Styrelse | Sverigedemokraterna i Norrköping

Styrelse

Vår styrelse

Varje år väljs en styrelse av Sverigedemokraternas medlemmar boende i Norrköping eller Söderköping. Styrelsen har till uppgift att under ett år leda det politiska arbetet i dessa kommuner.

Ordförande
Jan Petersson

Vice Ordförande
Sandra Karlsson

Ledamöter
Naima Bahnam Johansson
Benny Sellborn
Conny Samoraj
Kim Sköld
Matthias Olofsson
Johan Lindecrantz
Robert Cederlund

Suppleanter
Simon Westlund
Anette Kemgren
Ingvar Våxmo
Magnus Boström
Annelie Ljung

Övriga Förtroendevalda

Revisorer
Klas Ahlberg
Kurt Olsson

Revisorsuppleant
Richard Svensson

Valberedning
Jan Svensson
Clara Aranda
Jonathan Lutström
Jonas Andersson
Ronja Svensson

 

Från vänster: Simon Westlund, Kim Sköld, Robert Cederlund, Naima Bahnam Johansson, Benny Sellborn, Sandra Karlsson, Jan Petersson, Johan Lindecrantz, Annelie Ljung, Conny Samoraj, Magnus Boström, Anette Kemgren, Matthias Olofsson. (Frånvarande: Ingvar Våxmo)