Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 7

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Ordförande och gruppledare
Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Öppet hus

  Öppet hus

  Av yasmine.eriksson den 7 augusti, 2017
  0

  Välkommen på öppet hus hos Sverigedemokraterna Norrköping den 7 augusti mellan 17-20.

 • Kommunfullmäktige (KF) rapport den 29 maj 2017

  Av Darko Mamkovic den 19 juni, 2017
  0

  Flera heta ämnen, tufft debattklimat och ”flytta fokus från sakfrågor”. Så kan man kort sammanfatta KF den 29 maj 2017.

  I första ärendet, inriktningsdokument för barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen, ville Sverigedemokraterna införa några ändringar:

  Inriktningsdokumntet är skrivet med grunden och hänvisning till barnkonventionen, men kvartetten tolkade fritt enligt sina ideologiska och politiska preferenser original texten vilket gruppledaren för SD påpekade, bland annat att ”inherent dignity” ska översättas som ”infödd värdighet” och inte ”människors lika värde”. Gruppledaren menade att om man hänvisar till ett dokument, då ska den användas i sin ursprungliga form och inte ändras efter sitt behag. Då finns ingen anledning att ens hänvisa till barnkonventionen om man nu ändrar vad som står i den. Kvartetten, insisterade och kämpade hårt för ”människors lika värde”. Sverigedemokraterna yrkade vidare på att ”skyldighet” ska införas i dokumentet, med motiveringen att lära barn och ungdomar om demokratiska principer är viktigt, men det innebär att man förstår vikten av skyldigheter, vilket gruppledaren Darko Mamkovic betonade i debatten.

  Efter inledningsvis någorlunda hårdare debatt, behandlades ärenden kring hyresavtal, och andra ärenden där inga större meningsskillnader fanns mellan olika politiska partier.

  Då var det dags för att behandla Sverigedemokraternas motion om att Norrköpings kommun tillsvidare inför totalstopp i mottagningen av flyktingar genom anläggningsboende (ABO). Sverigedemokraterna menade att Norrköpings kommun har tagit många fler än staden klarar att ta emot. Gruppledaren Darko Mamkovic hänvisade vidare till att allt fler kommuner, styrda av både socialdemokraterna och moderaterna har ställt samma eller liknande krav, och citerade både media och politiker som har uttalats kritiskt till mottagningen. Även Lars Stjernkvist erkände instämmande att systemet inte fungerar, dock var han och kvartetten inte villiga att ställa sig bakom förslaget. Moderaterna som bara för några månader sen, skrev i en debattartikel i NT, att Linköping borde ta flyktingar istället för Norrköping, gav tyst samtyckande till kvartetten.

  Vid punkten ”Interpellation om arbete med diskriminerings och kränkande behandling” inlämnad av Sverigedemokraterna, var det tydligt att det är enbart Sverigedemokraterna som står för demokratin i Sverige. Socialdemokraterna med hjälp av andra partier kämpade med all sin kraft att inte införa ”politisk åsikt” som grund till diskriminering och kränkande behandling. När gruppledaren Darko Mamkovic drog parallell mellan regimer som förbjuder oliktänkande och olika politiska åsikter med Socialdemokraternas beteende och diktatoriska regimer runt om i världen, så stängde KF ordförande av mikrofonen istället för att i en demokratisk anda låta samtliga argumentera för sin ståndpunkt.

  Nej, i Norrköpings kommun tystas istället oliktänkande med maktutövanden.

  Videoinspelningar från KF kommer inom kort.

 • Uttalande kring ”tonläget” vid sista KF sammanträde.

  Av Darko Mamkovic den 1 juni, 2017
  0

  Det pratas mycket om sista KF och ”tonläget”. Socialdemokraterna är ”förskräckta”, ”kränkta”, ”aldrig varit med om liknande” mm, av anledning att jag vid två tillfällen sagt att de ljuger och att de vilseleder med sina anföranden.

   

  Låt mig då citera i vilka sammanhang jag gjort detta och allt går att kontrollera via reprissändning via Norrköpings hemsida:

  Ca: 187 min i sändningen:

  Lars Stjernkvist (S): ”Nyss hör vi en Sverigedemokrat läsa högt och tala om för oss andra att vi absolut inte får avvika från en lagstiftning och vi ska dessutom följa den engelska varianten”.

  Inledningsvis i ärende nr.4 hänvisar jag till översättning av barnkonventionen. Jag nämner överhuvudtaget inte att vi ska följa engelska lagar – (även om Sverige följer en hel del internationella lagar, så inga konstigheter även om jag hade sagt så). Om någon hör enbart detta inlägg från Lars Stjernkvist, utan att hört mitt anförande, blir följden att man tror att så var det och att jag verkligen sa att vi ska följa engelska lagar. Så vad kallas det när man medvetet felciterar någon annan talare? Jag ser det som ”vilseleda och ljuga”.

   

  Ca:197 min i sändningen:

  Irma Görtz (S) säger i sin anförande vid ca: 197:e minut av KF sammanträdet följande: ”Vare klädsamt att SD representanter i VON, driver frågor, för att förstärka och förbättra äldreomsorgen. Vi har under dem 2½ åren, som jag suttit i nämnden inte sett nånting utav det.

