Rapport från kommunstyrelsemöte den 19 september 2017. | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunstyrelsemöte den 19 september 2017.

Mycket intressant och spännande kommunstyrelsemöte. Ärendet som diskuterades mest var naturligtvis mitt (Sverigedemokraternas) ärende om att kommunen ska utlysa folkomröstning (utan namninsamling) om fullskaligt moskébygge på angiven plats i centrala Norrköping vid anrika Södra Promenaden, med en detaljplan som möjliggör för 44 meters hög minaret.

Både sakliga och osakliga argument framfördes i debatten som ifrågasatte vårt yrkande om folkomröstning.

Kicki Liljeblad (S) läste sakligt ur lagverket, och till viss del har hon rätt att det inte är så enkelt att ändra eller upphäva en detaljplan, men vägrade svara på direkt fråga ”är det helt omöjligt enligt lag att upphäva eller ändra på antagen detaljplan”. Inte konstigt att Kicki Liljeblad (S) vägrade svara då hon vet själv att så är inte fallet. Ändå var det sakligt och hon påpekade med rätta om svårigheter kring upphävandet.

Magnus Kato (S) ställde också sakliga frågor och önskade exakt formulering vad i rapporten som inte stämmer och vad är det vi ifrågasätter. Jag besvarade och inte mer om det. Både Magnus Kato (S) och Eva-Britt Sjöberg (KD) vilje också veta hur en eventuell fråga i omröstningen skulle vara. Jag svarade först att detta kan tas fram i samband med mitt ärende vid senare tillfällen men ändå gav jag svar ”Vill Norrköpingsbor ha storskalig moské på angiven plats? Ja eller Nej”.

Osakliga och märkliga argument för vårt ärende var att vi är typ oansvariga politiker då vi lyfter upp ärenden som vi vet att vi inte kan få igenom. Vad innebär detta? Att oppositions partier som är i minoritet inte ska väcka ärende eller förslag då de vet att majoriteten kommer att säga nej? Mycket märkligt, men inte så konstigt. Det som är förvånande var att det kom från Nya Moderaterna. När riktiga argument inte räcker till, då är det enda som återstår.

Jag är faktiskt ganska besviken på att Moderaterna verkade mycket positiva till byggnationen och tycker inte att jag kan åberopa ”Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva den”.  Tydligen anser Moderaterna att fullskalig moské på angiven plats är ”önskvärd utveckling” av vår stad.

Det som också var tydligt idag, är att Bengt Cete (MP) kämpade med näbbar och klor för att försvara moskébygget och menar inte att byggnationen är av ”stor allmänvikt” och det fanns inte anledning att ta detaljplan till kommunfullmäktige under sitt mandat som ordförande för stadsplaneringsnämnd, då när detaljplan klubbades. Mitt svar var ”Det är inte konstigt att du inte ser det som ´stor allmänvikt´ och det är bland annat ett utav anledningar att vi representerar olika politiska partier”. Naturligtvis följdes det med att sätta ord i min mun, som jag aldrig någonsin har sagt (bland annat att jag har sagt att ärenden hanterades olagligt). Men det är man van med. Det enda jag har sagt är att ”Jag tycker att ärendet är av stor allmänvikt och att kommunen borde ha informerat invånarna mycket bättre”. Att lägga information på kommunens hemsida är inte – enligt vår uppfattning – tillräckligt för ärenden av denna vikt.

Jag vill passa på och ge stor eloge till Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande som verkligen gjorde ett utmärkt jobb att upprätthålla god mötesstämning och hade koll på talarlistan mm.

Hur som helst, samtliga politiska partier i Norrköping (förutom SD), var emot att kommunen ska eller bör utlysa folkomröstning om byggnation av fullskaliga moskéer på angiven plats. Detta tolkar jag som att de anser att det är ”önskvärt utveckling” av vår stad.

Jag har inget emot olika åsikter. Det är till och med positivt att folk har olika uppfattningar. Jag återlämnar till Norrköpingsborna att ta ställning till detta och mycket annat vid nästa val. Tycker majoriteten av Norrköpingsborna att det är en önskvärd utveckling av vår stad, så lägger man sin röst på partier som förespråkar detta. Svårare än så är det inte.

Slutligen vill jag påpeka att namninsamling för folkomröstning pågår, det har kommit en hel del, men vi är inte i mål än. Jag vet att det är mycket kort period att anordna cirka 11 000 giltiga underskrifter, men vi kommer att fortsätta fram till sista dagen när bygglov klubbas. Bosniska islamiska föreningen har fortfarande inte inkommit med ansökan om bygglov.

Ordförande och gruppledare
för Sverigedemokraterna i Norrköping
Darko Mamkovic