Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Ordförande och gruppledare
Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Rapport från Kommunfullmäktiges sammanträde 25/2

  Av bennysellborn den 28 februari, 2019
  0

  Måndagen den 25/2 hade Kommunfullmäktige i Norrköping sammanträde.
  Det kanske viktigaste ärendet handlade om den i minoritet styrande kvartettens tilläggsbudget. Det var också det ärende som skapade mest debatt.
  Sverigedemokraterna uttryckte klart och tydligt sin ståndpunkt i denna fråga.
  Matthias Olofsson redogjorde för Sverigedemokraternas hållning vad det gäller det alltmer populära begreppet ”God ekonomisk hushållning”.
  Vi står inför det ganska dystra faktum att kommunen måste spara 2.2 miljarder fram till 2022. Då är det inte god ekonomisk hushållning att redan nu behöva ta pengar från framtida investeringsbudget och lägga på dagens driftbudget som kvartetten gör. Denna nödlösning kommer att slå hårt mot kommunens ekonomi när en lågkonjunktur kommer, och det vet vi att det gör.

  Vårt andra oppositionsråd Sandra Karlsson välkomnade att kvartetten tillför 15 miljoner till skolan. Sverigedemokraterna hade i sin budget avsatt 50 miljoner till liknande prioriteringar, så det är ett steg i rätt riktning. Tyvärr är kvartetten något diffusa i sin deklaration om vad pengarna ska användas till. Man använder uttryck som ”Prioriterade grupper inom nämndens verksamhet” och ”En extra lönesatsning på yrkesgrupper inom skolans verksamhet”. Sverigedemokraterna vill att pengarna framförallt ska användas till lönelyft för lärare som har kompetens och dokumenterade meriter. Det ska inte finnas någon lärare i kommunen som inte vet varför man fick eller inte fick ett lönelyft. Kommunen behöver inte fler lärare som säger upp sig för att de känner sig orättvist behandlade. I slutändan drabbar det främst barnen som kanske mister någon som man just har börjat få förtroende för.

  Under sammanträdet visade även vår gruppledare Darko Mamkovic vilken sammanhållande kraft han är för vår fullmäktigegrupp. Mer om detta får vi kanske tillfälle att återkomma till.

  Slutligen kan tilläggas att Sverigedemokraterna Norrköping under dagens sammanträde fick ett stort antal ledamöter invalda i kommunala bolags och stiftelsers styrelser.

  Stort grattis till er alla.

 • Årsmöte 2019 Sverigedemokraterna Norrköping

  Av Darko Mamkovic den 5 februari, 2019
  0

  Söndagen den 3 Februari höll Sverigedemokraterna Norrköping årsmöte.
  Närvarande på mötet var 62 röstberättigande, 9 adjungerade och 1 ny, icke röstberättigad medlem.
  Mötet blev mycket lugnt och trevligt, med god stämning bland samtliga deltagande

  Under mötet redogjordes verksamheten för 2018. Den parlamentariska berättelsen redogjordes av gruppledare Darko Mamkovic.

  Tillf. Ordförande Sandra Karlsson redogjorde för kommunföreningens aktiviteter, föreläsningar, utbildningar, valkampanjer med mera.

  Kassören Matthias Olofsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen.

  Under mötet valdes följande att representera Sverigedemokraterna Norrköping under verksamhetsåret 2019.

  Styrelse:
  Ordförande: Darko Mamkovic
  Vice ordförande: Benny Sellborn
  2:a Vice ordförande: Naima Bahnam Johansson

  Ledamöter:
  Conny Samoraj
  Anneli Ljung
  Johan Lindekrantz
  Matthias Olofsson

  Suppleanter:
  Magnus Boström
  Christer Tufvander
  Victoria Johansen
  Annelie Sjöberg
  Linda Nilsson

  Revisorer:
  Klas Alberg
  Göran Hargestam

  Revisorsuppleant:
  Thomas Svensson

  Valberedning:
  Chris Dahlqvist
  Jan Svensson
  Jonas Andersson
  Ingvar Våxmo
  Lise-Lotte Lindgren

  Dessutom valdes 35 ombud och 17 ersättare från Norrköping, samt 5 ombud och 2 ersättare från Söderköping att delta på Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte 2019.

  Vi tackar alla som närvarade på årsmötet och ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår 2019.

 • Rapport från kommunfullmäktige den 2018-10-15

  Av Darko Mamkovic den 5 november, 2018
  0

  Det här var det första KF-mötet med de nyvalda ledamöterna för mandatperioden 2019-2022.

  Sverigedemokraterna hade 14 ledamöter på plats, både ledamöter som har suttit en eller flera mandatperioder och ledamöter som intog sina platser för första gången.

  På detta möte var de viktigaste punkterna hur många kommunalråd respektive oppositionsråd som skulle väljas samt val av kommunfullmäktiges ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Det var även val av revisorer, valberedning och ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

  Den hetaste frågan var valet om antalet kommunalråd kontra oppositionsråd.

  Den styrande kvartetten ville ha 5 kommunalråd och 3 oppositionsråd, medan samtliga oppositionspartier ville ha 5 kommunalråd och 4 oppositionsråd. Denna omröstning vann oppositionen med siffrorna 44-41.

  Det innebär att Sverigedemokraterna Norrköping har fått sin första oppositionsrådspost någonsin och vi har fördubblat våra mandat i de kommunala nämnderna. Vi har även fått våra första ledamöter i flera kommunala bolagsstyrelser.

  De Sverigedemokrater som under dagens fullmäktigemöte valdes in på olika kommunala poster var följande:

  Matthias Olofsson och Sandra Karlsson valdes till oppositionsråd med vardera 50% tjänstgöringsgrad.
  Darko Mamkovic och Sandra Karlsson valdes till ledamöter i kommunstyrelsen.
  Matthias Olofsson och Conny Samoraj valdes till ersättare i kommunstyrelsen.
  Thomas Svensson valdes till ledamot i revisionen.
  Peter Pöllä valdes till ledamot i valberedningen.

  Det kan också nämnas att Darko Mamkovic återigen har fått förtroendet som gruppledare för vår fullmäktigegrupp samt att Benny Sellborn har valts till ny politisk sekreterare.

   

 • Valdagen är kommen!

  Av Robert Cederlund den 9 september, 2018
  0
  Om ni har vägarna förbi en vallokal idag och vill göra oss en tjänst, kolla gärna så våra sedlar finns kvar och syns. Ser ni inga så vänligen ring vår ordförande omgående:
   
  0735903697
 • Presskonferens inför valet 2018

  Av Darko Mamkovic den 6 september, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Norrköping bjuder in till presskonferens på torsdag den 6 september 2018, klockan 16:00 på Rådhuset i samband med valet 2018. Vi kommer att presentera våra förslag, hur vi ser på framtiden, eventuellt samarbete mm.

  Välkomna.