Rapport från kommunfullmäktige 2019-10-21 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2019-10-21

Måndagen den 21 oktober hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping. Nästan hela sammanträdet upptogs av en budgetdebatt och fastställande av Norrköpings kommuns drift-och investeringsbudget för 2020.
Samtliga partier hade varsin tilldelad taltid beroende på partistorlek. Sverigedemokraterna utnyttjade sina 28 minuter på ett mycket bra sätt, där Darko Mamkovic och Matthias Olofsson presenterade Sverigedemokraternas budgetförslag föredömligt.

Darko Mamkovic inledde med att belysa den nuvarande situationen i Norrköping och hur kvartetten genom felaktiga prioriteringar och trots nerdragningar av verksamheter och skattehöjningar har orsakat ett stort ekonomiskt underskott i kommunen. Man har dessutom misslyckats med att skapa incitament för människor att försörja sig på sitt arbete. I stället har man genom ett oerhört generöst bidragssystem försatt människor i utanförskap.
Han betonade dock att man inte kan tillskriva kvartetten all skuld till det ekonomiska katastrofläge som råder i Norrköping, utan det är till viss del orsakat av inriktningen från riksnivå. Inte minst vad det gäller migrationspolitiken.
Han tog även upp två fokusområden som ligger till grund till finansieringen av Sverigedemokraternas budgetförslag.
Den ena är den sk Trelleborgsmodellen, som går ut på att skapa incitament för att få ut människor i egen försörjning.
Den andra är en KPMG-genomlysning, som går ut på att effektivisera våra verksamheter på riktigt.
Han avslutade med att presentera våra satsningar på Vård och omsorgs-, Utbildnings- och Socialnämnden.

Matthias Olofsson fortsatte med att i detalj och med siffror visa hur vi tänkt att finansiera vårt budgetförslag som i första hand prioriterar områdena vård, skola och omsorg.
Han gick igenom och förklarade fördelarna med att använda Trelleborgsmodellen och att anlita en extern expert på genomlysning av alla förvaltningar, dvs en KPMG potentialanalys.
Dessa båda metoder har stor betydelse för hur vi ska få ut fler människor från försörjningsstöd till arbete, samt avlastar socialsekreterare från administrativt arbete och kan i större utsträckning motivera arbetsföra personer som uppbär försörjningsstöd till att bli självförsörjande.
Matthias visade även på kommuner som har fått ner kostnaderna för felaktigt utbetalt försörjningsstöd genom att anställa FUT-utredare.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi i år har gjort en mycket väl genomarbetad budget som vi kommer att arbeta vidare med. Tyvärr blev vår budget inte antagen av kommunfullmäktige.

I alla fall inte i år.