Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 43

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Informationsträff 23/11 -2008

  Av norrkoping den 2 februari, 2009
  0

  Söndagen den 23 november samlades 33 medlemmar och intresserade i en lokal i Lindö öster om Norrköping, med utsikt över Bråviken. Markus Wiechel och Ingvar Våxmo, båda aktiva i Norrköping, hade bjudit in vice partiordförande Jonas Åkerlund för att hålla föredrag.

  Jonas Åkerlund höll ett timslångt föredrag om Sveriges historia, med fokus på de senaste årtiondenas omvandling. Han talade bland annat om den stora invandringen efter andra världskriget. Han betonade att arbetskraftsinvandringen på sextio- och sjuttiotal inte enbart var positiv. Den stora tillförseln av billig arbetskraft minskade omvandlingstrycket i ekonomin, vilket kan ha bidragit till den svenska industrins kris på sjuttiotalet.

  Vice partiordförande Jonas Åkerlund talar

  Sen kom han in på nutidens ”mångkulturella” invandring som har minskat sammanhållningen, ökat otryggheten, och fått svenskarna att alltmer känna sig som främlingar i sitt eget land. Sedan övergick Jonas Åkerlund till ett annat ämne: Han talade om de fördelar Sverige har genom att vi inte är med i EMU. Nu när lågkonjunkturen kommer har vår egen valuta en större flexibilitet, vilket kan hjälpa till att hålla igång exportindustrin. Han talade sedan ytterligare om EU, och hur detta projekt på lång sikt utmynnar i nationalstaternas upplösning.

  Markus Wiechel talar

  Markus Wiechel, talade sedan om SDU-verksamheten i östergötlandsdistriktet. Det gick inte att ta miste på Markus enorma entusiasm, så det är säkert bara en tidsfråga innan det finns en intensiv ungdomsverksamhet i gång i området.

  Sen blev det frågestund. Många av de som hade kommit ställde samma fråga: Hur är det möjligt att utvecklingen i Sverige har kunnat gå så fel? Varför upplöser politikerna det trygga folkhemmet, och ersätter det med ett splittrat och hårt segregerat samhälle, med kriminalitet och otrygghet?
  Jonas Åkerlund svarade genom att likna makthavarnas situation med en bilförare som kör på en allt mer lerig väg. Vägen börjar alltmer likna en leråker. Men föraren vågar inte stanna utan kör bara vidare. Han förstår att om han stannar skulle bilen sjunka ner där den står. Han har svurit inför alla att han aldrig ska vända, och kan inte erkänna att han är på fel väg.

  Sedan bjöds alla på kaffe och smörgåstårta. De som ville aktivera sig mera kommer att träffas inom kort och då ska man konkretisera hur arbetet ska gå vidare. Många ville ha Sd-kuriren att dela ut till vänner och bekanta. Flera personer anmälde intresse att kandidera i framtida val.

  Alla i Norrköpingsområdet som vill engagera sig för partiet kan höra av sig till norrkoping@sverigedemokraterna.se

  Fikapaus samt diskussion

 • Stoppa utfrysningen av hemmafamiljerna!

  Av norrkoping den 8 juni, 2008

  Den här kom inte in i Norrköpings Tidningar.

  ”Behandlingen av hemmafamiljer är direkt oetisk” menar juridikprofessorn
  Reinhold Fahlbeck, i tidningen Världen idag, 19/5 2008.

  Situationen för familjer där en förälder är hemma och sköter barnen är
  ”orimlig och stötande” framhåller han. Ett exempel på denna negativa
  särbehandlig är att hemmafamiljerna beskattas på flera tusen kronor mer än
  en tvålönefamilj med samma bruttoinkomst. Mer skatt på samma inkomst,
  alltså. Är inte detta orättvist?

  Rent sadistisk blir särbehandlingen av hemmafamiljerna när de nekas
  socialbidrag oavsett hur långt under existensminimum de ligger. Våra
  politiker stämplar nämligen en hemmaförälder som frivilligt arbetslös. Och
  som sådan har man ingen rätt till det skydd mot fattigdom, som politikerna
  skyter med att alla medborgare har. Alla utom hemmafamiljerna.

  Vad anser våra egna politiker här i Norrköping? Är de nöjda och stolta över
  hur dagens Sverige behandlar hemmafamiljerna? Är det rätt att straffa
  människor med fattigdom för att de vill vårda sina barn själva? Är det
  värdigt ett humant samhälle?

  Vore det inte bättre att ge barnomsorgspengen som en riktig lön till
  hemmaföräldrarna och räkna dem som arbetande med barnomsorg?

