Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Ordförande Jan Petersson

Vice Ordförande Sandra Karlsson

 

Darko

 • KF rapport 2017-04-24

  Av Darko Mamkovic den 9 maj, 2017
  0

  Kommunfullmäktiges sammanträde började med kommunsrevisons berättelse som yrkade på ansvarsfrihet för samtliga. Dock, fick socialnämnden ”lite” kritik för sin verksamhet.

  Sen var det dags för årsredovisning.

  I vanlig sed, var Lars Stjernkvist först upp i talarstolen, och i vanlig sed, hans anförande kan summeras med följande: Allt är frid och fröjd, stark ekonomi, budget i balans, stark sammanhållning, politiskt enighet och det här gången var det även ”överskott i kassan”.

  Missvisande och felaktig bild av verkligheten, vilket påpekades tydligt av gruppledaren Darko Mamkovic. Det överskott det talades varmt om är i själva verket, statligt bidrag för att finansiera migrationen, kommunens misslyckande att rekrytera och anställa personal för att på ett effektivt sätt bedriva kommunala verksamheter mm. Trots att den styrande majoriteten själv erkänner allt detta, anklagades vår gruppledare vid flera tillfällen att det inte finns någon grund för verksamhets kritik och den verkliga bild Darko Mamkovic framförde från talarstolen. Även andra oppositions partier var tydliga med att de inte delar åsikten om att det går bra för Norrköping.

   

  Urval av gruppledarens anförande:

  Årsredovisning 2016

  Den styrande majoriteten, påstår att Norrköpings kommun har stabil ekonomi och redovisar ett överskott på cirka 200 miljoner kronor.  Naturligtvis, påståendet är mycket missvisande – en stark försköning av verkligheten.

  Att majoriteten fortsatt väljer att finansiera flyktings politik på samma ineffektiva sätt, är ansvarslös och skadlig politik. Sverigedemokraterna har kommit med tydliga förslag till mer humant och effektivare finansiering av flyktings- och migrations politik överlag. Dessa väl genomtänkta förslag med starkt faktaunderlag och verklighetsförankrade, skulle gynna både utsatta människor på flykt och i behov av hjälp, och samtidigt gynna Sveriges – och därmed även Norrköpings – ekonomi, så Sverige fortsättningsvis kan agera som en riktigt humanitär makt i världen.

  Den verkliga bilden av Norrköping

  Med markant faktaunderlag och statistisk data kan vi konstatera att Norrköping varken har stark eller stabil ekonomi.

  Vård och omsorg

  Vård och omsorg, med betoning på hemtjänstens verksamhet, som är underbemannad och en riskanalys av verksamheten är högst önskvärt och nödvändigt både när det gäller brukare och anställda.

  Situationen för våra äldre i Norrköping har försämrats gradvis och kontinuerligt under en ganska lång period. Sverigedemokraternas uppfattning är att välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeenden. Denna utveckling måste ändras omgående, och resurser till att underlätta livet och vardagen för våra äldre måste befrias. För oss Sverigedemokrater är det naturligt att bland annat, även på sina äldre dagar ges möjlighet att avnjuta näringsrik, nylagad och välsmakande mat.

  Skola

  Situationen inom barnomsorgen är inte heller bra. Stora barngrupper, överarbetade och utmattade förskolelärare och personal och underbemannad verksamhet rimmar inte väl med att Norrköping har stark och stabil ekonomi med överskott.

  De dåliga skolresultaten är ett till område som kommer att slå hårt på hela samhället inom kort – den gör det redan idag. Att vända utvecklingen är ett måste! Överarbetade utbildade lärare flyr yrket, både av ekonomiska skäl, men främst på grund av arbetsmiljön och arbetsvillkor.

  Utanförskap och trygghet

  Sedan ”kvartetten” tillträdde i Norrköpings kommun som regerande majoritet, har vi kunnat vittna följande: utanförskap och uppkomst av parallella samhällen som växer, typiska avrättningar mitt på dagen, bilbränder, attacker på blåljuspersonal, våldsamma gruppsammanstötningar, åtskilliga våldtäkter på både kvinnor, män och barn, och andra brott som påtagligt påverkar negativt, inte bara känslan av trygghet, utan verkliga tryggheten i Norrköping.

  Förslag

  I dessa otrygga tider när vi ser att hela vår tillvaro, kan ändras på bara några få sekunder, i dessa tider när det som anses som självklarhet i ena stunden blir omöjlighet i den andra, i dessa snabbt föränderliga tider, anser vi att fördelning av hela summan på ett bindande sätt till specifika områden ska ske i så liten utsträckning som möjligt. Detta ger bättre flexibilitet och effektivitet.”

