Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Tillförordnad ordförande Sandra Karlsson

 

Darko

 • KF rapport – 2018-03-26

  Av Darko Mamkovic den 2 april, 2018
  0

  Under ärendet ”inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun”, återkom en fråga som Sverigedemokraterna kämpat för under så många år i kommunfullmäktige – insynsplatser och möjlighet att få information i god tid. Feministiskt initiativ sträcker sig ännu längre och kräver även beslutsrätt. Feministiskt initiativ tycker att samtliga politiska partier ska ingå i arbetsgruppen som har i uppdrag att ta fram ” inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun”.

  Gruppledaren Darko Mamkovic tog mycket aktiv roll i debatten och belyste flera aspekter som rör inte enbart ärendet som behandlades utan även allmänna demokratiska frågor.

  Darko Mamkovic påpekade vikten till rätten att få del av information men ändå vikten att ta hänsyn till majoritetsprincipen och valresultat. Sverigedemokraterna yrkade avslag på Feministiskt initiativ yrkande om att samtliga politiska partier ska ingå i arbetsgruppen, med argumentation att vi måste förhålla oss till valresultatet och majoritetsprincipen. Förslaget skulle gynna Sverigedemokraterna men på bekostnad av demokratiska principer, vilket är helt oacceptabelt – menar Darko Mamkovic.

   

  I Smedby får elever ny paviljongskola. Det rådde ganska stor enighet kring att något måste göras och att paviljongskola är enda lösningen, dock var partierna inte riktigt överens om finansiering. Kvartetten menade att Smedbyskolan måste renoveras och att ”ingen kunde förutse” både ökade volymen (fler barn i skolan) och renoveringsbehov. Gruppledaren Darko Mamkovic reagerade starkt på en formulering som återkommer ofta i politiska debatter nu för tiden, nämligen ”ingen kunde förutse …”. Darko Mamkovic påpekade att Sverigedemokraterna har varit med på bollen när det gäller samtliga samhälleliga områden sedan 2014 och att Sverigedemokraterna har försökt att få andra politiska partier att förstå konsekvenser av deras ogenomtänkta politiska beslut men Sverigedemokraterna verkar ha pratat för döva öron. Gruppledaren Darko Mamkovic fick medhåll från flera håll under kvällen.

  Sverigedemokraterna och Moderaterna menade att finansiering av ”oförutsedda” kostnader inte kan belasta utbildningsnämndens budget, utan att det är kommunal kostnad.

   

  Kommunfullmäktiges höjdpunkt:

  Lars Stjernkvist ”Handen på hjärtat, finns det någon som kunde förutse den kraftig ökning av antal elever”.

  Darko Mamkovic svar: ”Menar Lars S. på riktigt om vi tittar tillbaka några år, och utvecklingen i hela Sverige och samhället, att man verkligen kan säga ”ingen kunde förutse volymökningar?”

  Gruppledare för (M) Sophia Jarl, gav medhåll till Sverigedemokraternas gruppledare: ”jag är inne på samma linje som Darko Mamkovic …”.

   

  För övrigt gav Sverigedemokraterna stöd till kommunstyrelsens förslag om att avslå följande motioner:

  • Vänsterpartiets motion om intraprenad, ett mycket förlagd ägandeform som varit på försök vid flera tillfällen i Norrköpings kommun men aldrig lyckats.
  • Moderaternas motion om personalsammansättning – att slopa 65-35 % regeln i förskola,
  • Vänsterpartiets motion om att ta till vara på kompetens inom digital media och visualisering – ett mycket bra förslag, som fick beröm från samtliga, men inte riktigt genomtänkt för att kunna genomföras i sin helhet.
  • Vänsterpartiets motion om verksamhetsövergång i framtida tjänsteupphandlingar

  Och stöd till moderaternas motion om lovskola – Kvartetten har delvis rätt i sin argumentation om att möjligheten redan finns, för elever som ansöker och behöver mer undervisning, men Sverigedemokraterna menar att – i tider när skolresultat sjunker, är det viktigt att ta tillvara alla möjliga förslag som eventuellt kan leda till att vända den negativa utvecklingen inom skola.

