Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Ordförande Jan Petersson

Vice Ordförande Sandra Karlsson

 

Darko

 • Debattartikel, Parkeringsplatser i Norrköping

  Av Darko Mamkovic den 18 maj, 2018
  0

  Nyligen närvarade jag på en trevlig debatt- och mingelstund med några av ledande politiker i Östergötland samt företagarna. Trevlig tillställning och jag vill passa på och tacka för möjligheten att prata om vad och hur SD vill förbättra och underlätta för företagarna i Östergötland.

  Under mingelstunden, framkom på min stora förvåning ”beröm” till Karin Jonsson (C) för att hon ”tar tag i problematiken med parkeringar”. Jag antar att det är på grund av NT:s artikel ”De vill lösa parkeringsfrågan i city”, där det också framkommer felaktigt påstående: ”Alla partier i Norrköping har dock varit överens om att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras före bilen för ett mer hållbart resande”. Det stämmer inte alls att SD står bakom denna formulering.

  Jag är väl medveten om att människor tycker annorlunda och det är inget fel på det. Däremot tycker jag att ledande politiker i Norrköping ska stå för sina val och vara ärliga mot sina medborgare. Karin J, med sin kvartett (och även samtliga andra partier i KF – förutom SD) är direkt ansvarig för det akutläge som råder i Norrköping när det gäller trafik och parkeringsplatser.

  Det finns tre huvudanledningar till denna akuta trafikproblematik som råder i Norrköping och som bara kommer att förvärras.

  Den första är att Karin J, vill ha 170 000 invånare år 2030 i Norrköping, det vill säga cirka 30 000 till. Utan att gå in på vad för demografisk grupp dessa invånare tillhör (ytterligare 30 000 nyanlända, eller annat), så har kvartetten inte gjort en konsekvensanalys av vad detta i praktiken innebär. Större antal invånare kräver större satsningar på infrastruktur, bredare gator, förbättrad kollektivtrafik och parkeringsplatser. Så vitt jag vet, finns inga planer på en omfattande utbyggnation av vägnätet eller kollektivtrafiken – om man bortser från den mycket tveksamma investering på utbyggnation av spårvagn, det enda som finns inplanerad är att parkeringsplatser kommer att försvinna.

  Det andra är att Karin J, med samtliga, vill ha Norrköping som cykelstad. År 2018 ska alla cykla! Inget fel på att cykla – för dem som så önskar – och självklart ska möjligheten finnas, men enligt mig, bör alla trafiksätt fungera. Bilen kommer inte bara att försvinna och folk kommer inte att sluta använda sina bilar bara för att Karin J så önskar. Dessutom är näringslivet i behov av väl fungerande trafik i alla sina former och inte enbart cykeltrafik.

  Det tredje går lite ihop med andra punkten, och det är att vi ska ha bilfri innerstad. Ingen har förklarat vad innerstad i praktiken innebär. Är det allt mellan promenaderna eller vad?  Det som Karin J, har som lösning är att bygga parkeringsplats vid Himmelstadlund(?).

  Sist men inte minst, kan jag nämna att de flesta ledande politiker som förespråkar bilfri Norrköping har reserverade parkeringsplatser i centrala Norrköping.

  För de som vill kontrollera innehållet i vad jag skrev, är ni mycket välkomna att kolla på web-sänd KF budgetsammanträde (37:00), när jag lyfter upp trafikproblematik i Norrköping.

  Sorgligt att den som bär huvudansvar för problemet, för beröm för att ha löst det samma, och att folk köper det gång efter gång!

  Darko Mamkovic gruppledare för SD

 • Debattartikel – Yrkesheder, Darko Mamkovic

  Av Darko Mamkovic den 18 maj, 2018
  0

  I en debattartikel skriver Moderaterna (M) att de vill bryta 23 år av S-styre. Vidare skriver M om att samarbete med Sverigedemokraterna inte är möjlig då vi inte har skol- och omsorgspolitik. Mycket märkligt påstående då vi lagt många förslag på områdena.

  Dock handlar det inte om att vi saknar politiska program. Det handlar om att M fortfarande hoppas på att alliansen lever kvar. ”Lilla alliansen” mår mycket bra under socialdemokraterna och det har Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) varit mycket tydliga med vid många tillfällen. Märkligt att M vägrar inse detta. Det krävs mirakel för att få alliansmajoritet i Norrköping (även i riket). Det återstår även att se vilka partier som finns kvar efter valet.

  Jag förstår också att M vill lämna alla dörrar öppna, men lite yrkeshederlighet bör finnas även inom politiken. Jag skulle aldrig gå ut med ett påstående att M saknar politik på olika områden. Jag håller inte alltid med deras politik, men att hävda att M saknar politik skulle vara en lögn.

