Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Ordförande Jan Petersson

Vice Ordförande Sandra Karlsson

 

Darko

 • Välkomna på öppet hus Idag!

  Av kimskold den 1 augusti, 2016
  0

  Missa inte öppet hus idag! 🙂

  13882123_1047301065349019_4312684220881317994_n

 • Kommunfullmäktige rapport 2016-05-30

  Av Darko Mamkovic den 1 juni, 2016
  0

  Sammanträdet inleddes med ekonomisk uppföljning för Norrköping per den 31 mars 2016. Som vanligt ser siffrorna bra ut på pappret, god ekonomisk hushåll och prognos för överskott med 86 300 tkr. Som sagt, på pappret.

  Taxa för äldreomsorg och hemsjukvård höjs i Norrköping. Höjningen ger sammanlagt ca: 2 000 tkr extra till kommunen. Mycket märkligt beslut av majoriteten med oppositionens uppbackning med tanke på att – enligt dem – ekonomin i Norrköping är god och att vi har överskott. Naturligtvis motsatte sig Sverigedemokraterna höjningen och gruppledaren Darko Mamkovic gick ganska hårt mot majoriteten och beslutet att ytterligare försämra den redan tuffa tillvaron för våra äldre.

  Fortsättningen präglas av att V+MP+Fi, verkar tävla i vem som ska lämna in flest motioner och interpellationer till kommunfullmäktige, men vikten ligger på kvantitet och inte kvalitet. Lång debatt bl.a. kring att Fi vill införa 3 dagar vegetariskt mat i Norrköpings kommun med avsikten att vegetarisk kost skall övergå till norm. Skrämmande att i debatten kunde höras smygande samtycke att intention och målet är att vegetarisk kost så småningom skall vara norm i Norrköpings kommun och det enda som erbjuds. Naturligtvis röstade Sverigedemokraterna emot vid begärd votering.

  Sverigedemokraterna lämnade ett till klagomål till kommunfullmäktigespresidiet. Anledning är att kommunfullmäktiges ordförande väljer byråkrati framför viktiga och akuta samhälleliga problem. Sverigedemokraterna lämnade en interpellation om senaste kravaller och bränder som har drabbat Norrköping 9 arbetsdagar före kommunfullmäktiges sammanträde istället för 10. En byråkratisk dag väger tyngre än tryggheten i Norrköping och interpellationen fick inte läggas fram.

 • Kommunfullmäktige rapport 2016-03-21

  Av Darko Mamkovic den 25 mars, 2016
  0

  En lång debatt kring sociala utfallskontrakt på grund av Vänsterpartiet. De få argument kring vinsten i välfärden bland alla dåliga kan inte motivera en timme lång debatt. Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget medan V och Fi yrkade avslag, med motivering: ”inga vinster i välfärden”.

  Flera ärenden kring ändringar i nämnds reglemente (KS, SPN, TN).

  Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för koncernbolagen yrkade Sverigedemokraterna bifall till förslag med justering att inga praktikplatser bör kvoteras med motiveringar:

  Norrköpings kommun kan absolut inte ägna sig åt särbehandling av människor och kvoteringar. Anser kommunen att kommunala bolag skall eller bör anordna praktikplatser då ska det vara lika för alla Norrköpingsbor. Gruppledaren Darko Mamkovic lyfte upp säkerhetsaspekten också. Det är dokumenterat att många nyanlända saknar giltiga ID handlingar, och att vi inte vet vilka de är och deras förflutna. Konstigt nog, finner inga andra kommunfullmäktige ledamöter det problematiskt vem som får röra sig fritt på bl.a. flygplatsen.

  Akut situation kring förskoleplatser. Nu ska det byggas så kallade paviljonger. Dyrt och kortsiktig lösning på långvariga problem. Vi får vänja oss med kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem, försämrad standard och nedmontering av välfärden. Det långvariga oansvariga och dåliga migrationspolitiken hinner ikapp verkligheten. Inget att göra åt, beklagar sig Ola Johansson (S) i talarstolen och säger att ingen kunde förutse att det kommer att behövas så många platser. Sverigedemokraterna har försökt påtala just detta i många år.

  Fi undrar i en interpellation om vi inte ska erbjuda skolgång för så kallade ”papperslösa” barn i Sverige. Per Linderoth (M) svarade klockrent att de vistas olagligt i landet och ska lagföras istället.

 • Rapport från kommunfullmäktige 25 januari 2016 

  Av Darko Mamkovic den 20 februari, 2016
  0

  Tyvärr brister nyinstallerad teknik på många punkter och skapar irritation hos kommunfullmäktige ledamöter. Vissa har mer och vissa har mindre problem, men faktum är att detta bör åtgärdas omgående! Ombyggnad och renovering av kommunfullmäktige salen har kostat en hel del och det är synd att saker och ting inte fungerar så som de ska.

  Kommunfullmäktige sammanträde inleddes med den så länge väntade och efterfrågade ärende om LOV (lag om valfriheten). Som väntat, ärenden har skapat en mycket lång debatt så att inte så många andra ärenden som var på dagordningen hann behandlas. Bl.a. motion från Joel Lundgren och Markus Wiechel om ”Krafttag för ökad demokrati i Norrköping” och motion av Florian Aranda om ”Att minska barngrupper i förskola för de minsta barnen”.

  LOV 

  LOV gick igenom, men kvartettens förslag såg ut mer som ”vi är tvungna att kompromissa med våra nya vänner, men vi får inte förarga våra gamla så mycket”. Hur utvecklingen och framtiden för LOV ser ut, återstår att se. Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna var inte nöjda med otydliga förslag om LOV som med lite manipulering aldrig skulle kunna träda i kraft och krävde och röstade för mer tydliga och konkreta förslag som skulle försäkra implementeringen av LOV i Norrköping på riktigt.

  I debatten framkom tydligt att det finns politiska krafter på vänsterkanten som är mycket kritiska och fientliga till att medborgare ska ha rätt till att besluta om sina egna liv, där våra äldre betraktas som minderåriga. Även socialdemokraterna visade att planekonomin ligger varmt om hjärtat, men var tvungna att – någorlunda, i alla fall offentligt – vika sig och bifalla motion om att införa LOV.

  Tilläggsbudget 

  Tilläggsbudget för 2015 var nästa ärende och igen påpekade Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna på felaktigheter (vilka även bekräftades av tjänstemän som valida påpekanden) och yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag, men avfärdades och kvartetten godkände förslag om hur denna engångssumma (på grund av högt migrationstryck) ska fördelas. Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och är därmed inte skyldiga till eventuella problem som kan uppstå vid kommunala årsredovisningen.

  Motion av Feministiskt Initiativ om att införa närvarorätt i kommunstyrelsen för förtroendevalda

  Het debatt som vanligt när demokrati frågor behandlas i kommunfullmäktige. Det framstår så tydligt att Sverigedemokraterna är en enda äkta demokratiska friska kraften i Sverige nu för tiden. Samtliga partier (även själva FI var mer eller mindre nöjda med kvartettens bortförklaring) var emot förslaget att samtliga partier ska ha närvaro rätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Gruppledare Darko Mamkovic gick till hårt angrepp mot främst Socialdemokraterna och ifrågasatte deras syn på demokratin. Socialdemokraternas princip är att ”Det är inget fel på deras politik utan på folket” och att de använder sin maktposition att ”justera” folketsvilja så som det passar dem. Man kan bara konstatera att det var en till nederlag för demokratin i Norrköping.