Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15

På kommunfullmäktiges sammanträde i måndags ställde Sverigedemokraterna genom gruppledaren Florian Aranda en interpellation om nedläggningen av Norrköpings Skolmuseum:

”Oscarsskolan ska renoveras därför att kommunen behöver lokalerna till sin skolverksamhet. På nedre våningen, i skolan, finns Norrköpings Skolmuseum sedan år 2000. De resterande våningarna står tomma för närvarande. Den våning där museet finns, ligger enskilt med egen ingång. En skolverksamhet på de två andra våningarna är möjlig, utan att verksamheterna stör varandra, så som det var för några år sedan.

Museilokalerna på Oscarsskolan är 350 kvm stora och består av fyra salar och två korridorer. Liknande lokal behövs för att driva verksamheten så som man gör nu. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder den förening som sköter museet, sammanlagt 80 kvm på Hemgården. En sådan flytt innebär slutet för skolmuseet, som är unikt i sitt slag i Sverige. Det innebär också att en viktig del av Sveriges och Norrköpings skolhistoria inte längre blir tillgänglig för allmänheten.

Sverigedemokraterna hävdar att museet fyller en viktig funktion, att det har ett bildningssyfte och att det kan hjälpa oss att förstå de brister som dagens skolsystem har, samt inspirera oss till hur man kan ändra på dem.

Med hänvisning till ovanstående önskas berört kommunalråd svara på följande frågor:

– Hur påverkar det skolverksamheten i Norrköpings kommun om skolmuseet stannar kvar i samma lokaler?
– Varför måste skolmuseet flytta på grund av renovering? Måste de lokaler där museet finns renoveras?
– För några år sedan kunde man bedriva skol- museiverksamhet på Oscarsskolan utan problem. Varför är det inte möjligt nu?
– Vad kostar det kommunen, stödet till skolmuseet?”

Sverigedemokraterna kommer att följa upp denna interpellation med en motion där vi föreslår att Norrköpings Skolmuseum stannar kvar i nuvarande lokaler eller erbjuds liknande lokaler av kommunen.