Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Välkomna till Öppet hus 6/11

  Av bennysellborn den 1 november, 2019
  0

   

  Vi önskar alla hjärtligt välkomna till Öppet hus onsdagen den 6/11 mellan klockan 17:30- 20.00.
  Vi finns i Vattengränden 14 i Norrköping.
  Här kan du träffa flera av våra parlamentariker och styrelseledamöter för en pratstund eller om du bara vill komma ner på en kopp kaffe och trevligt umgänge.
  Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

  Åter igen, hjärtligt välkomna.

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-10-21

  Av bennysellborn den 23 oktober, 2019
  0

  Måndagen den 21 oktober hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping. Nästan hela sammanträdet upptogs av en budgetdebatt och fastställande av Norrköpings kommuns drift-och investeringsbudget för 2020.
  Samtliga partier hade varsin tilldelad taltid beroende på partistorlek. Sverigedemokraterna utnyttjade sina 28 minuter på ett mycket bra sätt, där Darko Mamkovic och Matthias Olofsson presenterade Sverigedemokraternas budgetförslag föredömligt.

  Darko Mamkovic inledde med att belysa den nuvarande situationen i Norrköping och hur kvartetten genom felaktiga prioriteringar och trots nerdragningar av verksamheter och skattehöjningar har orsakat ett stort ekonomiskt underskott i kommunen. Man har dessutom misslyckats med att skapa incitament för människor att försörja sig på sitt arbete. I stället har man genom ett oerhört generöst bidragssystem försatt människor i utanförskap.
  Han betonade dock att man inte kan tillskriva kvartetten all skuld till det ekonomiska katastrofläge som råder i Norrköping, utan det är till viss del orsakat av inriktningen från riksnivå. Inte minst vad det gäller migrationspolitiken.
  Han tog även upp två fokusområden som ligger till grund till finansieringen av Sverigedemokraternas budgetförslag.
  Den ena är den sk Trelleborgsmodellen, som går ut på att skapa incitament för att få ut människor i egen försörjning.
  Den andra är en KPMG-genomlysning, som går ut på att effektivisera våra verksamheter på riktigt.
  Han avslutade med att presentera våra satsningar på Vård och omsorgs-, Utbildnings- och Socialnämnden.

  Matthias Olofsson fortsatte med att i detalj och med siffror visa hur vi tänkt att finansiera vårt budgetförslag som i första hand prioriterar områdena vård, skola och omsorg.
  Han gick igenom och förklarade fördelarna med att använda Trelleborgsmodellen och att anlita en extern expert på genomlysning av alla förvaltningar, dvs en KPMG potentialanalys.
  Dessa båda metoder har stor betydelse för hur vi ska få ut fler människor från försörjningsstöd till arbete, samt avlastar socialsekreterare från administrativt arbete och kan i större utsträckning motivera arbetsföra personer som uppbär försörjningsstöd till att bli självförsörjande.
  Matthias visade även på kommuner som har fått ner kostnaderna för felaktigt utbetalt försörjningsstöd genom att anställa FUT-utredare.

  Sammanfattningsvis kan sägas att vi i år har gjort en mycket väl genomarbetad budget som vi kommer att arbeta vidare med. Tyvärr blev vår budget inte antagen av kommunfullmäktige.

  I alla fall inte i år.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-09-30

  Av bennysellborn den 3 oktober, 2019
  0

  Måndagen den 30 september höll kommunfullmäktige i Norrköping sammanträde.
  Det blev något av Sverigedemokraternas kväll då tre motioner och en interpellation från Sverigedemokraterna behandlades under detta nästan fem timmar långa sammanträde.
  Det som upptog en stor del av kvällen var en motion av Darko Mamkovic (SD) om ett förbud mot böneutrop i Norrköping.
  I sitt anförande konstaterade Darko Mamkovic att i kommunstyrelsens förslag att avslå motionen hänvisar man till religionsfrihet och ljudnivåer, vilket innebär att förtroendevalda som stödjer avslagsförslaget saknar förmåga att förstå vikten av ärendet.
  Böneutrop proklamerar att det enbart är en specifik religion som råder i ett område, och att denna religion är överlägsen alla andra religioner. Att tillåta det är att bagatellisera en samhällelig förändring av enorma proportioner och står i direkt strid mot religionsfriheten.
  Vi noterar bland annat Karin Jonssons (C) kommentar – ”Böneutrop låter inte mer än en diskmaskin”, vilket manifesterar den totala bristen av att förstå, eller vilja förstå motionens innebörd.

