Lyckat årsmöte för SD Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping

Lyckat årsmöte för SD Norrköping

Lördagen den 2 februari höll SD Norrköping sitt årsmöte för 2013 i Norrköpings kommunfullmäktigesal och runt 60 personer samlades. Inbjuden som mötesordförande var riksombudsman Stefan Jacobsson från SD Strängnäs och sekreterare var SD Östergötlands sekreterare Christian Nordin Olsson. Medlemmarna i kommunerna Norrköping, Söderköping och Finspång valde enhälligt att bifalla valberedningens förslag på styrelse som presenteras nedan.

SD Norrköping 2013

Styrelse för verksamhetsåret 2013:

Ordförande: Clara Aranda
Vice ordförande: Torgny Maurer
Andre vice ordf.: Olle Felten

Ledamot: Cornelia Dahlberg
Ledamot: Ingvar Våxmo
Ledamot: Magnus Boström
Ledamot: Mary Yman

Suppleant: Jan Petersson
Suppleant: Martin Björkert
Suppleant: Darko Mamkovic