  LOV inom äldreomsorgen, nödsändare för dementa, musikunderhållning på kommunens äldreboenden är bara några motioner som vi lagt fram och samtliga var avslagna av majoriteten. Vi har också varit starkt kritiska mot utvecklingen och omorganisationen av träffpunkter. Vi har drivit frågor kring varm mat till samtliga i kommunen, vilket också inkluderar våra äldre. Moderna kostnadsfria trygghetslarm, vårdhundar inom äldreomsorg, sprinklersystem i samtliga boenden, subventionerade halkskydd, ”ut och gå-garanti” för våra äldre samt lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser, regelbundna kontroller av medicinering, att placering av våra äldre ska respekteras och att inte sära på par som levt ihop under många år, servicelägenheter, vi var mycket kritiska kring alla besparingar och långa väntetider och så vidare, och så vidare.

  Så vad kallas då uttalanden av Irma Görtz ”inte sett någonting”?

   

  Det som ligger bakom ”beklagandet” är nämligen så att majoriteten vill flytta fokus från viktiga frågor till ”tjafs” och på det sättet slippa ta ansvar och ta hand om riktiga problem vårt samhälle har. De är medvetna om att vi talar sanning och vill skrämma oss till tystnad genom sådana utspel.

  Jag kan intyga att oss kommer de inte att skrämma till tystnad, vi är konsekventa, vi talar sanning och står bakom vår politik.

   

  Gruppledare för Sverigedemokraterna i Norrköping
  Darko Mamkovic

 • Öppet Hus 5e Juni!

  Av Robert Cederlund den 25 maj, 2017
  0

  På måndag den 5e juni har vi öppet hus mellan klockan 17:00 och 20:00,

  Månadens föredrag kommer framförs av Ungsvenskarna Norrköpings kontaktperson Kim Sköld ca 18:30.

  Förra månaden så föredrog vår ordförande och Gruppledare Darko Mamkovic om det politiska arbetet Sverigedemokraterna Norrköping gör i kommunen.

  Så se till att komma till kansliet och ta del av vårt arbete, fika och prata med likasinnade och ställ frågor till våra parlamentariker och styrelseledamöter!

 • KF rapport 2017-04-24

  Av Darko Mamkovic den 9 maj, 2017
  0

  Kommunfullmäktiges sammanträde började med kommunsrevisons berättelse som yrkade på ansvarsfrihet för samtliga. Dock, fick socialnämnden ”lite” kritik för sin verksamhet.

  Sen var det dags för årsredovisning.

  I vanlig sed, var Lars Stjernkvist först upp i talarstolen, och i vanlig sed, hans anförande kan summeras med följande: Allt är frid och fröjd, stark ekonomi, budget i balans, stark sammanhållning, politiskt enighet och det här gången var det även ”överskott i kassan”.

  Missvisande och felaktig bild av verkligheten, vilket påpekades tydligt av gruppledaren Darko Mamkovic. Det överskott det talades varmt om är i själva verket, statligt bidrag för att finansiera migrationen, kommunens misslyckande att rekrytera och anställa personal för att på ett effektivt sätt bedriva kommunala verksamheter mm. Trots att den styrande majoriteten själv erkänner allt detta, anklagades vår gruppledare vid flera tillfällen att det inte finns någon grund för verksamhets kritik och den verkliga bild Darko Mamkovic framförde från talarstolen. Även andra oppositions partier var tydliga med att de inte delar åsikten om att det går bra för Norrköping.

   

  Urval av gruppledarens anförande:

  Årsredovisning 2016

  Den styrande majoriteten, påstår att Norrköpings kommun har stabil ekonomi och redovisar ett överskott på cirka 200 miljoner kronor.  Naturligtvis, påståendet är mycket missvisande – en stark försköning av verkligheten.

  Att majoriteten fortsatt väljer att finansiera flyktings politik på samma ineffektiva sätt, är ansvarslös och skadlig politik. Sverigedemokraterna har kommit med tydliga förslag till mer humant och effektivare finansiering av flyktings- och migrations politik överlag. Dessa väl genomtänkta förslag med starkt faktaunderlag och verklighetsförankrade, skulle gynna både utsatta människor på flykt och i behov av hjälp, och samtidigt gynna Sveriges – och därmed även Norrköpings – ekonomi, så Sverige fortsättningsvis kan agera som en riktigt humanitär makt i världen.

  Den verkliga bilden av Norrköping

  Med markant faktaunderlag och statistisk data kan vi konstatera att Norrköping varken har stark eller stabil ekonomi.

  Vård och omsorg

  Vård och omsorg, med betoning på hemtjänstens verksamhet, som är underbemannad och en riskanalys av verksamheten är högst önskvärt och nödvändigt både när det gäller brukare och anställda.