   

 • Kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2018

  Av Robert Cederlund den 13 mars, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Norrköping presenterar sin valsedel till Kommunfullmäktige i valet 2018!

  1, Darko Mamkovic, 50, Gruppledare
  2, Clara Aranda, 30, Gruppledare
  3, Markus Wiechel, 30, Riksdagsledamot
  4, Jan Petersson, 54, Egenföretagare
  5, Florian Aranda, 64, Lärare
  6, Lise-Lotte Lindgren, 48, Läkarsekreterare
  7, Sandra Karlsson, 41, Lärare
  8, Benny Sellborn, 61, Butikssäljare
  9, Johan Lindekrantz, 53, Entreprenör
  10, Conny Samoraj, 56, Fastighetsvärd
  11, Robert Cederlund, 32, Medlemssekreterare
  12, Kim Sköld, 23, Restaurangbiträde
  13, Anette Kemgren, 71, Lantbrukare
  14, Matthias Olofsson, 47, Informationsansvarig
  15, Ingvar Våxmo, 76, Högskoleingenjör
  16, Eva Marie Johnsen, 83, Pensionär
  17, Linus Gistedt, 46, Chaufför
  18, Naima Bahnam Johansson, 52, Egenföretagare
  19, Issa Issa, 39, Jurist
  20, Wasuthida Pinsakulnee, 50, Egenföretagare
  21, Mats Forsberg, 44, Snickare
  22, Jonathan Lutström, 19, Studerande
  23, Torgny Solvinder, 56, Underhållsansvarig
  24, Anneli Ljung, 54, Receptionist
  25, Simo Petkovski, 53, Alkohol- och Drogterapeut
  26, Simone Vestlund, 70, Pensionär
  27, Johan Andersson, 49, Driftledare
  28, Yasmine Eriksson, 29, Pressassistent
  29, Daniel Sund, 25, Dataingenjör
  30, Moris Eissa, 50, Behandlingsassistent
  31, Thomas Svensson, 55, Industrisanerare
  32, Lottie Carlzon, 47, Administratör
  33, Glenn Jörheden, 63, Kranförare
  34, Sandra Jörheden, 38, Säkerhetstekniker
  35, Lena Diene, 57, Vårdbiträde
  36, Suzanne Larsson, 53, Stödassistent
  37, Marianne Visti, 75, Undersköterska
  38, Kent Karlberg, 71, Skeppsmäklare
  39, Birgitta Karlsson, 50, Förskollärare
  40, Leif Johansson, 52, Snickare
  41, Sten Selander, 79, Pensionär

   

  Vi kommer i veckorna som leder upp till valdagen ha en presentation med våra top-10 kandidater. Dessa kommer publiceras här på vår hemsida samt på vår Facebooksida

   

  Vi har även passat på att uppdatera våra kontakter i föreningen. (Se vänster)

 • Pressmeddelande

  Av Robert Cederlund den 24 januari, 2018
  0

   

  Under den gångna helgen har Sverigedemokraterna Norrköping har haft sitt årsmöte, under vilket föreningen fastställde sin kommunfullmäktigelista samt valt en ny styrelse som ska leda valarbetet under 2018.

  Sverigedemokraterna Norrköping vill gratulera Jan Petersson till posten som ny ordförande. Jan är tidigare vice ordförande i föreningen, samt vice gruppledare och ordinarie ledamot i Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Hans tacktal fokuserade på lite av nedanstående.

  • Utöka medlemsantalet, genom aktivt kampanjande och opinionsdrivande så ska inte bara väljare engageras utan även nya medlemmar.
  • Engagera fler medlemmar i valarbetet, ett så viktigt år som detta så är ingen hjälp för liten. Att få fler att engagera sig kommer vara nyckeln till ett framgångsrikt val för Sverigedemokraterna nationellt, och inte minst i Norrköping. Medlemmar uppmanades att inte tveka att höra av sig om de ville hjälpa till!
  • Gemensamt kraftsamla under valet, genom att använda de partigemensamma resurserna och det stöd vi fått från lokala medlemmar och sympatisörer så står vi väl förberedda inför valet.

   

  Efter att vi spikat vår vallista för kommunfullmäktige passade vi på att be några av våra kandidater om en kortare kommentar om deras visioner och tankar inför valet.

