Sverigedemokraterna Norrköpings valberedning informerar! | Sverigedemokraterna i Norrköping

Sverigedemokraterna Norrköpings valberedning informerar!

Nomineringar till Sverigedemokraterna Norrköpings styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 december 2015. Kandidat till förtroendepost ska i samband med nomineringen godkänna sin kandidatur, detta ska ske innan nomineringsprocessen tagit slut.

För att godkänna din kandidatur skriv ut följande blankett (här), fyll i och skicka till:

Sverigedemokraterna Östergötland
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Märk kuvertet ”Valberedningen”. Det går också bra att scanna in blanketten och mejla den till: clara.aranda@sd.se

Nomineringar skickas till samma e-post.