Styrelse | Sverigedemokraterna i Norrköping

Styrelse

Vår styrelse

Varje år väljs en styrelse av Sverigedemokraternas medlemmar boende i Norrköping eller Söderköping. Styrelsen har till uppgift att under ett år leda det politiska arbetet i dessa kommuner.

Ordförande
Darko Mamkovic

Vice ordförande
Benny Sellborn

Andre vice ordförande
Naima Bahnam Johansson

Ledamöter
Anneli Ljung
Matthias Olofsson
Johan Lindekrantz
Christer Tufvander

Suppleanter
Linda Nilsson
Sandra Jörheden
Pia Bågenholm
Erik Johansson
Maja Lindgren