Styrelse | Sverigedemokraterna i Norrköping

Styrelse

Vår styrelse

Varje år väljs en styrelse av Sverigedemokraternas medlemmar boende i Norrköping eller Söderköping. Styrelsen har till uppgift att under ett år leda det politiska arbetet i dessa kommuner.

Ordförande
Darko Mamkovic

Vice Ordförande
Jan Petersson

Andre Vice Ordförande
Naima Bahnam Johansson

Ledamöter
Yasmine Eriksson
Eva-Marie Johnsen
Florian Aranda
Conny Samoraj
Benny Sellborn
Olle Sköldh
Kim Sköld
Matthias Olofsson

Suppleanter
Johan Lindecrantz
Robert Cederlund
Rosmarie Nilsson
Ingvar Våxmo