Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28

Kommunfullmäktige inleddes med årsredovisningar från olika kommunala förbund som följdes av inriktningsdokumntet för personalpolitik. Sverigedemokraterna valde att inte inkomma med egna förslag av enkel anledning: Sverigedemokraterna valde att invänta valresultat och avvakta hur nya majoriteten i Norrköping ser ut och utifrån det kommer Sverigedemokraterna att ta ställning om eventuella justeringar.

Flera detaljplaner avhandlas och sen var det dags för motioner och interpellationer.

Moderaternas motion om reservvattenförsörjning och fördjupat samarbete med civilsamhället avslogs av majoriteten (samt V och MP) men Sverigedemokraterna valde att ställa sig bakom motionerna.

Moderaternas motion om ny styrmodell för Norrköpings kommun avslogs av samtliga partier. Sverigedemokraterna är av samma uppfattning som i frågan kring inriktningsdokumentet för personalpolitik, att nu i slutet av mandatperioden är det bättre att invänta valresultat när det gäller omfattande och inriktningspolitiska frågor och utifrån valresultatet och ny majoritets uppsättningar inkomma med egna förslag, antingen på egen hand eller tillsammans med eventuella samarbetspartner.

Motion av Florian Aranda – Sverigedemokraternas ledamot i utbildningsnämnden – om att motverka bränder och skadegörelse vid Norrköpings skolor och förskolor, avslogs av samtliga partier. Intressant debatt när flera sakliga argument för både och emot framkom, men även oseriösa motargument så som ”att barnen kan inte spela basket”, ”vi ska inte låsa in våra barn”, ”vi är för öppet samhälle” med mera. Samtliga verkar blunda för den verkliga samhällsutveckling där det förekommer skadegörelse på våra skolor och fastigheter (även bränder) och att det förekommer kriminella handlingar på våra skolgårdar. Sverigedemokraterna är också för ett öppet samhälle, men förutsättning för frihet och öppet samhälle är ett tryggt och välmående samhälle, vilket tyvärr inte är fallet i Norrköping. Gruppledaren Darko Mamkovic anförande och replikskifte med Centerpartiet och Liberalerna, samt ett av Florian Arandas anföranden finns här.

Frågan som gruppledaren Darko Mamkovic ställde från talarstolen ”var det här som brann nånting” (senaste bilbränder på Rådhusets parkering), besvarades inte från majoriteten. Socialdemokraternas ordförande i utbildningsnämnden, verkar redan ”kastat in duken” från talarstolen och avslutar sitt anförande på ett ganska inkoherent sätt.

Sverigedemokraterna var mycket aktiva i debatten och flera personer gick upp i talarstolen. Florian Aranda presenterar i ett av sina anföranden oroväckande fakta ”Det förekommer färre bränder och skadegörelser i hela USA än i Sverige där det finns kanske 240 miljoner invånare. 2015 – tror jag – i Grekland brann det fyra skolor. I Sverige 499!”

Sverigedemokraterna lämnade in flera motioner och interpellationer och ett av dem var om att förbjuda böneutrop i Norrköpings kommun (hela motionen finns här) inlämnad av gruppledaren Darko Mamkovic.

Det var näst sista kommunfullmäktige för den här mandatperioden, och Sverigedemokraterna i Norrköping önskar alla en trevlig sommar och vi hoppas se många norrköpingsbor i augusti på våra tältmöten inför valet 2018!