Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Darko

    Ordförande/GruppLedare

Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Nyårshälsning från Sverigedemokraterna Norrköpings gruppledare Darko Mamkovic

  Av Clara Aranda den 31 december, 2015
  0

  Sverigevänner!

   

  Föst och främst vill jag tacka för den enorma äran och det stora förtroendet att få leda den parlamentariska gruppen här i Norrköping. Det är ett viktigt uppdrag som jag står ödmjuk inför och tar på allra största allvar.

  En tillbakablick på året som har gått visar på att Sverigedemokraterna har tagit plats i det offentliga rummet. Vi är på väg att etablera oss som ett seriöst parti, inte bara nationellt utan även lokalt här i vår kommun. Sverigedemokraterna i Norrköpings kommun spelar en viktig roll och är idag det enda riktiga oppositionspartiet, som vågar ta bladet från munnen och sätta ner foten när så krävs.

  Våra parlamentariker, nämndledamöter och ersättare har gjort ett enormt arbete. Tillsammans har vi lämnat in åtskilliga motioner och interpellationer i kommunfullmäktige. Vi har tagit plats och skapat heta debatter samt fått flertalet debattartiklar publicerade, vilket gjort oss till en röst att räkna med i den offentliga diskussionen.

  Jag vill tacka alla för ett väl genomfört arbete det gångna året och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och arbeta för ett mer Sverigevänligt Norrköping år 2016 tillsammans med er.

  Det nya året inleds med att skapa en bred plattform för att utveckla vår kommunala politik här i Norrköping, med syftet att ta fram en genomarbetad och väl förankrad grund för vår lokala politik. Inbjudan för detta skickas ut till samtliga medlemmar i början på januari så håll utkik!

  Till sist vill jag välkomna alla medlemmar och sympatisörer som vill engagera sig i det politiska arbetet. Ni får gärna kontakta mig med eventuella tankar och frågor. Tveka inte!

   

  Tack för att ni tog er tid att läsa min nyårshälsning. Jag hoppas att ni får tid till vila och återhämtning. Vill härmed önska er alla ett riktigt Gott Nytt År!

   

  Varma hälsningar,

  Darko Mamkovic – Gruppledare för Sverigedemokraterna Norrköping

  Darko

  Kontaktuppgifter: 

  E-postadress: darko.mamkovic@sd.se

  Telefon: 072-162 92 04

 • Rapport från kommunfullmäktige 2015-12-14

  Av Darko Mamkovic den 17 december, 2015
  0

  Högtidlig inledning med jättevackert Luciatåg, pris- och stipendieutdelning till våra kommunala idrottare och konstnärer och sedan var det dags för årets sista kommunfullmäktige. Den avklarades rekordsnabbt trots 14 beslutsärenden och 1 interpellation.

  Flertal ärenden handlade om olika hyresavtal, och inköp av fastigheter. Inget kontroversiellt där, och kommunfullmäktige var enade i frågor utan att gå i djupa debatter. MP och V var flera gånger i talarstolen och försvarade sina avslagna motioner utan större framgångar. Samtliga avslogs eller ansågs för besvarade. Vänstern inledde debatt kring bostadsförsörjning och pratade om billiga bostäder och ekonomiskt blandade boenden.

  Moderaternas motion om visselblåsare bifalles.

  Markus Wiechels (SD) motion om förbättrade företagsklimat väckte lite debatt och motionens 3:e attsats (förslag) avslogs. På punkt två fick SD stöd av Moderaterna både vid voteringen och från talarstolen. R. Svedahl försökte motargumentera och bortförklara även Moderaternas argumentation och bifall till attsats på ett sätt som fick Moderaterna att med en ordningsfråga ifrågasätta om det även finns relevans i sakfråga med vad – nu för tiden – Liberalernas kommunalråd säger från talarstolen.

  Ytterligare en gång till är Markus Wiechel i talarstolen. Den här gången om demokratin och kommunens transparens. Det pratades om att förbättra webb-sända kommunfullmäktige, och om det finns möjlighet för även lokal TV sända kommunfullmäktige. Gruppledare Darko Mamkovic påpekade i en replik om att förbättrad tv/webb-sandning skulle innebära ökade kostnader, det behöver inte vara fallet då det finns olika tekniska lösningar som inte kräver extra kostnader – utan snarare kunskap och kompetens.

 • Kommunfullmäktige 2015-11-30

  Av Darko Mamkovic den 3 december, 2015
  0

  Efter genomgång av den nya tekniken och trumpetinvigning av den nya kommunfullmäktigesalen var det dags för första ärendet. Översiktsplan för utveckling av Norsholm. Den planerade uppbyggnaden av Ostlänken (en ny höghastighetsjärnväg) möjliggör en positiv utveckling av Norsholm som på sikt kan vara en mycket attraktiv stadsdel med pendeltågstation, blandat boende och upp mot 9000 invånare.

  Ny renhållningstaxa för Norrköping. Ärenden när Vatten och avlopp är involverade verkar alltid vara extra känsliga då det oftast handlar om stora kostnader för medborgare. Det nya förslaget gynnar inte riktigt villaägarna, men ur miljöperspektiv är det bra förslag. Vi kommer att följa upp utvecklingen i den här frågan.

  Fi’s motion om CEMR-deklaration – byråkratisk formalia – som möjliggjorde att gruppledare Darko Mamkovic en gång till tydligt förklarar hur dåligt det är med kvotering istället för kompetens.

  Feministiskt Initiativ hade en till motion om att införa ”annat” som alternativ till man eller kvinna. De fick sympatier från Vänsterpartiet men röstades ner av samtliga.

  En märklig och inte så vanlig händelse inträffade vid Moderaternas motion om att analysera resultaten i grundskolan för snabbare integration och bättre måluppfyllelse. Motionen i grunden handlar om att nyanlända och andra generationens invandrarbarn inte klarar skolgång med godkända betyg och att på sikt, detta kommer att innebära stora problem vilket Darko Mamkovic påpekade från talarstolen. Märkliga delen var att Moderaterna valde att nöja sig med svaret från majoriteten ”tillgodosedd” och röstade emot sig eget förslag. Tydligen har majoriteten ”redan påbörjat” med arbete, men var inte villiga att ta beslut. Beslut innebär att utredning skall ske och det är där skon klämmer verkar som. Gruppledaren gick upp i talarstolen igen och förklarade att den rådande situationen kräver konkreta beslut och inte enbart prat, och yrkade bifall till Moderaternas motion.  Sverigedemokraterna fick även en röst från Moderaterna.

  Det har lämnats några frågor, och i frågan kring avtal med IFK Norrköping ifrågasattes sättet kring förhandlingsarbetet och att avtalet offentliggjordes först i media istället för olika parlamentariska instanser så som kommunstyrelsen. Majoriteten gillar att ta beslut bakom stängda dörrar och det uppskattas inte.

  Moderaterna lämnade en nästan identiskt interpellation av Markus Wiechel från februari i år om den. Flera ledamöter från moderater och sverigedemokraterna gick upp i talarstolen och utryckte sin oro medan majoriteten var av annan uppfattning. Majoriteten framförde att all organiserad brottslighet, terrorism och jihadkrigare som åker och slåss för Daesh kan lösas med samtal och dialog.

  Många ledamöter hade svårigheter med den nya utrustningen och det återstår att se om det är teknik som är bristande eller tar det tid att vänja sig.