Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 6

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Ordförande och gruppledare
Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Presskonferens inför valet 2018

  Av Darko Mamkovic den 6 september, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Norrköping bjuder in till presskonferens på torsdag den 6 september 2018, klockan 16:00 på Rådhuset i samband med valet 2018. Vi kommer att presentera våra förslag, hur vi ser på framtiden, eventuellt samarbete mm.

  Välkomna.

 • Paneldebatt med SPF Seniorer

  Av Darko Mamkovic den 29 augusti, 2018
  0

  Idag deltog vår gruppledare Darko Mamkovic vid en paneldebatt anordnat av SPF Seniorer där Widar Andersson (Folkbladet) var moderator. Här finns gruppledarens sammanfattning.

   

  ”Idag har jag varit på paneldebatt med samtliga politiska partier i Norrköping som anordnades av SPF Seniorerna. Mycket trevlig tillställning, och mycket välbesökt. Moderator var Widar Andersson @folkbladet på ett föredömligt sätt måste jag tillägga. Debatten tog ca: 2 timmar och det diskuterades mycket viktiga frågor. Allt från riks-, region- och kommunalnivå.

  Det finns två saker som jag tycker var extra intressanta.

  Den första är hur mycket Socialdemokraterna ljuger (tyvärr måste jag använda detta ord, då det inte finns annat ord som kan beskriva vad de gör). Det som är intressant är att de ljuger även när vi är närvarande och då kan man undra hur mycket de ljuger när vi inte är närvarande. Naturligtvis bemötte jag deras lögner i en replik och då var de tysta (för den här gången).

  Det andra som är faktiskt mycket mer intressant är mingel med seniorer efter debatten. Det kom flera personer och ville prata med mig och bland annat har följande sagts: ”Det är bara två män i paneldebatten och resten är kvinnor (7 kvinnor och 2 män), och det enda politiker med utländsk bakgrund kommer från partiet som påstås vara invandrarfientlig”. Där du …!

  Jag hade mycket trevligt trots att det var intensivt. Man får tänka snabbt och uttrycka sig så kort och så tydligt som bara går. Utifrån bemötande jag fått efteråt är jag säker på att Sverigedemokraterna har stor stöd i seniorgruppen och de uppskattar väldigt mycket vad vi gör. Min insatts i debatten får jag läsa om imorgon i @folkbladet.

  Jag fick även en gåva, och det vill jag passa på och tacka för en gång till!”

 • Förtidsröstning

  Av Robert Cederlund den 23 augusti, 2018
  0

  Igår öppnade förtidsröstningen!

  Skulle ni komma till en röstningslokal där våra valsedlar inte finns, så uppskattar vi om ni kontaktar oss via telefon eller sms (skriv då vilken lokal det gäller)

  (Tel: 073-590 36 97 / alt. 073 – 969 22 06)

  Då kan vi kontakta rätt representant kan åtgärda det snabbast möjligt. Vi hoppas naturligtvis att ingen medborgare i vår stad är så odemokratisk att den skulle aktivt dölja eller på annat sätt sabotera under valet.

  Önskar man hämta valsedlar direkt av oss i förväg så kommer vi ha öppet på specifika tider på vårt partikansli för detta ändamål, ett separat inlägg om det kommer inom kort.

  I bifogad bild så ser man vart man kan rösta, på https://data.val.se/val/val2018/rostmottagning/fortidsrostning/kommun/05/81/index.html kan man se öppettiderna.

   

 • Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28

  Av Darko Mamkovic den 27 juni, 2018
  0

  Kommunfullmäktige inleddes med årsredovisningar från olika kommunala förbund som följdes av inriktningsdokumntet för personalpolitik. Sverigedemokraterna valde att inte inkomma med egna förslag av enkel anledning: Sverigedemokraterna valde att invänta valresultat och avvakta hur nya majoriteten i Norrköping ser ut och utifrån det kommer Sverigedemokraterna att ta ställning om eventuella justeringar.

  Flera detaljplaner avhandlas och sen var det dags för motioner och interpellationer.

  Moderaternas motion om reservvattenförsörjning och fördjupat samarbete med civilsamhället avslogs av majoriteten (samt V och MP) men Sverigedemokraterna valde att ställa sig bakom motionerna.

  Moderaternas motion om ny styrmodell för Norrköpings kommun avslogs av samtliga partier. Sverigedemokraterna är av samma uppfattning som i frågan kring inriktningsdokumentet för personalpolitik, att nu i slutet av mandatperioden är det bättre att invänta valresultat när det gäller omfattande och inriktningspolitiska frågor och utifrån valresultatet och ny majoritets uppsättningar inkomma med egna förslag, antingen på egen hand eller tillsammans med eventuella samarbetspartner.

  Motion av Florian Aranda – Sverigedemokraternas ledamot i utbildningsnämnden – om att motverka bränder och skadegörelse vid Norrköpings skolor och förskolor, avslogs av samtliga partier. Intressant debatt när flera sakliga argument för både och emot framkom, men även oseriösa motargument så som ”att barnen kan inte spela basket”, ”vi ska inte låsa in våra barn”, ”vi är för öppet samhälle” med mera. Samtliga verkar blunda för den verkliga samhällsutveckling där det förekommer skadegörelse på våra skolor och fastigheter (även bränder) och att det förekommer kriminella handlingar på våra skolgårdar. Sverigedemokraterna är också för ett öppet samhälle, men förutsättning för frihet och öppet samhälle är ett tryggt och välmående samhälle, vilket tyvärr inte är fallet i Norrköping. Gruppledaren Darko Mamkovic anförande och replikskifte med Centerpartiet och Liberalerna, samt ett av Florian Arandas anföranden finns här.