  En annan motion var en tidigare återremitterad motion av Sverigedemokraternas Florian Aranda om effektivisering av modersmålsundervisning.
  I sitt anförande föreslog Florian Aranda bland annat att modersmålsundervisning ska ske i kommunala skolor i större grupper, samt att undervisningen ska begränsas till högst en gång per vecka och att lektionen ska vara högst 60 minuter lång.
  Dessutom ska modersmålsundervisning inte pågå längre än den lagstadgade tiden 7 år. Norrköpings skolor bedriver idag modersmålsundervisning betydligt längre tid.
  Darko Mamkovic anförde att det inte finns belägg för påståendet att det är en fördel att ha ett väl utvecklat modersmål när man ska lära sig ett nytt språk.
  Han hänvisade till en forskningsrapport från Århus universitet i Danmark som är validerad av den danska regeringen. Han föreslog även att de i församlingen som är av en annan åsikt också ska lägga fram forskningsrapporter som bevisade motsatsen.
  Någon sådan rapport lades inte fram under sammanträdet.

  Den tredje motionen från Sverigedemokraterna var en motion av Markus Wiechel om tillståndsplikt för tiggeri. Motionen har efter den skrevs för ca ett år sen, justerats med ett tilläggsyrkande på tiggeriförbud om motionen om tillståndsplikt skulle avslås.
  Efter en del protester från delar av fullmäktige som tyckte att tilläggsyrkandet inte skulle få ställas, godkände presidiet efter överläggningar motionens tilläggsyrkande.
  Darko Mamkovic och Matthias Olofsson menade i sina anföranden att det är bevisat att tiggeri till stor del är organiserat och har även kopplingar till grov kriminalitet. Både Darko och Matthias höll med om att många tiggare är utsatta och utnyttjade människor, men att det måste lösas i deras hemländer och på EU-nivå.
  Matthias anförde att det finns 30 miljarder i strukturfonder i EU som är avsatta till utsatta romer.

  Vi noterar att samtliga motioner från Sverigedemokraterna avslogs, och det var bara KD som yrkade bifall till en av våra motioner, den om förbud mot böneutrop.
  Vi är trots allt ganska nöjda med kvällen, då vi fick samtliga partier att verkligen bekänna färg om hur de står i flera för oss mycket viktiga frågor och som kommer att ha stor betydelse för kommunens utveckling.
  Hur vissa i fullmäktige kunde kalla dessa frågor för ”ickefrågor” är och förblir för oss en gåta.
  Mer om dessa frågor får vi återkomma till, för de är alldeles för viktiga för oss att släppa.

  Förhoppningsvis får vi andra partier att lyssna på oss till slut.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-08-26

  Av bennysellborn den 2 september, 2019
  0

  Måndagen den 26 augusti höll kommunfullmäktige sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.
  Det blev något av de kortaste sammanträden som nuvarande ledamöter har upplevt. Sammanträdet var över på cirka en timme.

  Vi vill trots detta ändå skriva några ord om det. Vår gruppledare Darko Mamkovic ställde en fråga till ansvarigt kommunalråd om det tyvärr ökande beståndet av råttor och annan ohyra i våra bostadsområden. Han angav särskilt Hageby som en sådan utsatt plats och sa i sitt anförande att han personligen blivit kontaktad av boenden i stadsdelen som talat om en ren ”råttinvasion”.

  Kommunalrådet och ordförande i Tekniska nämnden Karin Jonsson medgav att Norrköping för närvarande har stora problem med inte bara råttor utan även vägglöss i lägenheterna och duvor som ockuperar hyresgästers balkonger. Hon sade också att kommunen gör vad de kan för att åtgärda dessa problem.
  Orsaken till denna sanitära olägenhet trodde hon berodde på att det byggs mycket i Norrköping och att särskilt råttor har blivit ”hemlösa” och börjat sprida sig runtom i staden. Någon självkritik om kvartettens desperata försök att uppnå målet om 175 000 invånare fram till 2030 och att de flesta ska bo i innerstaden syntes däremot inte till.

  Denna förtätning av staden har Sverigedemokraterna varit mycket kritiska till. Vi får kanske tillfälle att återkomma i denna fråga, nu när kvartetten i alla fall lite diffust har erkänt sitt misslyckande.

 • Tältmöte 17 Augusti 2019

  Av bennysellborn den 15 augusti, 2019
  0

  Lördagen den 17 Augusti kommer Sverigedemokraterna Norrköping att hålla ett tältmöte i korsningen Drottninggatan/Prästgatan i centrala Norrköping.
  Vi finns där mellan klockan 11 och 15. Vi hälsar alla varmt välkomna att besöka vårt tält.
  Vi bjuder på kaffe, läsk och tilltugg. Vi svarar även på frågor om vår politik.

  Återigen, varmt välkomna.