Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 6

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Ordförande och gruppledare
Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28

  Av Darko Mamkovic den 27 juni, 2018
  0

  Kommunfullmäktige inleddes med årsredovisningar från olika kommunala förbund som följdes av inriktningsdokumntet för personalpolitik. Sverigedemokraterna valde att inte inkomma med egna förslag av enkel anledning: Sverigedemokraterna valde att invänta valresultat och avvakta hur nya majoriteten i Norrköping ser ut och utifrån det kommer Sverigedemokraterna att ta ställning om eventuella justeringar.

  Flera detaljplaner avhandlas och sen var det dags för motioner och interpellationer.

  Moderaternas motion om reservvattenförsörjning och fördjupat samarbete med civilsamhället avslogs av majoriteten (samt V och MP) men Sverigedemokraterna valde att ställa sig bakom motionerna.

  Moderaternas motion om ny styrmodell för Norrköpings kommun avslogs av samtliga partier. Sverigedemokraterna är av samma uppfattning som i frågan kring inriktningsdokumentet för personalpolitik, att nu i slutet av mandatperioden är det bättre att invänta valresultat när det gäller omfattande och inriktningspolitiska frågor och utifrån valresultatet och ny majoritets uppsättningar inkomma med egna förslag, antingen på egen hand eller tillsammans med eventuella samarbetspartner.

  Motion av Florian Aranda – Sverigedemokraternas ledamot i utbildningsnämnden – om att motverka bränder och skadegörelse vid Norrköpings skolor och förskolor, avslogs av samtliga partier. Intressant debatt när flera sakliga argument för både och emot framkom, men även oseriösa motargument så som ”att barnen kan inte spela basket”, ”vi ska inte låsa in våra barn”, ”vi är för öppet samhälle” med mera. Samtliga verkar blunda för den verkliga samhällsutveckling där det förekommer skadegörelse på våra skolor och fastigheter (även bränder) och att det förekommer kriminella handlingar på våra skolgårdar. Sverigedemokraterna är också för ett öppet samhälle, men förutsättning för frihet och öppet samhälle är ett tryggt och välmående samhälle, vilket tyvärr inte är fallet i Norrköping. Gruppledaren Darko Mamkovic anförande och replikskifte med Centerpartiet och Liberalerna, samt ett av Florian Arandas anföranden finns här.

  Frågan som gruppledaren Darko Mamkovic ställde från talarstolen ”var det här som brann nånting” (senaste bilbränder på Rådhusets parkering), besvarades inte från majoriteten. Socialdemokraternas ordförande i utbildningsnämnden, verkar redan ”kastat in duken” från talarstolen och avslutar sitt anförande på ett ganska inkoherent sätt.

  Sverigedemokraterna var mycket aktiva i debatten och flera personer gick upp i talarstolen. Florian Aranda presenterar i ett av sina anföranden oroväckande fakta ”Det förekommer färre bränder och skadegörelser i hela USA än i Sverige där det finns kanske 240 miljoner invånare. 2015 – tror jag – i Grekland brann det fyra skolor. I Sverige 499!”

  Sverigedemokraterna lämnade in flera motioner och interpellationer och ett av dem var om att förbjuda böneutrop i Norrköpings kommun (hela motionen finns här) inlämnad av gruppledaren Darko Mamkovic.

  Det var näst sista kommunfullmäktige för den här mandatperioden, och Sverigedemokraterna i Norrköping önskar alla en trevlig sommar och vi hoppas se många norrköpingsbor i augusti på våra tältmöten inför valet 2018!

 • Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28

  Av Darko Mamkovic den 12 juni, 2018
  0

  Kommunfullmäktige inleddes med ”demokratiworkshop” och först i talarstolen var kommunfullmäktige ordförande Louise Malmström (S) som skulle prata om bland annat ”debattklimat, ”fakenews” med mera. Feministiskt initiativ fick möjlighet att berätta för kommunfullmäktige hur de upplever sin första mandatperiod, vilket jag personligen tycker är bra. Synd bara att vi Sverigedemokraterna inte fick samma chans efter vårt första mandat. ”Människors lika värde” och ”lika för alla”, rimmar inte riktigt som det ska, kan man tycka.

   

  Nästa talare var journalisten och författare Anders Mildner (SvD, Sydsvenskan och Expressen) som höll en surrealistisk föreläsning om ”fakenews” och ”faktaresistens”. Hela hans föreläsning kan summeras på följande sätt: ”Lita på etablerade media, allt annat är fakenews, det är bara vi som talar sanning och presenterar fakta”. Sverigedemokraternas gruppledare försökte ställa några frågor, men det gick inte då kommunfullmäktige ordföranden låtsades inte höra. För er som har gott om tid kan vi starkt uppmana till att lyssna på hela hans ”föreläsning”.