   

  ”Sverigedemokraterna står för en human men ansvarsfull migrationspolitik till skillnad från de andra politiska partierna. Dock är det orimligt att svensk välfärd, godhet, humanism och demokratin ska missbrukas på bekostnad av det svenska folket!  Jag kommer att fortsätta kämpa för att återbygga den välfärd och demokrati som en gång i tiden byggde Sverige starkt. Det är dessa frågor jag kommer att fortsätta driva ännu hårdare inför valet 2018.”

  Darko Mamkovic, gruppledare SD Norrköping

   

  ”Mina hjärtefrågor är främst det kommunala arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Vi behöver bli mycket bättre på att bemöta aktuella utmaningar och göra suicidprevention till en prioriterad politisk fråga. Det är något som jag hoppas kunna bidra med.”

  Clara Aranda, andranamn på valsedeln till kommunfullmäktige

   

   

   

  Vi kommer inom kort presentera våra lokala program på övriga politiska områden samt presentera vår kompletta valsedel för kommunvalet på vår hemsida.

   

  För ytterligare frågor så nås Sverigedemokraterna Norrköping på norrkoping@sd.se eller vår gruppledare Darko Mamkovic på 072 162 92 04 / darko.mamkovic@sd.se

 • Linda Nilsson, f.d. miljöpartist byter till Sverigedemokraterna

  Av Darko Mamkovic den 10 januari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Norrköping vill informera att Linda Nilsson har lämnat Miljöpartiet och har gått över till Sverigedemokraterna. Linda, kommer efter dialog med gruppledaren för Sverigedemokraterna, att lämna alla sina politiska uppdrag som hon har genom MP och kommer att fortsätta vara politiskt aktiv men genom Sverigedemokraterna.

  Linda kommer att fortsätta driva sina hjärtefrågor, utveckling av föreningsliv och idrott, näringsliv och naturligtvis miljöfrågor.

  Linda menar att hon inte känner igen sig i Miljöpartiet då partiet genom åren drastiskt har ändrat sin politik från tiden hon kallade sig för miljöpartist, och hon ser numera MP bland annat som stödhjul till Socialdemokraterna, ett parti som förespråkar globalistiskt politik genom att stödja EU federalism, och tappat fokus från att värna om Sverige och svenska folket.

  Sverigedemokraterna i Norrköping ser mycket positivt på det nya tillskottet då Linda är känd Norrköpings profil både inom politiken så som näringslivet, en mycket omtyckt Norrköpingsbo, drivande och kompetent kvinna! Välkommen till Sverigedemokraterna och lycka till,

   

  För Sverigedemokraterna i Norrköping,
  Ordförande och gruppledare
  Darko Mamkovic

 • Nomeringar inför årsmötet!

  Av Robert Cederlund den 17 november, 2017
  0

  Bästa medlemmar!

  Nomineringstiden för förtroendeuppdrag i föreningen SD Norrköping (som även innefattar Söderköping) är nu inne. Det innebär kortfattat att valberedningen välkomnar samtliga SD-medlemmar boendes i Norrköping eller Söderköping att nominera kandidater till olika förtroendeposter i vår förening. Lägg märke till att de som nomineras ska vara medvetna om att de är nominerade och att de skriftligt ska kunna godkänna sin kandidatur. Enklast är om ni använder er av bifogat formulär och ser till att respektive kandidat skickar in detta till valberedningens sekreterare Sandra Karlsson via brev eller inscannat via epost (sandra.karlsson@sd.se). Ni kan även själva fylla i lappen och skicka till valberedningen om ni själva önskar kandidera. Det går även att komma förbi SD-kansliet i Norrköping för att få en lapp som kan fyllas i på plats, återkom i sådana fall till SD Norrköping för önskemål om lämplig tid. Samtliga nominerade och godkända kandidater kommer att kallas till intervju under beredningsperioden.

  Nomineringarna och skriftliga godkännanden ska vara valberedningen tillhanda senast den första december.

  Brevet skickas till:
  Att: Sandra Karlsson
  SD Norrköping
  Vattengränden 14
  602 22 Norrköping

  Väl mött!

  Markus Wiechel (sammankallande valberedare SD Norrköping)

  Formulär