Rapport från kommunfullmäktige 25 januari 2016  | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 25 januari 2016 

Tyvärr brister nyinstallerad teknik på många punkter och skapar irritation hos kommunfullmäktige ledamöter. Vissa har mer och vissa har mindre problem, men faktum är att detta bör åtgärdas omgående! Ombyggnad och renovering av kommunfullmäktige salen har kostat en hel del och det är synd att saker och ting inte fungerar så som de ska.

Kommunfullmäktige sammanträde inleddes med den så länge väntade och efterfrågade ärende om LOV (lag om valfriheten). Som väntat, ärenden har skapat en mycket lång debatt så att inte så många andra ärenden som var på dagordningen hann behandlas. Bl.a. motion från Joel Lundgren och Markus Wiechel om ”Krafttag för ökad demokrati i Norrköping” och motion av Florian Aranda om ”Att minska barngrupper i förskola för de minsta barnen”.

LOV 

LOV gick igenom, men kvartettens förslag såg ut mer som ”vi är tvungna att kompromissa med våra nya vänner, men vi får inte förarga våra gamla så mycket”. Hur utvecklingen och framtiden för LOV ser ut, återstår att se. Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna var inte nöjda med otydliga förslag om LOV som med lite manipulering aldrig skulle kunna träda i kraft och krävde och röstade för mer tydliga och konkreta förslag som skulle försäkra implementeringen av LOV i Norrköping på riktigt.

I debatten framkom tydligt att det finns politiska krafter på vänsterkanten som är mycket kritiska och fientliga till att medborgare ska ha rätt till att besluta om sina egna liv, där våra äldre betraktas som minderåriga. Även socialdemokraterna visade att planekonomin ligger varmt om hjärtat, men var tvungna att – någorlunda, i alla fall offentligt – vika sig och bifalla motion om att införa LOV.

Tilläggsbudget 

Tilläggsbudget för 2015 var nästa ärende och igen påpekade Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna på felaktigheter (vilka även bekräftades av tjänstemän som valida påpekanden) och yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag, men avfärdades och kvartetten godkände förslag om hur denna engångssumma (på grund av högt migrationstryck) ska fördelas. Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och är därmed inte skyldiga till eventuella problem som kan uppstå vid kommunala årsredovisningen.

Motion av Feministiskt Initiativ om att införa närvarorätt i kommunstyrelsen för förtroendevalda

Het debatt som vanligt när demokrati frågor behandlas i kommunfullmäktige. Det framstår så tydligt att Sverigedemokraterna är en enda äkta demokratiska friska kraften i Sverige nu för tiden. Samtliga partier (även själva FI var mer eller mindre nöjda med kvartettens bortförklaring) var emot förslaget att samtliga partier ska ha närvaro rätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Gruppledare Darko Mamkovic gick till hårt angrepp mot främst Socialdemokraterna och ifrågasatte deras syn på demokratin. Socialdemokraternas princip är att ”Det är inget fel på deras politik utan på folket” och att de använder sin maktposition att ”justera” folketsvilja så som det passar dem. Man kan bara konstatera att det var en till nederlag för demokratin i Norrköping.