  Frågan som gruppledaren Darko Mamkovic ställde från talarstolen ”var det här som brann nånting” (senaste bilbränder på Rådhusets parkering), besvarades inte från majoriteten. Socialdemokraternas ordförande i utbildningsnämnden, verkar redan ”kastat in duken” från talarstolen och avslutar sitt anförande på ett ganska inkoherent sätt.

  Sverigedemokraterna var mycket aktiva i debatten och flera personer gick upp i talarstolen. Florian Aranda presenterar i ett av sina anföranden oroväckande fakta ”Det förekommer färre bränder och skadegörelser i hela USA än i Sverige där det finns kanske 240 miljoner invånare. 2015 – tror jag – i Grekland brann det fyra skolor. I Sverige 499!”

  Sverigedemokraterna lämnade in flera motioner och interpellationer och ett av dem var om att förbjuda böneutrop i Norrköpings kommun (hela motionen finns här) inlämnad av gruppledaren Darko Mamkovic.

  Det var näst sista kommunfullmäktige för den här mandatperioden, och Sverigedemokraterna i Norrköping önskar alla en trevlig sommar och vi hoppas se många norrköpingsbor i augusti på våra tältmöten inför valet 2018!

 • Rapport från kommunfullmäktige den 2018-05-28

  Av Darko Mamkovic den 12 juni, 2018
  0

  Kommunfullmäktige inleddes med ”demokratiworkshop” och först i talarstolen var kommunfullmäktige ordförande Louise Malmström (S) som skulle prata om bland annat ”debattklimat, ”fakenews” med mera. Feministiskt initiativ fick möjlighet att berätta för kommunfullmäktige hur de upplever sin första mandatperiod, vilket jag personligen tycker är bra. Synd bara att vi Sverigedemokraterna inte fick samma chans efter vårt första mandat. ”Människors lika värde” och ”lika för alla”, rimmar inte riktigt som det ska, kan man tycka.

   

  Nästa talare var journalisten och författare Anders Mildner (SvD, Sydsvenskan och Expressen) som höll en surrealistisk föreläsning om ”fakenews” och ”faktaresistens”. Hela hans föreläsning kan summeras på följande sätt: ”Lita på etablerade media, allt annat är fakenews, det är bara vi som talar sanning och presenterar fakta”. Sverigedemokraternas gruppledare försökte ställa några frågor, men det gick inte då kommunfullmäktige ordföranden låtsades inte höra. För er som har gott om tid kan vi starkt uppmana till att lyssna på hela hans ”föreläsning”.

   

  Då var det dags för kommunfullmäktiges ärenden.

  Fördelning av schablonersättning för kommunens kostnader för nyanlända där det bland annat fördelas pengar för 65 åringar och äldre till arbetsmarknaden- och vuxenutbildningsnämnden. Med andra ord ekonomiskt bistånd.

   

  Kvartetten lyfter upp ärende och föreslår utredning om behovet och utformning av en vaktorganisation för att öka trygghet i Norrköping något Sverigedemokrater har påpekat i flera år. Gruppledaren Darko Mamkovic betonar i sitt anförande att principiellt är det polisiär angelägenhet och inte kommunal, att hålla ordning och reda i våra städer, men med tanke på utvecklingen där människor känner sig otrygga och när polisens insatser inte räcker till, då måste vi överväga även okonventionella och alternativa åtgärder och välkomnar naturligtvis förslaget och yrkade bifall.

   

   

  Vänsterpartiets motion om ”rimligare hyreshöjning vid renovering” anses tillgodosedd, ”att bygga bort bostadsbrist och arbetslöshet” genom kommunalt byggbolag och praktikplatser inom bolaget avslås av, och motion om kommunalt industrilån för sociala och kooperativa bolag avslås, samt om ”civilkurage” vid våld i hemmet, där vänster föreslår att grannar ska kunna stoppa och knacka hos grannar om de misstänker att våld pågår.

   

  Feministiskt initiativs motion om gratis busskort för pensionärer och ungdomar avslås i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser principiellt att bidrag inte ska vara sätt att försörja sig eller tillhandahålla sig basala nödvändigheter, men påpekar att våra pensionärer har haft kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och att vi bör fundera även på alternativa åtgärder för att underlätta för pensionärer som inte kan förse sig med busskort. Gruppledaren påpekar att förslaget har goda intentioner, men eftersom Sverigedemokraterna inte har budgeter för så stor satsning och utan bättre analys av ekonomiska konsekvenser inte kan ställa sig bakom förslaget.

  I debatten kring gratis kollektivtrafik kort framkommer ett intressant moment, av okunskap eller något annat, blandar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ihop begreppen infrastruktur, bidrag, subvention och skatt på ett helt orimligt sätt, vilket gruppledare för Sverigedemokraterna förtydligar och förklarar i sitt anförande och replikskifte.

   

  Punkten ”medborgarförslag” skapar oväntat en debatt kring demokratin och rätten för medborgare att kunna komma med politiska förslag utan ankmyntning till politiska partier vilket vi Sverigedemokraterna har drivit och värnar mycket om. Sverigedemokraterna har också drivit frågan kring e-petitioner vilket kan vitalisera demokratin i ännu större grad. Karin Johnsson (C), beklagar sig över antal timmar och arbetsbördan en sådan arbetsordning och möjlighet för att lämna medborgarförslag innebär.

   

  Motion om att hedra veteraner fick bifall av samtliga partier i kammaren.