  Monica Bodling

 • Kommunfullmäktige 26 maj 2008

  Av norrkoping den 30 maj, 2008
  0

  Vid Norrköpings kommunfullmäktigsammanträde den 26 maj fick sverigedemokraterna stöd från folkpartiet angående införande av en jourskola för stökiga och/eller mobbande elever. Folkpartiets ledamöter reserverade sig nämligen mot att avslå motionen.

  Att en viss spänning låg i luften när motionen kom upp för behandling var inte svårt att känna. Men det var bara Mathias Sundin (fp) som vågade sig in debatten, med en undran till Lars Stjernkvist (s) varför Barn- och ungdomsnämnden så lätt kunde avfärda sverigedemokraternas förslag.

  För att var så politiskt korrekta som möjligt, vågade ingen av de övriga ledamöterna yttra en egen åsikt om införandet av jourskolor. Fegt, men också helt enligt syftet med partipiskor. Att det i församlingen fanns betydligt fler ledamöter än folkpartiguppens, som hade kunnat tänka sig stödja motionen är inte särskilt svårt att förstå. Men av pisksnärtar får man ju både sveda och fula ärr, kanske också en bock i partiboken.

  Stjernkvist började med att förklara att det råder en närmast spöklik stämning i fullmäktige, nu när sverigedemokraterna inte finns på sina platser! Så vi får väl glädja Stjernkvist med att det kommer att bli mindre skrämmande, och trevligare i Norrköpings fullmäktige om ca 2,5 år, när ett antal sverigedemokrater intar sina platser. Den som väntar på något gott …

  Lars Stjernkvist tycker vidare, att kommunens insatser är bra som de är mot mobbingen och stökiga elever i skolan. Han menar att skolans och kommunens nuvarande åtgärder mot nämnda problem hanteras fullt tillräckligt bra och vill inte ha någon ”mellanlagring” av vissa elever, som han tycker att det kan bli med sverigedemokraternas förslag. Mattias Sundin (fp) kontrade med att Stjernkvist inte riktigt läst och förstått meningen med motionen. All heder åt folkpartiet, som vågade ta denna debatt.

  Sd Norrköping

 • Riksårsmötet 2-4 maj 2008

  Av norrkoping den 20 maj, 2008
  0

  Det hela ägde rum på hotell Gustaf Fröding i utkanten av Karlstad. Sex personer från östgötadistriktet deltog, varav vi var tre från Norrköping.

  En stor polisstyrka bevakade hotellet, onödigt stor kan man tycka så här i efterhand. Hotellet var omgärdat av avspärrningsband, som inga obehöriga fick överträda. När vi åkte fram till hotellet såg vi alldeles utanför avspärrningen ett tjogotal demonstranter med ett plakat, men vi bara vinkade vänligt åt dem.

  Enligt polisen, som fotograferade demonstranterna, fanns det bland dessa många som kom långväga ifrån. Så småningom tröttnade demonstranterna och visade sig inte mer. Man kan anta att de var besvikna över att inte ha fått någon möjlighet att bråka med oss efter att åkt så långt. Men de lär senare ha haft någon liten demonstration i Karlstads centrum.

  Sverigedemokraternas distriktsordförande i Värmland, Runar Filper, välkomnade oss ca 200 deltagare i ett tal. Partiordföranden Jimmie Åkesson höll sedan ett inledningstal. Han talade handlade bland annat om den extrema svenska invandringen och berörde mest den muslimska. ”Sverigedemokraterna är Sveriges riktiga trygghetsparti.” Dagen ägnades sedan åt beslut angående den nya partistyrelsen, revisorer och valberedning. Alla beslut togs i stor enhällighet.

  Andra dagen höll Jimmie Åkesson ett nytt anförande. Hans tal handlade mycket om det valmanifest, som skall utarbetas fram till valet 2010.

  Partisekreteraren Björn Söder höll ett tal som till mycket handlade om EU. Ett citat:
  ”EU är inte och utvecklas definitivt inte mot ett demokratiskt EU, utan tvärtom. Det senaste som förstärker EU:s makt är Lissabonfördraget som är en omskrivning av den av det franska och holländska folken redan förkastade EU-grundlagen.”. ”Lissabonfördraget är ett avgörande steg i byggandet av den Europeiska monsterstaten.”