   

   

  Även trygghetsfrågan ifrågasattes kraftig av bland annat, Kicki Liljeblad som menade att allt är påhitt och rena lögner.

   

   

  Avslutningsvis framförde Darko Mamkovic följande:

  ”Den enda credd jag kan ge till majoriteten, är att ni har anpassat verksamheter till vår försvagade ekonomiska situation, fått statlig boost, och inte anställt i det utsträckning som krävs och behövs. 

  Att ni kan stå idag här och prata om att verksamheterna fungerar är enbart för att vi tack och lov har otroligt hängivna och duktiga medarbetare i kommunen, som trots alla svårigheter lyckas klara de arbetsuppgifter de har. Eloge till alla ute i verksamheterna. 

  Och avslutningsvis kan jag säga, var beredda och redo på att hantera det oförutsedda, oförutsedda för er, men inte oförutsedda för oss Sverigedemokrater. ” 

   

   

  Efter årsredovisningsdebatten var det dags för ”dagliga” ärenden. Några längre debatter kring motioner: ”profilklasser”, ”urban konstfest”, ”träbyggnadsstrategi” och ”kommunal utbildning av sjuksköterskor”.

  Motion ”träbyggnadsstrategi” yrkade Sverigedemokraterna bifall till tjänstemäns förslag att motionen ska anses tillgodosedd, vilket det är. Gruppledaren har vid flera tillfällen ifrågasatt majoritetens sätt att använda ”bifall, avslag och tillgodosedd” och menar att den används mer som politiskt kohandel än som det bör och skall användas, sakligt och grundligt.

  Kommunal finnansering av vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor yrkade Sverigedemokraterna avslag till. Inte för att undersköterskor inte behövs, utan snarare att det saknas personal inom många viktiga yrkesgrupper och att kostnader för utbildning ska läggas på redan mycket ansträngda kommunala ekonomiska läge är inte rimlig. Gruppledaren påpekade att det finns cirka 8 000 utbildade sjuksköterskor som lämnat yrket, och att det är där man bör lägga fokus på att avsevärt förbättra arbetsvillkoren och löner, och inte på ytterligare utbildning.

  Vid Ingvar Våxmos interpellationen om ”spårvagn” hettade det till ordentligt. Representanter för Miljöpartiet har mycket svårt med demokratin, öppen debatt och statsmanna beteende. Istället för sakligt och civiliserad debatt ton, gäller det att håna och förolämpa förtroendevalda som inte delar deras åsikt. Gruppledaren Darko Mamkovic, gick kraftigt mot denna typ av beteende i kommunfullmäktige och ifrågasatte även presidiet varför de tillåter något som kan anses som ren vuxenmobbning. Varken Bengt Cete eller presidiet bemötte Darkos uppmaning till att hålla civiliserad ton i kommunfullmäktige och visa respekt för oliktänkande.

   

   

  Sverigedemokraterna lämnade flera motioner och interpellationer för nästkommande kommunfullmäktige:

  • Interpellation om enklajobb – Darko Mamkovic
  • Interpellation om islamisering – Florian Aranda
  • Interpellationer om utveckling av industri i Norrköpings kommun – Darko Mamkovic
  • Motion om att förbättra trygghet och lärande i Norrköpings kommuns högstadieskolor – Florian Aranda

   

 • KF rapport 2017-03-27

  Av Darko Mamkovic den 28 mars, 2017
  0

  Kort men mycket intressant kommunfullmäktige.

  Jan Petersson var första Sverigedemokrat som gick upp i talarstolen, och ställde en ganska enkel fråga kring täckande av kontrakt till LSS boende och hur kommunen täcker hyresavtal. Svaret han fick var en av de minst koherenta svar den här mandatperioden.

  Feministiskt initiativ (FI) lämnade en motion om könsneutrala suffix. Med andra ord FI vill ta bort suffix ”man” från samtliga ord som förekommer i kommunen och ersätta med ”person”: istället för ”tjänsteman” ska det heta ”tjänsteperson”. Sverigedemokraterna yrkade avslag. Själva motionen är inte konstig i sig, utan svaret. Styrande majoritet menar att motionen är tillgodosedd. Naturligtvis, lång ifrån sanningen, så är det inte i Norrköpings kommun. Det finns inte tjänstepersoner. Problemet ligger i att Socialdemokraterna har totalt kapitulerat för den politisk korrekta feministiska/vänsterliberalism och vågar inte ta ställning.

