Rapport från kommunfullmäktige 2020-03-25 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2020-03-25

Måndagen den 25 mars hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
På grund av den pågående Corona-pandemin blev det ett något annorlunda sammanträde. Dels var antalet ledamöter nerbantat från 85 till 43 ledamöter. Dels var ett stort antal ärenden bordlagda för att hålla sammanträdet så kort som möjligt.

De flesta ärenden som behandlades var ganska enkla och det rådde ingen större oenighet i beslutspunkterna.
Dock vill vi nämna ett ärende där Sverigedemokraterna hade en annan uppfattning än kvartetten och de övriga partierna.
Det var ärendet om Justering av taxa för bygglov, där kvartetten ville fastställa en ny taxa till 17 309:-, som är baserat på den tid som Byggnadsnämnden har för att handlägga ett bygglovsärende.
Tiden som kvartetten föreslår är 15,25 timmar.

Sverigedemokraterna menar att tidsåtgången för att handlägga ett ärende som avser tillbyggnad av komplementbostad/komplementbyggnad ( Attefallshus ) bör ligga på 10 timmar, vilket är ett snitt på vad andra kommuner har i handläggningstid.
Det skulle innebära att kommuninvånare som vill bidra till att minska trångboddheten och bostadsbristen i kommunen skulle få en bygglovskostnad på 11 350:- i stället för det föreslagna 17 309:-.
Det skulle enligt vår mening även innebära att Norrköping skulle bli en mer attraktiv kommun att flytta till för dem som vill bo i ett eget hus.

Nu fick vi tyvärr inte igenom vårt yrkande, vilket innebär att den nya taxan för bygglov börjar gälla för ansökningar som kommer in fr o m 1 maj 2020.

Slutligen vill vi önska alla våra följare en god hälsa och på snart återseende på Norrköpings gator och torg.
Fram tills dess hoppas vi att ni fortsätter att följa oss.

Sköt om er.