  Sdu:s ordförande Erik Almqvist höll ett likaså bejublat sitt tal. Det handlade om den svenskfientlighet, som breder ut sig inom massmedia.
  Tre citat av Erik Almqvist:
  * ”Helst hade vi kanske helt sluppit bekanta oss med begrepp som mångkultur, hedersvåld, äldrerån och gruppvåldtäkter.”
  * ”Många av de ungdomar som vänder sig till Sverigedemokratisk Ungdom upplever problem som är direkt kopplade till den fientlighet mot svenskar som finns i samhället.”
  * ”Det finns ett tydligt samband mellan förövare och brottsoffers etnicitet när det kommer till grövre ungdomsbrottslighet, framförallt ungdomsrån och gruppvåldtäkter. Förövare med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade och likaså är offer med svensk bakgrund.”

  Tredje dagen ägnades åt trettiotalet motioner från medlemmar. I stort sett anslöt sig mötesdeltagarna till de svar på motionerna som partistyrelsen hade avgett. Men i några fall gick mötesdeltagarna emot partistyrelsen, exempelvis att man vill att Sverigedemokraterna ska genomdriva lägre skatter på bensin och diesel.

  Söndag eftermiddag avslutades riksårsmötet, och den nya styrelsen som valdes har nu att ta itu med en lång rad utmaningar. Det är nu bara lite mer än ett år till nästa val, valet till Europaparlamentet. Sedan följer kyrkovalet hösten 2009, och sedan riksdagsvalet 2010.

  Läs mer om Riksårsmötet på hemsida: www.sverigedemokraterna.se eller på www.sdkuriren.se

  Sd Norrköping

 • Debatt NT 2008-04-10

  Av norrkoping den 13 april, 2008
  0

  Att delta i fullmäktige är inte allt
  Hur gärna vi både vill och kan, så tillåter inte kommunallagen oss att fylla upp de två platser i fullmäktige, som väljarna gett oss ….

  NT har i artiklar den 4 och 5/4 visat på hur Li Teske (s) och Karin Jonsson (c) med flera ondgör sig över att ingen sverigedemokrat längre är representerad i fullmäktige. Vi i det nybildade Sverigedemokraterna Norrköping ser det som både intressant och glädjande, att företrädare för andra politiska partier inser att sd behövs på alla plan, för demokratins skull.

  Karin Jonsson anser att ”väljarna borde ha bättre kontroll på vilka företrädare de röstar på ” och ”det är skrämmande att människor röstar på ett parti som inte har några representanter att ta in”. Visst har det gamla Centerpartiet många namn att sätta på sina listor, men vet de flesta som röstar på centern ens det viktigaste om personerna på valsedlarna? Det vore i så fall något helt unikt.
  Att delta i fullmäktige är långt ifrån allt för ett politiskt parti. Opinionsbildningen på andra sätt är minst lika viktig. Ett utdrag från kommunallagen 2006: ”… att stödet numera bör ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom att stärka den kommunala demokratin.”

  Vi i Sd Norrköping håller precis på med detta, och vi gör allt vi kan för opinionsbildningen inom kommunen, trots att våra mandat i fullmäktige numera inte kan besättas. Bara den som hade sitt namn på en lista vid valet får representera ett parti, inga andra. Tyvärr hade Sverigedemokraterna vid valet 2006 bara några få personer på sina listor och av olika anledningar har alla de hoppat av. Vid valet fanns inte partiet i Norrköping. Nu finns vi och vi jobbar hårt för ett bättre styre i Norrköping. Men hur gärna vi både vill och kan, så tillåter inte kommunallagen oss att fylla upp de två platser i fullmäktige, som väljarna har gett oss.

  Valet år 2006 i Norrköping gav 2 062 personer (2,73 procent) sin röst på sd till kommunfullmäktige och 2,93 procent till riksdagen. Vid valet 2010 kan det se helt annorlunda ut för Sverigedemokraterna. Tack vare våra opinionssiffror kommer vi att liksom andra partier få hjälp med förtryckta valsedlar och vi blir med i opinionsundersökningarna, som det seriösa parti vi är, och inte bara under övriga.

  Vi lovar att ha fler kandidater på våra listor framöver, så att vi blir bättre representerade
  i de olika politiska församlingarna. Det bör ge en tröst åt Li Teske, Karin Jonsson och andra, som beklagar sig över att Sverigedemokraterna inte är så bra representerade under den här valperioden.

  Eftersom våra opinionssiffror rakar i höjden kan vi se fram emot ett väldigt spännande val. Det kanske blir en omskakning i Norrköpings politiska styre, så vår Sverigevänliga politik får det genomslag som väljarna vill ha.

  Från Norrköpings Tidningar 2008-04-10