Rapport från kommunfullmäktige 2015-12-14 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Rapport från kommunfullmäktige 2015-12-14

Högtidlig inledning med jättevackert Luciatåg, pris- och stipendieutdelning till våra kommunala idrottare och konstnärer och sedan var det dags för årets sista kommunfullmäktige. Den avklarades rekordsnabbt trots 14 beslutsärenden och 1 interpellation.

Flertal ärenden handlade om olika hyresavtal, och inköp av fastigheter. Inget kontroversiellt där, och kommunfullmäktige var enade i frågor utan att gå i djupa debatter. MP och V var flera gånger i talarstolen och försvarade sina avslagna motioner utan större framgångar. Samtliga avslogs eller ansågs för besvarade. Vänstern inledde debatt kring bostadsförsörjning och pratade om billiga bostäder och ekonomiskt blandade boenden.

Moderaternas motion om visselblåsare bifalles.

Markus Wiechels (SD) motion om förbättrade företagsklimat väckte lite debatt och motionens 3:e attsats (förslag) avslogs. På punkt två fick SD stöd av Moderaterna både vid voteringen och från talarstolen. R. Svedahl försökte motargumentera och bortförklara även Moderaternas argumentation och bifall till attsats på ett sätt som fick Moderaterna att med en ordningsfråga ifrågasätta om det även finns relevans i sakfråga med vad – nu för tiden – Liberalernas kommunalråd säger från talarstolen.

Ytterligare en gång till är Markus Wiechel i talarstolen. Den här gången om demokratin och kommunens transparens. Det pratades om att förbättra webb-sända kommunfullmäktige, och om det finns möjlighet för även lokal TV sända kommunfullmäktige. Gruppledare Darko Mamkovic påpekade i en replik om att förbättrad tv/webb-sandning skulle innebära ökade kostnader, det behöver inte vara fallet då det finns olika tekniska lösningar som inte kräver extra kostnader – utan snarare kunskap och kompetens.