  Vi har också varit tydliga med att vi är pragmatiska och kan samtala med alla. M säger i förväg att de inte är villiga att samarbeta med oss, trots att vi har samma åsikt inom många områden. Man kan ställa frågan varför är M (och även andra partier) inte villiga att prata med oss om frågor som de anser vi inte är överens om. Det är trots allt faktum att vi delar samma åsikt i många avseenden.

  Att vi inte har egna förslag eller politik, tror jag samtliga är medvetna om att det inte stämmer. Det är politiskt spel inför valet där samtliga politiska partier försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för att få bra valresultat.

  Jag personligen skulle tycka att det är mer ansvarsfullt med ett samtal så man kan hitta skiljepunkter som man kan kompromissa kring.

  M har pratat om ett majoritetsbyte under fyra årsperioden, och det är vi som är närmast M i kampen mot samma mål.

  Darko Mamkovic (SD)

 • Valmanifest 2018

  Av Robert Cederlund den 17 maj, 2018
  0

  Hej alla Norrköpingsbor!

   

  Idag den 17:e maj så kom många av er säkert hem till en överraskning i brevlådan. Vi aktiva i Sverigedemokraterna Norrköping är stolta att presentera vårt valmanifest för vad som på många håll kallats ödesval, eller vad som nästan bättre beskrivs som ett vägskäl. I det här vägskälet så finner man två val, att låta de tidigare regeringspartierna fortsätta sina beprövade och misslyckade experiment med att skapa ett mångkulturellt samhälle, eller att lägga sin röst och sitt förtroende på Sveriges enda riktiga oppositionsparti, som står upp för att våra äldre ska få leva en värdig vardag efter allt deras slit, att kvinnor ska kunna känna sig trygga när de går ensamma, att grovt kriminella fängslas eller utvisas, att elever klarar skolan och framför allt att våra sjuka inte dör i väntan på vård.

  På lokal nivå har vi begränsad möjlighet att påverka det som står ovan, det är lite naturen av den politiska maskinen med alla dess kugghjul, så vårt valmanifest vi idag presenterar innehåller de satsningar vi kan göra inom ramarna för kommunallagen. Vi har tagit fram dessa områden som nämns i häftet då vi anser att det är de problem som behöver åtgärdas mest akut i Norrköping.

  Vi har sett av de senaste opinionsundersökningarna att väljarna ger gehör till den politik vi stått bakom även om vindarna vänt och andra partier gjort allt de kan för att vända kappan eller till och med kopierat våra förslag rakt av. Vi räknar därför med stora framgångar i valet, även om vi är försiktiga med att gissa en specifik siffra, så vet vi att det kommer finnas väldigt mycket att göra och vi kommer behöva er hjälp.

  Så riktat till dig som läst vår folder, som känner igen sig i problembeskrivningarna och vill vara en del i att hjälpa oss lösa problemen. Idag öppnar vi även intresseanmälningar till att hjälpa till politiskt i nämnder och kommunala bolag. Så ansök om medlemskap direkt och fyll gärna i vår Intresseanmälan när du fått bekräftelsen på medlemsskap!

   

  mvh

  Styrelsen, SD Norrköping

 • KF rapport – 2018-03-26

  Av Darko Mamkovic den 2 april, 2018
  0

  Under ärendet ”inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun”, återkom en fråga som Sverigedemokraterna kämpat för under så många år i kommunfullmäktige – insynsplatser och möjlighet att få information i god tid. Feministiskt initiativ sträcker sig ännu längre och kräver även beslutsrätt. Feministiskt initiativ tycker att samtliga politiska partier ska ingå i arbetsgruppen som har i uppdrag att ta fram ” inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun”.

  Gruppledaren Darko Mamkovic tog mycket aktiv roll i debatten och belyste flera aspekter som rör inte enbart ärendet som behandlades utan även allmänna demokratiska frågor.

  Darko Mamkovic påpekade vikten till rätten att få del av information men ändå vikten att ta hänsyn till majoritetsprincipen och valresultat. Sverigedemokraterna yrkade avslag på Feministiskt initiativ yrkande om att samtliga politiska partier ska ingå i arbetsgruppen, med argumentation att vi måste förhålla oss till valresultatet och majoritetsprincipen. Förslaget skulle gynna Sverigedemokraterna men på bekostnad av demokratiska principer, vilket är helt oacceptabelt – menar Darko Mamkovic.

   

  I Smedby får elever ny paviljongskola. Det rådde ganska stor enighet kring att något måste göras och att paviljongskola är enda lösningen, dock var partierna inte riktigt överens om finansiering. Kvartetten menade att Smedbyskolan måste renoveras och att ”ingen kunde förutse” både ökade volymen (fler barn i skolan) och renoveringsbehov. Gruppledaren Darko Mamkovic reagerade starkt på en formulering som återkommer ofta i politiska debatter nu för tiden, nämligen ”ingen kunde förutse …”. Darko Mamkovic påpekade att Sverigedemokraterna har varit med på bollen när det gäller samtliga samhälleliga områden sedan 2014 och att Sverigedemokraterna har försökt att få andra politiska partier att förstå konsekvenser av deras ogenomtänkta politiska beslut men Sverigedemokraterna verkar ha pratat för döva öron. Gruppledaren Darko Mamkovic fick medhåll från flera håll under kvällen.