   

  Då var det dags för kommunfullmäktiges ärenden.

  Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för nyanlända där det bland annat fördelas pengar för 65 åringar och äldre till arbetsmarknaden- och vuxenutbildningsnämnden. Med andra ord ekonomiskt bistånd.

   

  Kvartetten lyfter upp ärende och föreslår utredning om behovet och utformning av en vaktorganisation för att öka trygghet i Norrköping något Sverigedemokrater har påpekat i flera år. Gruppledaren Darko Mamkovic betonar i sitt anförande att principiellt är det polisiär angelägenhet och inte kommunal, att hålla ordning och reda i våra städer, men med tanke på utvecklingen där människor känner sig otrygga och när polisens insatser inte räcker till, då måste vi överväga även okonventionella och alternativa åtgärder och välkomnar naturligtvis förslaget och yrkade bifall.

   

   

  Vänsterpartiets motion om ”rimligare hyreshöjning vid renovering” anses tillgodosedd, ”att bygga bort bostadsbrist och arbetslöshet” genom kommunalt byggbolag och praktikplatser inom bolaget avslås av, och motion om kommunalt industrilån för sociala och kooperativa bolag avslås, samt om ”civilkurage” vid våld i hemmet, där vänster föreslår att grannar ska kunna stoppa och knacka hos grannar om de misstänker att våld pågår.

   

  Feministiskt initiativs motion om gratis busskort för pensionärer och ungdomar avslås i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser principiellt att bidrag inte ska vara sätt att försörja sig eller tillhandahålla sig basala nödvändigheter, men påpekar att våra pensionärer har haft kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och att vi bör fundera även på alternativa åtgärder för att underlätta för pensionärer som inte kan förse sig med busskort. Gruppledaren påpekar att förslaget har goda intentioner, men eftersom Sverigedemokraterna inte har budgeter för så stor satsning och utan bättre analys av ekonomiska konsekvenser inte kan ställa sig bakom förslaget.

  I debatten kring gratis kollektivtrafik kort framkommer ett intressant moment, av okunskap eller något annat, blandar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ihop begreppen infrastruktur, bidrag, subvention och skatt på ett helt orimligt sätt, vilket gruppledare för Sverigedemokraterna förtydligar och förklarar i sitt anförande och replikskifte.

   

  Punkten ”medborgarförslag” skapar oväntat en debatt kring demokratin och rätten för medborgare att kunna komma med politiska förslag utan ankmyntning till politiska partier vilket vi Sverigedemokraterna har drivit och värnar mycket om. Sverigedemokraterna har också drivit frågan kring e-petitioner vilket kan vitalisera demokratin i ännu större grad. Karin Johnsson (C), beklagar sig över antal timmar och arbetsbördan en sådan arbetsordning och möjlighet för att lämna medborgarförslag innebär.

   

  Motion om att hedra veteraner fick bifall av samtliga partier i kammaren.

   

   

 • Tvång som liknar misshandel

  Av Robert Cederlund den 31 maj, 2018
  0

  Jag arbetar som lärare på en grundskola i Norrköping. Häromdagen sa en elev till mig: ” Florian, idag orkar jag inte jobba. Jag mår dåligt och känner mig yr i huvudet”. Jag frågade honom ” är du sjuk?” Han svarade ”Nej, men det är Ramadan och jag har inte druckit eller ätit på hela dagen”. Jag sa till honom att han skulle försöka jobba så mycket som han orkade under lektionen.

  Jag skrev en händelserapport efter det som hade hänt, eftersom jag tyckte att elevens situation måste uppmärksammas och åtgärdas.

  I lördags läste jag i Folkbladet att enligt verksamhetschefen Anders Pantzar hade man inte upplevt några problem kopplade till Ramadan i Norrköpings skolor. I Söderhamn, Vingåker och Eskilstuna hade man däremot konstaterat en ökad frånvaro bland eleverna, att flera barn kommit trötta till skolan, varit för svaga för att klara skolarbetet och att flera elever hade svimmat under lektionerna, i samband med Ramadan.

  Hur kan verksamhetschefen Anders Pantzar tro att barn som tvingas vara utan mat och dryck, från soluppgången till solnedgången, i en månad, så här års, inte lider av det? Jag undrar hur det är med Anders Pantzars omdöme?

  Att tvinga barn och ungdomar att fasta på det sätt som Islam kräver, samtidigt som dessa barn, ungdomar måste gå till skolan och prestera som vanligt, är att jämställa med barnmisshandel, anser jag. Vårt rättssamhälle borde, i enlighet med Barnkonventionen, förbjuda att elever tillämpar Ramadan under skoltid, eftersom barnens bästa alltid ska gälla före religionsfrihet.

