Rapport från kommunfullmäktige 2019-11-25 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2019-11-25

Måndagen den 25 november hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
Under sammanträdet behandlades en motion av Sverigedemokraternas oppositionsråd Matthias Olofsson som handlade om att kommunen ska utreda de ekonomiska effekterna av en solcellspark i Norrköping.
Det är ingen hemlighet att mediabilden och opinionen i allmänhet är att solceller är lösningen på den globala uppvärmningen och att det dessutom är en lönsam investering.
Kvartettens förslag var att avslå motionen med motiveringen att man ville avvakta en utredning om kommunens framtida roll i produktionen av förnybar energi.
Faktum är att det idag inte finns någon utredning som visar att solceller är en lönsam investering.
Norrköping investerar redan idag i solceller, detta utan att ha utrett om det det är lönsamt, vilket Sverigedemokraternas motion syftar till att utreda.

Ur klimatsynpunkt är solceller helt onödiga då all el som förbrukas i Norrköping idag är fossilfri och klimatneutral, dvs vi släpper inte ut någon koldioxid genom vår elanvändning.
Om utredningen skulle visa att solceller inte är lönsamt att investera i, dvs om den el som panelerna producerar inte kan täcka investerings- och driftkostnader under sin livstid så är det helt bortkastade pengar med noll vinster i klimatnytta. Tvärtom skulle det bidra till utsläppen då tillverkningsprocessen släpper ut koldioxid som annars inte skulle ha frigjorts. Det skulle dessutom ge oss extra kostnader i form av räntor och amorteringar, kostnader som gör att vi måste ta ekonomiska resurser från andra områden, exempelvis från våra kärnområden vård, skola och omsorg.

Sverigedemokraternas inställning gällande energiförsörjning är att den ska vara fossilfri, hållbar och säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning.
Skulle solceller visa sig vara lönsamt så är det en bra investering för kommunen. Det är precis det vi vill utreda genom vår motion.

I debatten lade kvartetten fram argument att de investeringar i sollceller som vi gör idag, via Norrevo och Hyresbostäder är lönsamma. Detta påstående kommer vi givetvis att följa upp på nästa fullmäktigemöte, då det måste finnas en ekonomisk uppföljning som visar detta och inte baseras på förhoppning och tro.
Den uppföljningen vill vi ta del av och vi kommer att lyfta en interpellationsdebatt i denna fråga.
Fakta ska ligga bakom alla kommunala beslut. Det är mycket viktigt, speciellt i svåra ekonomiska tider där kommunen tvingas säga upp personal för att få en budget i balans.

Följ oss gärna under nästa sammanträde i kommunfullmäktige som äger rum den 16 december.