Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25

Måndagen den 25/3 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
Några av de mest uppmärksammade ärendena var två interpellationer som också gav upphov till de intensivaste debatterna.
Den första framfördes av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) där de ifrågasatte om det är moraliskt och etiskt korrekt att använda förtryckande symboler som slöja eller hijab i kommunens kommunikationsmaterial som ett uttryck för ett mångkulturellt samhälle. De ifrågasatte också om kommunen kan hävda att man arbetar mot hedersförtryck samtidigt som man projicerar unga flickor i slöja.
Det blev en mycket livlig debatt där Sverigedemokraterna som enda parti höll med Moderaterna i deras frågeställning och gav i sina anföranden uttryck för att slöja och hijab är symboler för förtryck och bör inte användas som kampanjmaterial av kommunen. Bra insatser av Darko Mamkovic, Naima Bahnam Johansson och Florian Aranda i denna debatt.

Den andra interpellationen framfördes av Sverigedemokraternas oppositionsråd Matthias Olofsson och handlade om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att säkerställa medborgarnas trygghet när IS-terrorister återvänder till kommunen. Vi vet att 5-7 personer har rest för att strida för IS och det är inte känt om någon av dem har återvänt ännu.
Matthias beskrev i sitt anförande vilka bestialiska handlingar dessa IS-terrorister har begått. Han hänvisade också till en rapport från MSB och försvarshögskolan där en moské och en skola i Norrköping utpekas som misstänkta rekryteringsplatser för radikal islamism och terrorism. Han betonade att Norrköpings kommun måste ta terrorhotet på yttersta allvar.

Sammanfattningsvis kan sägas att Sverigedemokraterna tar en allt större plats i debatterna i kommunfullmäktige, vilket är mycket positivt och en garant för att Norrköpings kommun i framtiden tar terrorhotet och kommuninvånarnas trygghet på största allvar.