gälla som utgångsnivå i områdena. Kostnaden för drift, underhåll och skötsel tas över av kommunen i de fall där vägföreningarna önskar ett kommunalt huvudmannaskap.
I de fall där vägföreningar i dagsläget inte önskar ett kommunalt övertagande ska samma bidragsnivå utgå till driften som idag.

Därför kommer Sverigedemokraterna att yrka på följande när slutgiltigt beslut tas på nästa kommunfullmäktigesammanträde:

–  Att kommunen tar över huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i de vägföreningar som så önskar. Övertagandet sker i befintligt skick och ingen upprustning av vägarna ska göras för att uppnå ”kommunal standard”.

Vid kommunstyrelsens sammanträde var de bara Sverigedemokraterna som yrkade på ett kommunalt övertagande, med ett konkret förslag på hur det ska ske.
Vi får se om det blir annorlunda när slutgiltigt beslut ska tas på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.