Rapport från kommunfullmäktige 2019-08-26 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2019-08-26

Måndagen den 26 augusti höll kommunfullmäktige sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.
Det blev något av de kortaste sammanträden som nuvarande ledamöter har upplevt. Sammanträdet var över på cirka en timme.

Vi vill trots detta ändå skriva några ord om det. Vår gruppledare Darko Mamkovic ställde en fråga till ansvarigt kommunalråd om det tyvärr ökande beståndet av råttor och annan ohyra i våra bostadsområden. Han angav särskilt Hageby som en sådan utsatt plats och sa i sitt anförande att han personligen blivit kontaktad av boenden i stadsdelen som talat om en ren ”råttinvasion”.

Kommunalrådet och ordförande i Tekniska nämnden Karin Jonsson medgav att Norrköping för närvarande har stora problem med inte bara råttor utan även vägglöss i lägenheterna och duvor som ockuperar hyresgästers balkonger. Hon sade också att kommunen gör vad de kan för att åtgärda dessa problem.
Orsaken till denna sanitära olägenhet trodde hon berodde på att det byggs mycket i Norrköping och att särskilt råttor har blivit ”hemlösa” och börjat sprida sig runtom i staden. Någon självkritik om kvartettens desperata försök att uppnå målet om 175 000 invånare fram till 2030 och att de flesta ska bo i innerstaden syntes däremot inte till.

Denna förtätning av staden har Sverigedemokraterna varit mycket kritiska till. Vi får kanske tillfälle att återkomma i denna fråga, nu när kvartetten i alla fall lite diffust har erkänt sitt misslyckande.