Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28

Kommunfullmäktige inleddes med ”demokratiworkshop” och först i talarstolen var kommunfullmäktige ordförande Louise Malmström (S) som skulle prata om bland annat ”debattklimat, ”fakenews” med mera. Feministiskt initiativ fick möjlighet att berätta för kommunfullmäktige hur de upplever sin första mandatperiod, vilket jag personligen tycker är bra. Synd bara att vi Sverigedemokraterna inte fick samma chans efter vårt första mandat. ”Människors lika värde” och ”lika för alla”, rimmar inte riktigt som det ska, kan man tycka.

 

Nästa talare var journalisten och författare Anders Mildner (SvD, Sydsvenskan och Expressen) som höll en surrealistisk föreläsning om ”fakenews” och ”faktaresistens”. Hela hans föreläsning kan summeras på följande sätt: ”Lita på etablerade media, allt annat är fakenews, det är bara vi som talar sanning och presenterar fakta”. Sverigedemokraternas gruppledare försökte ställa några frågor, men det gick inte då kommunfullmäktige ordföranden låtsades inte höra. För er som har gott om tid kan vi starkt uppmana till att lyssna på hela hans ”föreläsning”.

 

Då var det dags för kommunfullmäktiges ärenden.

Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för nyanlända där det bland annat fördelas pengar för 65 åringar och äldre till arbetsmarknaden- och vuxenutbildningsnämnden. Med andra ord ekonomiskt bistånd.

 

Kvartetten lyfter upp ärende och föreslår utredning om behovet och utformning av en vaktorganisation för att öka trygghet i Norrköping något Sverigedemokrater har påpekat i flera år. Gruppledaren Darko Mamkovic betonar i sitt anförande att principiellt är det polisiär angelägenhet och inte kommunal, att hålla ordning och reda i våra städer, men med tanke på utvecklingen där människor känner sig otrygga och när polisens insatser inte räcker till, då måste vi överväga även okonventionella och alternativa åtgärder och välkomnar naturligtvis förslaget och yrkade bifall.

 

 

Vänsterpartiets motion om ”rimligare hyreshöjning vid renovering” anses tillgodosedd, ”att bygga bort bostadsbrist och arbetslöshet” genom kommunalt byggbolag och praktikplatser inom bolaget avslås av, och motion om kommunalt industrilån för sociala och kooperativa bolag avslås, samt om ”civilkurage” vid våld i hemmet, där vänster föreslår att grannar ska kunna stoppa och knacka hos grannar om de misstänker att våld pågår.

 

Feministiskt initiativs motion om gratis busskort för pensionärer och ungdomar avslås i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser principiellt att bidrag inte ska vara sätt att försörja sig eller tillhandahålla sig basala nödvändigheter, men påpekar att våra pensionärer har haft kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och att vi bör fundera även på alternativa åtgärder för att underlätta för pensionärer som inte kan förse sig med busskort. Gruppledaren påpekar att förslaget har goda intentioner, men eftersom Sverigedemokraterna inte har budgeter för så stor satsning och utan bättre analys av ekonomiska konsekvenser inte kan ställa sig bakom förslaget.

I debatten kring gratis kollektivtrafik kort framkommer ett intressant moment, av okunskap eller något annat, blandar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ihop begreppen infrastruktur, bidrag, subvention och skatt på ett helt orimligt sätt, vilket gruppledare för Sverigedemokraterna förtydligar och förklarar i sitt anförande och replikskifte.

 

Punkten ”medborgarförslag” skapar oväntat en debatt kring demokratin och rätten för medborgare att kunna komma med politiska förslag utan ankmyntning till politiska partier vilket vi Sverigedemokraterna har drivit och värnar mycket om. Sverigedemokraterna har också drivit frågan kring e-petitioner vilket kan vitalisera demokratin i ännu större grad. Karin Johnsson (C), beklagar sig över antal timmar och arbetsbördan en sådan arbetsordning och möjlighet för att lämna medborgarförslag innebär.

 

Motion om att hedra veteraner fick bifall av samtliga partier i kammaren.