Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Darko

    Ordförande/GruppLedare

Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Information från valberedningens ordförande

  Av Clara Aranda den 10 november, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Östergötlands ordförande Jan Svensson har i dagarna skickat ut ett brev till distriktets medlemmar gällande det nyinförda systemet med årsmötesombud. För att kandidera gäller samma rutin och datum som för övriga kandidaturer på kommunföreningsnivå.

  För mer information kan du läsa distriktsordförandens brev här.

  Blankett för att kandidera hittar du här.

   

  Lycka till!

  Clara Aranda

  Ordförande/sammankallande för Sverigedemokraterna Norrköpings valberedning

   

 • Kandidera till SD Norrköpings Styrelse & Nämnder

  Av kimskold den 13 oktober, 2016
  0

  Kandidera till Styrelsen här!

  Kom ihåg att du måste skriva ut blanketten och skriva under innan du skickar den till vår adress:

  Sverigedemokraterna
  Norrköping
  Vattengränden 14
  602 22 Norrköping

  Märk kuvertet ”Valberedningen”.

  Är du intresserad av nämndarbete klicka här!

   

 • Välkomna på öppet hus Idag!

  Av kimskold den 1 augusti, 2016
  0

  Missa inte öppet hus idag! 🙂

  13882123_1047301065349019_4312684220881317994_n

 • Kommunfullmäktige rapport 2016-05-30

  Av Darko Mamkovic den 1 juni, 2016
  0

  Sammanträdet inleddes med ekonomisk uppföljning för Norrköping per den 31 mars 2016. Som vanligt ser siffrorna bra ut på pappret, god ekonomisk hushåll och prognos för överskott med 86 300 tkr. Som sagt, på pappret.

  Taxa för äldreomsorg och hemsjukvård höjs i Norrköping. Höjningen ger sammanlagt ca: 2 000 tkr extra till kommunen. Mycket märkligt beslut av majoriteten med oppositionens uppbackning med tanke på att – enligt dem – ekonomin i Norrköping är god och att vi har överskott. Naturligtvis motsatte sig Sverigedemokraterna höjningen och gruppledaren Darko Mamkovic gick ganska hårt mot majoriteten och beslutet att ytterligare försämra den redan tuffa tillvaron för våra äldre.

  Fortsättningen präglas av att V+MP+Fi, verkar tävla i vem som ska lämna in flest motioner och interpellationer till kommunfullmäktige, men vikten ligger på kvantitet och inte kvalitet. Lång debatt bl.a. kring att Fi vill införa 3 dagar vegetariskt mat i Norrköpings kommun med avsikten att vegetarisk kost skall övergå till norm. Skrämmande att i debatten kunde höras smygande samtycke att intention och målet är att vegetarisk kost så småningom skall vara norm i Norrköpings kommun och det enda som erbjuds. Naturligtvis röstade Sverigedemokraterna emot vid begärd votering.

  Sverigedemokraterna lämnade ett till klagomål till kommunfullmäktigespresidiet. Anledning är att kommunfullmäktiges ordförande väljer byråkrati framför viktiga och akuta samhälleliga problem. Sverigedemokraterna lämnade en interpellation om senaste kravaller och bränder som har drabbat Norrköping 9 arbetsdagar före kommunfullmäktiges sammanträde istället för 10. En byråkratisk dag väger tyngre än tryggheten i Norrköping och interpellationen fick inte läggas fram.

 • Kommunfullmäktige rapport 2016-03-21

  Av Darko Mamkovic den 25 mars, 2016
  0

  En lång debatt kring sociala utfallskontrakt på grund av Vänsterpartiet. De få argument kring vinsten i välfärden bland alla dåliga kan inte motivera en timme lång debatt. Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget medan V och Fi yrkade avslag, med motivering: ”inga vinster i välfärden”.

  Flera ärenden kring ändringar i nämnds reglemente (KS, SPN, TN).

  Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för koncernbolagen yrkade Sverigedemokraterna bifall till förslag med justering att inga praktikplatser bör kvoteras med motiveringar:

  Norrköpings kommun kan absolut inte ägna sig åt särbehandling av människor och kvoteringar. Anser kommunen att kommunala bolag skall eller bör anordna praktikplatser då ska det vara lika för alla Norrköpingsbor. Gruppledaren Darko Mamkovic lyfte upp säkerhetsaspekten också. Det är dokumenterat att många nyanlända saknar giltiga ID handlingar, och att vi inte vet vilka de är och deras förflutna. Konstigt nog, finner inga andra kommunfullmäktige ledamöter det problematiskt vem som får röra sig fritt på bl.a. flygplatsen.

  Akut situation kring förskoleplatser. Nu ska det byggas så kallade paviljonger. Dyrt och kortsiktig lösning på långvariga problem. Vi får vänja oss med kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem, försämrad standard och nedmontering av välfärden. Det långvariga oansvariga och dåliga migrationspolitiken hinner ikapp verkligheten. Inget att göra åt, beklagar sig Ola Johansson (S) i talarstolen och säger att ingen kunde förutse att det kommer att behövas så många platser. Sverigedemokraterna har försökt påtala just detta i många år.

  Fi undrar i en interpellation om vi inte ska erbjuda skolgång för så kallade ”papperslösa” barn i Sverige. Per Linderoth (M) svarade klockrent att de vistas olagligt i landet och ska lagföras istället.