  Situationen för våra äldre i Norrköping har försämrats gradvis och kontinuerligt under en ganska lång period. Sverigedemokraternas uppfattning är att välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeenden. Denna utveckling måste ändras omgående, och resurser till att underlätta livet och vardagen för våra äldre måste befrias. För oss Sverigedemokrater är det naturligt att bland annat, även på sina äldre dagar ges möjlighet att avnjuta näringsrik, nylagad och välsmakande mat.

  Skola

  Situationen inom barnomsorgen är inte heller bra. Stora barngrupper, överarbetade och utmattade förskolelärare och personal och underbemannad verksamhet rimmar inte väl med att Norrköping har stark och stabil ekonomi med överskott.

  De dåliga skolresultaten är ett till område som kommer att slå hårt på hela samhället inom kort – den gör det redan idag. Att vända utvecklingen är ett måste! Överarbetade utbildade lärare flyr yrket, både av ekonomiska skäl, men främst på grund av arbetsmiljön och arbetsvillkor.

  Utanförskap och trygghet

  Sedan ”kvartetten” tillträdde i Norrköpings kommun som regerande majoritet, har vi kunnat vittna följande: utanförskap och uppkomst av parallella samhällen som växer, typiska avrättningar mitt på dagen, bilbränder, attacker på blåljuspersonal, våldsamma gruppsammanstötningar, åtskilliga våldtäkter på både kvinnor, män och barn, och andra brott som påtagligt påverkar negativt, inte bara känslan av trygghet, utan verkliga tryggheten i Norrköping.

  Förslag

  I dessa otrygga tider när vi ser att hela vår tillvaro, kan ändras på bara några få sekunder, i dessa tider när det som anses som självklarhet i ena stunden blir omöjlighet i den andra, i dessa snabbt föränderliga tider, anser vi att fördelning av hela summan på ett bindande sätt till specifika områden ska ske i så liten utsträckning som möjligt. Detta ger bättre flexibilitet och effektivitet.”

   

   

  Även trygghetsfrågan ifrågasattes kraftig av bland annat, Kicki Liljeblad som menade att allt är påhitt och rena lögner.

   

   

  Avslutningsvis framförde Darko Mamkovic följande:

  ”Den enda credd jag kan ge till majoriteten, är att ni har anpassat verksamheter till vår försvagade ekonomiska situation, fått statlig boost, och inte anställt i det utsträckning som krävs och behövs. 

  Att ni kan stå idag här och prata om att verksamheterna fungerar är enbart för att vi tack och lov har otroligt hängivna och duktiga medarbetare i kommunen, som trots alla svårigheter lyckas klara de arbetsuppgifter de har. Eloge till alla ute i verksamheterna. 

  Och avslutningsvis kan jag säga, var beredda och redo på att hantera det oförutsedda, oförutsedda för er, men inte oförutsedda för oss Sverigedemokrater. ” 

   

   

  Efter årsredovisningsdebatten var det dags för ”dagliga” ärenden. Några längre debatter kring motioner: ”profilklasser”, ”urban konstfest”, ”träbyggnadsstrategi” och ”kommunal utbildning av sjuksköterskor”.

  Motion ”träbyggnadsstrategi” yrkade Sverigedemokraterna bifall till tjänstemäns förslag att motionen ska anses tillgodosedd, vilket det är. Gruppledaren har vid flera tillfällen ifrågasatt majoritetens sätt att använda ”bifall, avslag och tillgodosedd” och menar att den används mer som politiskt kohandel än som det bör och skall användas, sakligt och grundligt.

  Kommunal finnansering av vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor yrkade Sverigedemokraterna avslag till. Inte för att undersköterskor inte behövs, utan snarare att det saknas personal inom många viktiga yrkesgrupper och att kostnader för utbildning ska läggas på redan mycket ansträngda kommunala ekonomiska läge är inte rimlig. Gruppledaren påpekade att det finns cirka 8 000 utbildade sjuksköterskor som lämnat yrket, och att det är där man bör lägga fokus på att avsevärt förbättra arbetsvillkoren och löner, och inte på ytterligare utbildning.

  Vid Ingvar Våxmos interpellationen om ”spårvagn” hettade det till ordentligt. Representanter för Miljöpartiet har mycket svårt med demokratin, öppen debatt och statsmanna beteende. Istället för sakligt och civiliserad debatt ton, gäller det att håna och förolämpa förtroendevalda som inte delar deras åsikt. Gruppledaren Darko Mamkovic, gick kraftigt mot denna typ av beteende i kommunfullmäktige och ifrågasatte även presidiet varför de tillåter något som kan anses som ren vuxenmobbning. Varken Bengt Cete eller presidiet bemötte Darkos uppmaning till att hålla civiliserad ton i kommunfullmäktige och visa respekt för oliktänkande.

   

   

  Sverigedemokraterna lämnade flera motioner och interpellationer för nästkommande kommunfullmäktige:

  • Interpellation om enklajobb – Darko Mamkovic
  • Interpellation om islamisering – Florian Aranda
  • Interpellationer om utveckling av industri i Norrköpings kommun – Darko Mamkovic
  • Motion om att förbättra trygghet och lärande i Norrköpings kommuns högstadieskolor – Florian Aranda