  Nästa motion var från Clara Aranda om ”suicidpreventivt arbete”. Motionen fick bifall av samtliga på att-sats ett, bifall av SD och M på att-sats två, och avslag på att-sats tre. Igen förekommer ”tillgodosedd” som politiskt verktyg när majoriteten inte vågar ta ställning eller har svar.

  Gruppledaren Darko Mamkovic ställde två frågor:

  Första var om hur det går med utbyggnaden av vatten och avlopp i Göten. Svaret var att tidsplanen hålls, men att kalkylen inte håller och kommer att vara dyrare än planerat. Att kalkylen inte håller är inte så konstigt – det kan hända. Värt ändå att nämna att det var bara Sverigedemokraterna som var kritiska till hur hela ärenden kring Göten hanterades. Det andra intressanta är Socialdemokraternas (majoritetens) inställning till skattepengar. Vår gruppledare Darko Mamkovic ställde en följd fråga om hur mycket det kommer att kosta skattekollektivet? Svaret var: ”inget, det går på bolaget”. Mycket märkligt svar då Norrköping vatten och avlopp är aktiebolag som ägs av Norrköpingskommun. När kommunala bolag går back, vem är det som står för förlusten? Enligt vår uppfattning – skattekollektivet.

  Sverigedemokraterna lämnade idag en motion och 3 interpellationer och fler tillkommer.

 • Kommunstyrelsemöte 2017-03-06

  Av Darko Mamkovic den 6 mars, 2017
  0

  Intressant kommunstyrelsemöte idag.

  Det är inte så ofta man kan diskutera ideologiska frågor på kommunal nivå, och i måndags var ”Betänkande kring vinster i välfärden” ett av dessa få tillfällen. Tyvärr gick det mer än en halv timme åt formalia istället om själva sakfrågan. Det tog en ajournering och mycket tjafs kring om M, MP och V yrkanden ska antas som tilläggsyrkande eller eget yrkande. Tråkigt och jag avstod att rösta om detta. Onödigt slöseri med tid, tyckte jag.

  I själva frågan tog jag ställning om att vinsttak inte är det bästa lösningen. Mycket komplex fråga som säkerligen kan diskuteras ytterligare. Det som störde mig ganska mycket var Vänsterpartiets inställning att typ alla privata företag alltid söker nya vägar att utöka vinsten på bekostnad av kvaliteten, och medvetet enbart tänker på pengar istället på service. Mycket oroväckande ställningstagande som visar ganska dålig syn på alla seriösa privata företag och alla dessa duktiga hårt arbetande män och kvinnor som utför bra jobb. Vänsterpartiet förstår fortfarande inte att planekonomi med enbart statligt ägande inte är det optimala lösning för ett modernt samhälle.

  En annan fråga var en motion framlagd av Fi ”könsneutrala suffix”, som vill ersätta samtliga ”män” med ”person” så som t.ex. ”tjänstemän”, ”nämndemän” mm. Det märkliga var att kvartetten ansåg motionen vara tillgodosedd, trots att det inte finns några planer eller praxis om att Norrköpings kommun har ändrat eller skall ändra ”tjänstemän” till ”tjänsteperson”. Uppenbarligen vågar inte kvartetten gå emot Fi, då det inte anses politiskt korrekt oavsett hur galet det låter. Naturligtvis yrkade jag på avslag. Mer info kommer, då en debatt på nästkommande kommunfullmäktige är att förvänta sig.

  Darko Mamkovic
  Ordförande och gruppledare för
  Sverigedemokraterna i Norrköping

 • Meddelande

  Av Darko Mamkovic den 27 februari, 2017
  0

  Folkbladet har sökt SD för att höra om deras inställning, men inte fått något svar.” skriver folkbladet i en artikel kring Marby den 27 februari 2017.

  Folkbladet kontaktade gruppledare Darko Mamkovic på onsdag den 22 februari 2017 och fick svaret att kommunfullmäktige gruppen för Sverigedemokraterna kommer att hålla ett möte klockan 17:00 och bland annat diskutera Marby ärendet. Efter detta var gruppledaren kontaktad kring partiets interna frågor men inte kring Marby.

  Sverigedemokraterna i Norrköping kan meddela följande:

  ”SD kommer att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden från Nya Moderaterna. Vi förstår problematiken kring kostnader för lokalbefolkningen och kommer att ställa några frågor kring detta på kommunfullmäktige. Ytterligare frågor kring hantering av ärendet tillkommer. Vi förstår också behovet av vidare utveckling av området och ställer oss bakom det.”

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Darko Mamkovic den 8 februari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: