Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Ordförande och gruppledare
Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • Tältmöte 17 Augusti 2019

  Av bennysellborn den 15 augusti, 2019
  0

  Lördagen den 17 Augusti kommer Sverigedemokraterna Norrköping att hålla ett tältmöte i korsningen Drottninggatan/Prästgatan i centrala Norrköping.
  Vi finns där mellan klockan 11 och 15. Vi hälsar alla varmt välkomna att besöka vårt tält.
  Vi bjuder på kaffe, läsk och tilltugg. Vi svarar även på frågor om vår politik.

  Återigen, varmt välkomna.

   

 • Nationaldagen 2019

  Av bennysellborn den 3 juni, 2019
  0

  Välkomna att fira nationaldagen med oss.
  Torsdagen den 6/6 kommer vi att finnas i Strömsparken vid Refvens grund mellan kl 10 – 16.
  Vi bjuder på kaffe och tårta.
  Hjärtligt välkomna.

 • Utvecklingskonferens 1 och 2 juni 2019.

  Av bennysellborn den 3 juni, 2019
  0

  Helgen den 1/6 och 2/6 hade Sverigedemokraterna utvecklingskonferens i Norrköping. Cirka 850 Sverigedemokrater från hela landet samlades till konferensen som denna gång inriktades på styrelsearbete och vilket ansvar det innebär.
  Många informativa och givande föreläsningar om föreningsansvar, ledarskap, kommunikation, budgetarbete, ekonomi och arbetssätt för styrelser med mera gjorde denna konferens till en mycket nyttig och trevlig tillställning.

  Sverigedemokraterna Norrköping hade naturligtvis stora delar av styrelsen närvarande och vi vill tacka alla som har besökt vår stad och gjort denna helg till en minnesvärd upplevelse. Det känns som vi tillsammans har något riktigt stort på gång.

  Återigen, tack alla som har varit med denna härliga helg.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2019-05-27

  Av bennysellborn den 31 maj, 2019
  0

  Måndgen den 27/5 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Det blev ett mycket långt sammanträde där kommunen med dess kommunala bolag redovisade sitt bokslut för verksamhetsåret 2018.

  I debatten om bokslutet fick partierna varsin tilldelad taltid beroende på partistorlek. Sverigedemokraterna utnyttjade sina 38 minuter på ett mycket bra sätt, där gruppledaren Darko Mamkovic och oppositionsrådet Matthias Olofsson gav partiets synpunkter på hur kommunen har använt våra skattemedel utefter givna ekonomiska förutsättningar.

  Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist går det mesta åt rätt håll. Ekonomin har stärkts, kommunen redovisar ett överskott på 132 miljoner. Dessutom ökar skolresultaten, tillväxten av jobben ökar och stora investeringar har gjorts inom äldreomsorgen. Samtidigt medger han något diffust att det även finns problem inom kommunen. Något konkret exempel ger han dock inte.

  Däremot påpekade oppositionen flera saker som inte fungerade särskilt bra. Darko Mamkovic menade att det går bra för en del av våra invånare, men betydligt sämre för andra. Han gav några exempel på områden i kommunen där skillnaden i arbetslöshet är mycket stor. I Skärblacka med omnejd är arbetslösheten ca 2,7%, medan Hageby har en arbetslöshet på drygt 27%.

  Han ifrågassatte också om tillväxten av jobben var riktiga jobb  som gav skattepengar eller om det tvärtom förbrukar skattepengar, dvs om det bara är en maskerad form av bidrag. Vi noterade att han inte fick någon replik på frågan.

  Darko tog också upp bristen på lärare och socionomer som medför högre arbetsbelastning och ökad sjukskrivning som följd. Dessutom medför det att handläggningstiderna för socialtjänsten ökar.

  Matthias Olofsson tog i sitt anförande upp att kommunens ekonomi kan jämföras med ett företags ekonomi där god ekonomisk hushållning kan vara grunden till ett ekonomiskt välmående. Man identifierar ett problemområde för att sedan skapa rutiner för att effektivisera verksamheten.

