Rapport från kommunfullmäktige den 2018-10-15 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige den 2018-10-15

Det här var det första KF-mötet med de nyvalda ledamöterna för mandatperioden 2019-2022.

Sverigedemokraterna hade 14 ledamöter på plats, både ledamöter som har suttit en eller flera mandatperioder och ledamöter som intog sina platser för första gången.

På detta möte var de viktigaste punkterna hur många kommunalråd respektive oppositionsråd som skulle väljas samt val av kommunfullmäktiges ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Det var även val av revisorer, valberedning och ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Den hetaste frågan var valet om antalet kommunalråd kontra oppositionsråd.

Den styrande kvartetten ville ha 5 kommunalråd och 3 oppositionsråd, medan samtliga oppositionspartier ville ha 5 kommunalråd och 4 oppositionsråd. Denna omröstning vann oppositionen med siffrorna 44-41.

Det innebär att Sverigedemokraterna Norrköping har fått sin första oppositionsrådspost någonsin och vi har fördubblat våra mandat i de kommunala nämnderna. Vi har även fått våra första ledamöter i flera kommunala bolagsstyrelser.

De Sverigedemokrater som under dagens fullmäktigemöte valdes in på olika kommunala poster var följande:

Matthias Olofsson och Sandra Karlsson valdes till oppositionsråd med vardera 50% tjänstgöringsgrad.
Darko Mamkovic och Sandra Karlsson valdes till ledamöter i kommunstyrelsen.
Matthias Olofsson och Conny Samoraj valdes till ersättare i kommunstyrelsen.
Thomas Svensson valdes till ledamot i revisionen.
Peter Pöllä valdes till ledamot i valberedningen.

Det kan också nämnas att Darko Mamkovic återigen har fått förtroendet som gruppledare för vår fullmäktigegrupp samt att Benny Sellborn har valts till ny politisk sekreterare.