Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Darko

    Ordförande/GruppLedare

Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Rapport från kommunfullmäktige 25 januari 2016 

  Av Darko Mamkovic den 20 februari, 2016
  0

  Tyvärr brister nyinstallerad teknik på många punkter och skapar irritation hos kommunfullmäktige ledamöter. Vissa har mer och vissa har mindre problem, men faktum är att detta bör åtgärdas omgående! Ombyggnad och renovering av kommunfullmäktige salen har kostat en hel del och det är synd att saker och ting inte fungerar så som de ska.

  Kommunfullmäktige sammanträde inleddes med den så länge väntade och efterfrågade ärende om LOV (lag om valfriheten). Som väntat, ärenden har skapat en mycket lång debatt så att inte så många andra ärenden som var på dagordningen hann behandlas. Bl.a. motion från Joel Lundgren och Markus Wiechel om ”Krafttag för ökad demokrati i Norrköping” och motion av Florian Aranda om ”Att minska barngrupper i förskola för de minsta barnen”.

  LOV 

  LOV gick igenom, men kvartettens förslag såg ut mer som ”vi är tvungna att kompromissa med våra nya vänner, men vi får inte förarga våra gamla så mycket”. Hur utvecklingen och framtiden för LOV ser ut, återstår att se. Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna var inte nöjda med otydliga förslag om LOV som med lite manipulering aldrig skulle kunna träda i kraft och krävde och röstade för mer tydliga och konkreta förslag som skulle försäkra implementeringen av LOV i Norrköping på riktigt.

  I debatten framkom tydligt att det finns politiska krafter på vänsterkanten som är mycket kritiska och fientliga till att medborgare ska ha rätt till att besluta om sina egna liv, där våra äldre betraktas som minderåriga. Även socialdemokraterna visade att planekonomin ligger varmt om hjärtat, men var tvungna att – någorlunda, i alla fall offentligt – vika sig och bifalla motion om att införa LOV.

  Tilläggsbudget 

  Tilläggsbudget för 2015 var nästa ärende och igen påpekade Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna på felaktigheter (vilka även bekräftades av tjänstemän som valida påpekanden) och yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag, men avfärdades och kvartetten godkände förslag om hur denna engångssumma (på grund av högt migrationstryck) ska fördelas. Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och är därmed inte skyldiga till eventuella problem som kan uppstå vid kommunala årsredovisningen.

  Motion av Feministiskt Initiativ om att införa närvarorätt i kommunstyrelsen för förtroendevalda

  Het debatt som vanligt när demokrati frågor behandlas i kommunfullmäktige. Det framstår så tydligt att Sverigedemokraterna är en enda äkta demokratiska friska kraften i Sverige nu för tiden. Samtliga partier (även själva FI var mer eller mindre nöjda med kvartettens bortförklaring) var emot förslaget att samtliga partier ska ha närvaro rätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Gruppledare Darko Mamkovic gick till hårt angrepp mot främst Socialdemokraterna och ifrågasatte deras syn på demokratin. Socialdemokraternas princip är att ”Det är inget fel på deras politik utan på folket” och att de använder sin maktposition att ”justera” folketsvilja så som det passar dem. Man kan bara konstatera att det var en till nederlag för demokratin i Norrköping.

 • Nyårshälsning från Sverigedemokraterna Norrköpings gruppledare Darko Mamkovic

  Av Clara Aranda den 31 december, 2015
  0

  Sverigevänner!

   

  Föst och främst vill jag tacka för den enorma äran och det stora förtroendet att få leda den parlamentariska gruppen här i Norrköping. Det är ett viktigt uppdrag som jag står ödmjuk inför och tar på allra största allvar.

  En tillbakablick på året som har gått visar på att Sverigedemokraterna har tagit plats i det offentliga rummet. Vi är på väg att etablera oss som ett seriöst parti, inte bara nationellt utan även lokalt här i vår kommun. Sverigedemokraterna i Norrköpings kommun spelar en viktig roll och är idag det enda riktiga oppositionspartiet, som vågar ta bladet från munnen och sätta ner foten när så krävs.

  Våra parlamentariker, nämndledamöter och ersättare har gjort ett enormt arbete. Tillsammans har vi lämnat in åtskilliga motioner och interpellationer i kommunfullmäktige. Vi har tagit plats och skapat heta debatter samt fått flertalet debattartiklar publicerade, vilket gjort oss till en röst att räkna med i den offentliga diskussionen.

  Jag vill tacka alla för ett väl genomfört arbete det gångna året och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och arbeta för ett mer Sverigevänligt Norrköping år 2016 tillsammans med er.

  Det nya året inleds med att skapa en bred plattform för att utveckla vår kommunala politik här i Norrköping, med syftet att ta fram en genomarbetad och väl förankrad grund för vår lokala politik. Inbjudan för detta skickas ut till samtliga medlemmar i början på januari så håll utkik!

  Till sist vill jag välkomna alla medlemmar och sympatisörer som vill engagera sig i det politiska arbetet. Ni får gärna kontakta mig med eventuella tankar och frågor. Tveka inte!

   

  Tack för att ni tog er tid att läsa min nyårshälsning. Jag hoppas att ni får tid till vila och återhämtning. Vill härmed önska er alla ett riktigt Gott Nytt År!

   

  Varma hälsningar,

  Darko Mamkovic – Gruppledare för Sverigedemokraterna Norrköping

  Darko

  Kontaktuppgifter: 

  E-postadress: darko.mamkovic@sd.se

  Telefon: 072-162 92 04

 • Rapport från kommunfullmäktige 2015-12-14

  Av Darko Mamkovic den 17 december, 2015
  0

  Högtidlig inledning med jättevackert Luciatåg, pris- och stipendieutdelning till våra kommunala idrottare och konstnärer och sedan var det dags för årets sista kommunfullmäktige. Den avklarades rekordsnabbt trots 14 beslutsärenden och 1 interpellation.

  Flertal ärenden handlade om olika hyresavtal, och inköp av fastigheter. Inget kontroversiellt där, och kommunfullmäktige var enade i frågor utan att gå i djupa debatter. MP och V var flera gånger i talarstolen och försvarade sina avslagna motioner utan större framgångar. Samtliga avslogs eller ansågs för besvarade. Vänstern inledde debatt kring bostadsförsörjning och pratade om billiga bostäder och ekonomiskt blandade boenden.

  Moderaternas motion om visselblåsare bifalles.

  Markus Wiechels (SD) motion om förbättrade företagsklimat väckte lite debatt och motionens 3:e attsats (förslag) avslogs. På punkt två fick SD stöd av Moderaterna både vid voteringen och från talarstolen. R. Svedahl försökte motargumentera och bortförklara även Moderaternas argumentation och bifall till attsats på ett sätt som fick Moderaterna att med en ordningsfråga ifrågasätta om det även finns relevans i sakfråga med vad – nu för tiden – Liberalernas kommunalråd säger från talarstolen.

  Ytterligare en gång till är Markus Wiechel i talarstolen. Den här gången om demokratin och kommunens transparens. Det pratades om att förbättra webb-sända kommunfullmäktige, och om det finns möjlighet för även lokal TV sända kommunfullmäktige. Gruppledare Darko Mamkovic påpekade i en replik om att förbättrad tv/webb-sandning skulle innebära ökade kostnader, det behöver inte vara fallet då det finns olika tekniska lösningar som inte kräver extra kostnader – utan snarare kunskap och kompetens.