  En annan viktig punkt på dagordningen var frågan om anmärkning och ansvarsfrihet för Upplev Norrköping. Darko Mamkovic redogjorde för vår ståndpunkt i frågan. Han förklarade också varför Sverigedemokraterna beslutade att inte bevilja styrelsen för Upplev Norrköping ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Mer om detta får vi kanske tillfälle att återkomma till.

  Slutligen vill vi även ta upp en interpellation ställd av vårt oppositionsråd Matthias Olofsson till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist och socialdemokraterna: – Anser ni att IS-terrorister är svenskar och anser ni att IS-terrorister ska få återkomma till Sverige för att åtnjuta de svenska och kommunala välfärdssystemen?

  Lars Stjernqvis svarade. – I ett fungerande rättssamhälle så bedöms inte vem som är svensk av mitt eller av någon annans tyckande. Medborgarskap bestäms i lag och självfallet kan även svenska medborgare göra sig skyldiga till avskyvärda brott.

  Matthias svarade att det är precis det våra förtroendevalde i Sveriges riksdag kan. De har det uppdraget och de kan besluta om Sverige kan kriminalisera och dra in medborgarskap för deltagande i en terrororganisation som IS.

  Han belyste också skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna röstade redan 2013 nej till att göra det möjligt att frånta IS-terrorister deras medborgarskap och fängsla dem vars medborgarskap inte kan dras in. Konsekvensen av det är att vi nu inte kan utvisa eller döma dem till fängelsestraff. Tyvärr har Sverige blivit en fristad för återvändande IS-terrorister som lyckats ta sig tillbaka hit.

  Matthias ställde återigen frågan till Lars Stjernqvist. – Anser du att IS-terrorister som återvänder till Sverige och Norrköping ska få åtnjuta vårt välfärdssystem?

  Lars Stjernqvist svarade. – Nej, jag tycker att personerna ska dömas av en internationell domstol.

  Det sistnämnda var ju ganska positivt att höra. Det öppnar upp för framtida möjligheter. Vi får kanske möjlighet att återkomma om det, då en svensk kommun redan fattat beslut om att förvägra IS-terrorister ekonomiskt bistånd och därmed sänt ut en tydlig signal som säger. – IS-terrorister, ni är inte välkomna hit.

  Vi är ganska övertygade om att denna fråga inte är slutdiskuterad.
  Inte så länge vi har ett parti i kommunfullmäktige som vågar lyfta fram den.

   

   

 • Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25

  Av bennysellborn den 27 mars, 2019
  0

  Måndagen den 25/3 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Några av de mest uppmärksammade ärendena var två interpellationer som också gav upphov till de intensivaste debatterna.
  Den första framfördes av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) där de ifrågasatte om det är moraliskt och etiskt korrekt att använda förtryckande symboler som slöja eller hijab i kommunens kommunikationsmaterial som ett uttryck för ett mångkulturellt samhälle. De ifrågasatte också om kommunen kan hävda att man arbetar mot hedersförtryck samtidigt som man projicerar unga flickor i slöja.
  Det blev en mycket livlig debatt där Sverigedemokraterna som enda parti höll med Moderaterna i deras frågeställning och gav i sina anföranden uttryck för att slöja och hijab är symboler för förtryck och bör inte användas som kampanjmaterial av kommunen. Bra insatser av Darko Mamkovic, Naima Bahnam Johansson och Florian Aranda i denna debatt.

  Den andra interpellationen framfördes av Sverigedemokraternas oppositionsråd Matthias Olofsson och handlade om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att säkerställa medborgarnas trygghet när IS-terrorister återvänder till kommunen. Vi vet att 5-7 personer har rest för att strida för IS och det är inte känt om någon av dem har återvänt ännu.
  Matthias beskrev i sitt anförande vilka bestialiska handlingar dessa IS-terrorister har begått. Han hänvisade också till en rapport från MSB och försvarshögskolan där en moské och en skola i Norrköping utpekas som misstänkta rekryteringsplatser för radikal islamism och terrorism. Han betonade att Norrköpings kommun måste ta terrorhotet på yttersta allvar.

  Sammanfattningsvis kan sägas att Sverigedemokraterna tar en allt större plats i debatterna i kommunfullmäktige, vilket är mycket positivt och en garant för att Norrköpings kommun i framtiden tar terrorhotet och kommuninvånarnas trygghet på största allvar.