  Det känns motsägelsefullt att Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor nationellt, samtidigt som man låter muslimer, aktivt utöva sin religion under skoltid i Norrköpings kommunala skolor.

  – Florian Aranda Lärare Kommunpolitiker SD

 • Nationaldagsfirande!

  Av Robert Cederlund den 30 maj, 2018
  0


  Sverigedemokraterna Norrköping bjuder in alla Norrköpingsbor att fira nationaldagen med oss. Vi befinner oss som vanligt i Strömparken mellan 10-16 där man kan njuta av sommarvärmen och värna om en av våra finaste traditioner.

  Självfallet går det bra att ställa frågor om vår politik som vi för på lokal som nationell nivå, men dagens fokus är att fira Sverige.

  Vi kommer även bjuda på tårta och kaffe/läsk/vatten till de som önskar, men då det är svårt att veta hur många som kan tänkas komma så vill vi förvarna att det är begränsat med tårtbitar och att först till kvarn gäller. En av tårtorna är laktosfri.

  Välkommen!

 • Debattartikel NT, ”Att lova för mycket”

  Av Darko Mamkovic den 22 maj, 2018
  0

  Till slut valde NT att publicera min debattartikel (1 av 3 jag skickade). Kortare version finns även i Folkbladet.

  Att lova för mycket

  I en insändare från 2018-04-21 skriver Lars Stjerknvist att: ”Politik handlar om att välja och att välja bort.” Jag håller med. Samma sak gäller angående ”Den politiker som lovar allt till alla är inte trovärdig”. Men det är precis vad Lars S gör. Under fyra år jag suttit i KF har jag lyssnat på ”vi kommer”, ”vi ska”, ”vi bör” mm. Samma sak hände vid sista KF ”Bokslut 2017”, lova massa saker men i grunden, mycket snack lite verkstad, som avslutades med att de vädjar till förnyat mandat att styra kommunen efter valet. Faktum är att Lars S med sin kvartett misslyckats ganska mycket med alla sina ”vi ska”. Dessutom har kvartetten även haft problem med att få ”budget i balans”, det vill säga att förutse och kunna räkna kostnader vilket går ihop med ett annat av Lars S favorit uttryck ”ingen kunde förutse”.

  Vidare skriver Lars S, att de tillfört skolan mer pengar för att stärka kvaliteten. Mycket bra, men skolresultaten sjunker och det kommer uppgifter från alla håll att både elever och personal inte mår bra! Konsekvensanalys kallas det. ”Ingen kunde förutse” – stämmer inte, då vi Sverigedemokrater, under fyra år har försökt att få majoriteten att åtminstone fundera över och ta reda på alla möjliga orsaker till nuvarande situation vilket innebär att även fundera på hur migrations- och invandringspolitiken påverkar Norrköping. Då blev jag kallad för både ett och annat samt att även min människosyn ifrågasattes.

  Jag är medveten om att det finns många orsaker till nuvarande situation i Norrköping, inte enbart migrationspolitiskagrationspolitiskgrationspolitik.  orsak till nuvarande situation i Norrköping are och en mycket urhålkat . Det finns mycket man kan förbättra. När det gäller skolan, har jag bland annat ifrågasatt ”strukturersättning” (utöver elevpeng tilldelas ytterligare resurser beroende på föräldrarnas utbildningsnivå) och modersmålsundervisning. 2016 inför budgetarbetet fick vi information om att Mosstorpsskolan går bra för i området (Skärblacka) bor många föräldrar som är akademiker (vilket är mycket felaktigt påstående). Vid ett annat föredrag säger annan kommunalanställd att arbetslösheten i Skärblacka är mycket låg men det har inget med hög utbildning att göra. Är inte då ansvarsfullt att kolla på alla variabler, även demografiska bilden?

  I slutet skriver Lars S ”… varken jag eller någon annan vet hur ekonomin kommer att utvecklas”. Felaktigt, jag kan tala om för Lars S, att det kommer att bli tuffare med en mycket urholkat välfärd. Detta borde vara solklart även för kvartetten då färre jobbar och fler är bidragstagande, med växande antal utanförskapsområden. Ganska enkel matematik, borde man förstå.

  Jag (Sverigedemokraterna) kommer inte att lova allt till alla, så som Lars S, utan tala klarspråk oavsett bekvämlighet. Jag är väl medveten om att det inte finns ekonomiska resurser. Det jag kan lova är att jag kommer att vända på varje sten, oavsett om det är bekväma frågor eller inte och se till att sanningen kommer fram till medborgarna.

  Darko Mamkovic (SD)