Rapport från Kommunfullmäktiges sammanträde 25/2 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från Kommunfullmäktiges sammanträde 25/2

Måndagen den 25/2 hade Kommunfullmäktige i Norrköping sammanträde.
Det kanske viktigaste ärendet handlade om den i minoritet styrande kvartettens tilläggsbudget. Det var också det ärende som skapade mest debatt.
Sverigedemokraterna uttryckte klart och tydligt sin ståndpunkt i denna fråga.
Matthias Olofsson redogjorde för Sverigedemokraternas hållning vad det gäller det alltmer populära begreppet ”God ekonomisk hushållning”.
Vi står inför det ganska dystra faktum att kommunen måste spara 2.2 miljarder fram till 2022. Då är det inte god ekonomisk hushållning att redan nu behöva ta pengar från framtida investeringsbudget och lägga på dagens driftbudget som kvartetten gör. Denna nödlösning kommer att slå hårt mot kommunens ekonomi när en lågkonjunktur kommer, och det vet vi att det gör.

Vårt andra oppositionsråd Sandra Karlsson välkomnade att kvartetten tillför 15 miljoner till skolan. Sverigedemokraterna hade i sin budget avsatt 50 miljoner till liknande prioriteringar, så det är ett steg i rätt riktning. Tyvärr är kvartetten något diffusa i sin deklaration om vad pengarna ska användas till. Man använder uttryck som ”Prioriterade grupper inom nämndens verksamhet” och ”En extra lönesatsning på yrkesgrupper inom skolans verksamhet”. Sverigedemokraterna vill att pengarna framförallt ska användas till lönelyft för lärare som har kompetens och dokumenterade meriter. Det ska inte finnas någon lärare i kommunen som inte vet varför man fick eller inte fick ett lönelyft. Kommunen behöver inte fler lärare som säger upp sig för att de känner sig orättvist behandlade. I slutändan drabbar det främst barnen som kanske mister någon som man just har börjat få förtroende för.

Under sammanträdet visade även vår gruppledare Darko Mamkovic vilken sammanhållande kraft han är för vår fullmäktigegrupp. Mer om detta får vi kanske tillfälle att återkomma till.

Slutligen kan tilläggas att Sverigedemokraterna Norrköping under dagens sammanträde fick ett stort antal ledamöter invalda i kommunala bolags och stiftelsers styrelser.

Stort grattis till er alla.