Styrelse | Sverigedemokraterna i Norrköping

Styrelse

Vår styrelse

Varje år väljs en styrelse av Sverigedemokraternas medlemmar boende i Norrköping eller Söderköping. Styrelsen har till uppgift att under ett år leda det politiska arbetet i dessa kommuner.

Ordförande
Darko Mamkovic

Vice ordförande
Benny Sellborn

Andre vice ordförande
Naima Bahnam Johansson

Ledamöter
Conny Samoraj
Anneli Ljung
Johan Lindecrantz
Matthias Olofsson

Suppleanter
Magnus Boström
Christer Tufvander
Victoria Johansen
Annelie Sjöberg
Linda Nilsson

Övriga Förtroendevalda

Revisorer
Klas Ahlberg
Göran Hargestam

Revisorsuppleant
Thomas Svensson

Valberedning
Chris Dahlqvist
Jan Svensson
Jonas Andersson
Ingvar Våxmo
Lise-Lotte Lindgren