Rapport från kommunfullmäktige 2020-05-25 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2020-05-25

Måndagen den 25 /5 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
Det var framförallt två ärenden som fick extra uppmärksamhet och som skapade mest debatt.

Det första fanns inte med på dagordningen men var så politiskt laddat att det togs upp på sittande möte.
Det handlade om maktförskjutningen som skett på grund av att Miljöpartiet har aviserat att man tänker stödja den i minoritet styrande kvartettens budget. Det innebär att förtroendeuppdrag i nämnder och bolagsstyrelser återkallas och ledamöter måste väljas på nytt utefter det nya majoritetsförhållandet. Även nyval av kommunal- och oppositionsråd måste hållas.

Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic påpekade att den valtekniska samverkan mellan M, V och MP formellt fortfarande gäller och riktade en fråga till Miljöpartiet: – Hur kan ni fortfarande ingå i en valteknisk samverkan med M och V, samtidigt som ni ingår i ett budgetsamarbete med kvartetten ? Han efterfrågade en förklaring till vad Miljöpartiet egentligen vill, och ville också veta vad kvartetten har för avsikt med sitt nya ”samarbete” med Miljöpartiet.
Någon klargörande förklaring fick han varken från Miljöpartiet eller från kvartetten.

Det andra ärendet handlade om ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap för vägföreningar.
Sverigedemokraterna är av den meningen att kommunen ska uppfylla det sedan länge givna löftet om ett kommunalt övertagande av vägföreningarna. Fastigheter inom vägföreningar betalar idag en årsavgift för skötsel och drift av vägarna. De medborgare som äger och bor i fastigheter inom vägföreningarna betalar lika mycket i kommunalskatt som medborgare som bor i områden där kommunen har huvudmannaskap.
Sverigedemokraterna anser att medborgare som bor i kommunen ska behandlas lika, ingen ska utifrån var och hur man bor, betala extra avgifter.
Därför gjorde Sverigedemokraterna genom gruppledare Darko Mamkovic och oppositionsrådet Matthias Olofsson följande yrkande:

  • Att kommunen tar över huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i de vägföreningar som så önskar. Övertagandet sker i befintligt skick och ingen upprustning av vägarna ska göras för att uppnå ”kommunal standard”.

Tyvärr blev det avslag på vårt yrkande, vilket innebär att kommunen inte kommer att ta över huvudmannaskapet för vägföreningarna.
Eftersom vi tycker att detta är en rättvisefråga så kommer vi att fortsätta jobba för att kommunen till slut uppfyller sitt mångåriga löfte till vägföreningarna.