  Sverigedemokraterna och Moderaterna menade att finansiering av ”oförutsedda” kostnader inte kan belasta utbildningsnämndens budget, utan att det är kommunal kostnad.

   

  Kommunfullmäktiges höjdpunkt:

  Lars Stjernkvist ”Handen på hjärtat, finns det någon som kunde förutse den kraftig ökning av antal elever”.

  Darko Mamkovic svar: ”Menar Lars S. på riktigt om vi tittar tillbaka några år, och utvecklingen i hela Sverige och samhället, att man verkligen kan säga ”ingen kunde förutse volymökningar?”

  Gruppledare för (M) Sophia Jarl, gav medhåll till Sverigedemokraternas gruppledare: ”jag är inne på samma linje som Darko Mamkovic …”.

   

  För övrigt gav Sverigedemokraterna stöd till kommunstyrelsens förslag om att avslå följande motioner:

  • Vänsterpartiets motion om intraprenad, ett mycket förlagd ägandeform som varit på försök vid flera tillfällen i Norrköpings kommun men aldrig lyckats.
  • Moderaternas motion om personalsammansättning – att slopa 65-35 % regeln i förskola,
  • Vänsterpartiets motion om att ta till vara på kompetens inom digital media och visualisering – ett mycket bra förslag, som fick beröm från samtliga, men inte riktigt genomtänkt för att kunna genomföras i sin helhet.
  • Vänsterpartiets motion om verksamhetsövergång i framtida tjänsteupphandlingar

  Och stöd till moderaternas motion om lovskola – Kvartetten har delvis rätt i sin argumentation om att möjligheten redan finns, för elever som ansöker och behöver mer undervisning, men Sverigedemokraterna menar att – i tider när skolresultat sjunker, är det viktigt att ta tillvara alla möjliga förslag som eventuellt kan leda till att vända den negativa utvecklingen inom skola.

   

 • Kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2018

  Av Robert Cederlund den 13 mars, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Norrköping presenterar sin valsedel till Kommunfullmäktige i valet 2018!

  1, Darko Mamkovic, 50, Gruppledare
  2, Clara Aranda, 30, Gruppledare
  3, Markus Wiechel, 30, Riksdagsledamot
  4, Jan Petersson, 54, Egenföretagare
  5, Florian Aranda, 64, Lärare
  6, Lise-Lotte Lindgren, 48, Läkarsekreterare
  7, Sandra Karlsson, 41, Lärare
  8, Benny Sellborn, 61, Butikssäljare
  9, Johan Lindekrantz, 53, Entreprenör
  10, Conny Samoraj, 56, Fastighetsvärd
  11, Robert Cederlund, 32, Medlemssekreterare
  12, Kim Sköld, 23, Restaurangbiträde
  13, Anette Kemgren, 71, Lantbrukare
  14, Matthias Olofsson, 47, Informationsansvarig
  15, Ingvar Våxmo, 76, Högskoleingenjör
  16, Eva Marie Johnsen, 83, Pensionär
  17, Linus Gistedt, 46, Chaufför
  18, Naima Bahnam Johansson, 52, Egenföretagare
  19, Issa Issa, 39, Jurist
  20, Wasuthida Pinsakulnee, 50, Egenföretagare
  21, Mats Forsberg, 44, Snickare
  22, Jonathan Lutström, 19, Studerande
  23, Torgny Solvinder, 56, Underhållsansvarig
  24, Anneli Ljung, 54, Receptionist
  25, Simo Petkovski, 53, Alkohol- och Drogterapeut
  26, Simone Vestlund, 70, Pensionär
  27, Johan Andersson, 49, Driftledare
  28, Yasmine Eriksson, 29, Pressassistent
  29, Daniel Sund, 25, Dataingenjör
  30, Moris Eissa, 50, Behandlingsassistent
  31, Thomas Svensson, 55, Industrisanerare
  32, Lottie Carlzon, 47, Administratör
  33, Glenn Jörheden, 63, Kranförare
  34, Sandra Jörheden, 38, Säkerhetstekniker
  35, Lena Diene, 57, Vårdbiträde
  36, Suzanne Larsson, 53, Stödassistent
  37, Marianne Visti, 75, Undersköterska
  38, Kent Karlberg, 71, Skeppsmäklare
  39, Birgitta Karlsson, 50, Förskollärare
  40, Leif Johansson, 52, Snickare
  41, Sten Selander, 79, Pensionär

   

  Vi kommer i veckorna som leder upp till valdagen ha en presentation med våra top-10 kandidater. Dessa kommer publiceras här på vår hemsida samt på vår Facebooksida

   

  Vi har även passat på att uppdatera våra kontakter i föreningen. (Se vänster)