Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Norrköping

Pressmeddelande

 

Under den gångna helgen har Sverigedemokraterna Norrköping har haft sitt årsmöte, under vilket föreningen fastställde sin kommunfullmäktigelista samt valt en ny styrelse som ska leda valarbetet under 2018.

Sverigedemokraterna Norrköping vill gratulera Jan Petersson till posten som ny ordförande. Jan är tidigare vice ordförande i föreningen, samt vice gruppledare och ordinarie ledamot i Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Hans tacktal fokuserade på lite av nedanstående.

  • Utöka medlemsantalet, genom aktivt kampanjande och opinionsdrivande så ska inte bara väljare engageras utan även nya medlemmar.
  • Engagera fler medlemmar i valarbetet, ett så viktigt år som detta så är ingen hjälp för liten. Att få fler att engagera sig kommer vara nyckeln till ett framgångsrikt val för Sverigedemokraterna nationellt, och inte minst i Norrköping. Medlemmar uppmanades att inte tveka att höra av sig om de ville hjälpa till!
  • Gemensamt kraftsamla under valet, genom att använda de partigemensamma resurserna och det stöd vi fått från lokala medlemmar och sympatisörer så står vi väl förberedda inför valet.

 

Efter att vi spikat vår vallista för kommunfullmäktige passade vi på att be några av våra kandidater om en kortare kommentar om deras visioner och tankar inför valet.

 

”Sverigedemokraterna står för en human men ansvarsfull migrationspolitik till skillnad från de andra politiska partierna. Dock är det orimligt att svensk välfärd, godhet, humanism och demokratin ska missbrukas på bekostnad av det svenska folket!  Jag kommer att fortsätta kämpa för att återbygga den välfärd och demokrati som en gång i tiden byggde Sverige starkt. Det är dessa frågor jag kommer att fortsätta driva ännu hårdare inför valet 2018.”

Darko Mamkovic, gruppledare SD Norrköping

 

”Mina hjärtefrågor är främst det kommunala arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Vi behöver bli mycket bättre på att bemöta aktuella utmaningar och göra suicidprevention till en prioriterad politisk fråga. Det är något som jag hoppas kunna bidra med.”

Clara Aranda, andranamn på valsedeln till kommunfullmäktige

 

 

 

Vi kommer inom kort presentera våra lokala program på övriga politiska områden samt presentera vår kompletta valsedel för kommunvalet på vår hemsida.

 

För ytterligare frågor så nås Sverigedemokraterna Norrköping på norrkoping@sd.se eller vår gruppledare Darko Mamkovic på 072 162 92 04 / darko.mamkovic@sd.se