Rapport från kommunfullmäktige 2019-12-16 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2019-12-16

Måndagen den 16 december höll kommunfullmäktige i Norrköping sitt sista sammanträde för 2019.
Innan vi går in på att sammanfatta mötet vill vi först uttrycka vår beklagan för att fullmäktigeförsamlingen har ett oppositionsråd som återigen väljer att resa på semester när dennes motion behandlas i kommunfullmäktige. Det är knappast vad kommuninvånarna förväntar sig att skattekronorna ska användas till.

Eftermiddagen började annars mycket stämningsfullt med ett Luciatåg med elever från Hagaskolan.
När sammanträdet kom igång var ärendet om en ny budgetprocess som ska ligga till grund för 2021 års budget, det första ärendet som skapade diskussioner och delade meningar. Där gick oppositionen ihop och fick kvartetten att backa från sitt förslag som innehöll en tidigareläggning av nästa års budgetprocess, samt att man tar bort nämndernas formella rätt att göra äskande för att få sina verksamheter att gå ihop ekonomiskt.
Oppositionen hade ett enat yrkande om att man bifaller tidigareläggning av processen, men att man vill behålla nämndernas äskanderätt. Kvartetten och oppositionen kom överens om att ärendet skulle återremitteras och tas upp vid nästa fullmäktigesammanträde med ett nytt förslag till budgetprocess.

Sverigedemokraterna ser det som positivt att oppositionen, som är i majoritet, kan enas i ärenden som kan få kvartetten att backa i det här fallet, men även att oppositionen i framtiden kan fälla kvartettens förslag och tillsammans få igenom gemensamma förslag.
Vi vill se en aktiv och offensiv opposition, och vi har inga problem att samarbeta i sakfrågor med partier som vi normalt sett inte delar ideologi och verklighetsuppfattning med.

Därefter kom ärendena om taxorna för kommunens prövning och tillstånd/tillsyn inom områdena miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och registreringslotter.
Kvartettens förslag var att kommunens redan höga taxor inom dessa områden ska höjas ytterligare för att få en budget i balans.

Sverigedemokraterna var det enda partiet som motsatte sig förslagen. Vi vill inte öka kostnaderna för våra medborgare och företag som är i behov av kommunens tjänster för att få bygglov eller för att kunna driva sina verksamheter..Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande taxor eller sänka dem genom att kommunen effektiviserar sina handläggningskostnader.
Sverigedemokraterna vill även att Norrköpings kommun ska vara i toppen av näringslivsrankingen. Inte i botten, vilket blir följden av att ytterligare fördyra kostnaderna för både kommuninvånarna och företagen.

Vi tycker det är lite synd att övriga partier i fullmäktigeförsamlingen inte har kommit lika långt i tanken om kostnadseffektivitet än, men vem vet, det kanske kommer…