Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Tillförordnad ordförande Sandra Karlsson

 

Darko

 • Debattartikel NT, ”Att lova för mycket”

  Av Darko Mamkovic den 22 maj, 2018
  0

  Till slut valde NT att publicera min debattartikel (1 av 3 jag skickade). Kortare version finns även i Folkbladet.

  Att lova för mycket

  I en insändare från 2018-04-21 skriver Lars Stjerknvist att: ”Politik handlar om att välja och att välja bort.” Jag håller med. Samma sak gäller angående ”Den politiker som lovar allt till alla är inte trovärdig”. Men det är precis vad Lars S gör. Under fyra år jag suttit i KF har jag lyssnat på ”vi kommer”, ”vi ska”, ”vi bör” mm. Samma sak hände vid sista KF ”Bokslut 2017”, lova massa saker men i grunden, mycket snack lite verkstad, som avslutades med att de vädjar till förnyat mandat att styra kommunen efter valet. Faktum är att Lars S med sin kvartett misslyckats ganska mycket med alla sina ”vi ska”. Dessutom har kvartetten även haft problem med att få ”budget i balans”, det vill säga att förutse och kunna räkna kostnader vilket går ihop med ett annat av Lars S favorit uttryck ”ingen kunde förutse”.

  Vidare skriver Lars S, att de tillfört skolan mer pengar för att stärka kvaliteten. Mycket bra, men skolresultaten sjunker och det kommer uppgifter från alla håll att både elever och personal inte mår bra! Konsekvensanalys kallas det. ”Ingen kunde förutse” – stämmer inte, då vi Sverigedemokrater, under fyra år har försökt att få majoriteten att åtminstone fundera över och ta reda på alla möjliga orsaker till nuvarande situation vilket innebär att även fundera på hur migrations- och invandringspolitiken påverkar Norrköping. Då blev jag kallad för både ett och annat samt att även min människosyn ifrågasattes.

  Jag är medveten om att det finns många orsaker till nuvarande situation i Norrköping, inte enbart migrationspolitiskagrationspolitiskgrationspolitik.  orsak till nuvarande situation i Norrköping are och en mycket urhålkat . Det finns mycket man kan förbättra. När det gäller skolan, har jag bland annat ifrågasatt ”strukturersättning” (utöver elevpeng tilldelas ytterligare resurser beroende på föräldrarnas utbildningsnivå) och modersmålsundervisning. 2016 inför budgetarbetet fick vi information om att Mosstorpsskolan går bra för i området (Skärblacka) bor många föräldrar som är akademiker (vilket är mycket felaktigt påstående). Vid ett annat föredrag säger annan kommunalanställd att arbetslösheten i Skärblacka är mycket låg men det har inget med hög utbildning att göra. Är inte då ansvarsfullt att kolla på alla variabler, även demografiska bilden?

  I slutet skriver Lars S ”… varken jag eller någon annan vet hur ekonomin kommer att utvecklas”. Felaktigt, jag kan tala om för Lars S, att det kommer att bli tuffare med en mycket urholkat välfärd. Detta borde vara solklart även för kvartetten då färre jobbar och fler är bidragstagande, med växande antal utanförskapsområden. Ganska enkel matematik, borde man förstå.

  Jag (Sverigedemokraterna) kommer inte att lova allt till alla, så som Lars S, utan tala klarspråk oavsett bekvämlighet. Jag är väl medveten om att det inte finns ekonomiska resurser. Det jag kan lova är att jag kommer att vända på varje sten, oavsett om det är bekväma frågor eller inte och se till att sanningen kommer fram till medborgarna.

  Darko Mamkovic (SD)

 • Lilla alliansen stannar hos S

  Av Darko Mamkovic den 18 maj, 2018
  0

  Moderaterna skriver i en debattartikel ”att de gläds över att kvartetten visar att de äntligen delar Moderaternas oro över den otrygghet som finns i delar av Norrköping”. Å ena sida kan jag tycka att det är lite fräckt att Moderaterna vill framstå som trygghetskämpar men å andra sidan kan jag glädjas åt att både Moderater och kvartetten äntligen förstått vad vi Sverigedemokraterna pratat om under så många år, och ställer sig bakom Sverigedemokraternas oro och vår verklighetsanalys. Vidare påpekar Moderaterna, med rätta (äntligen), att Norrköping präglas av arbetslöshet och utanförskap. Vem var först som tog upp de frågorna? Svaret: Sverigedemokraterna!

  Moderaterna kommenterar kvartettens förslag om ”väktarorganisation” som ”galet tänkt”. Principiellt håller jag med Moderaternas argument till fullo. Det är regeringen som bär ansvaret för att rättsväsendet i alla sina former ska fungera inklusive polis. Men nu är det så att det inte fungerar. Om ens hus brinner och brandkåren inte kommer då tar man självinitiativ och försöker släcka elden. Man resonerar inte ”jag är inte utbildad brandman och jag ska titta på hur mitt hus brinner då brandkåren inte kommer”.

  Det är så illa ställt i vårt samhälle så vi är tvungna att lösa problemen på alla möjliga sätt. Att vänta på att nuvarande regering ska lösa problemen är totalt bortkastad tid och rent utopiskt. Dessutom är Moderaterna (in)direkt ansvariga för nuvarande situation med tanke på deras politiska lösningar under deras åttaåriga regeringsstyre och deras ”berömda” överenskommelse med Miljöpartiet!

  Jag personligen ser hellre att vakter finns på våra gator som kan hjälpa utsatta flickor från att bli våldtagna på väg till skolan, att våra äldre inte blir rånade, och alla andra som dagligen drabbas av den otrygga tillvaron än att det inte finns någon där alls som kan hjälpa till. Tills vi får en duglig regering, måste vi själva på alla möjliga sätt hitta lösningar för att försäkra vår trygghet. Så ja Moderaterna, ni har rätt att det är galet tänkt, men vad ska vi göra, vänta på att ”brandkåren kommer och räddar vårt hus, eller åtminstone försöka släcka själva då brandkåren uppenbarligen inte kommer”, eller ännu värre vänta tills det blir så illa så att folk blir tvungna att börja skydda sig själv?

  Nej Moderaterna, om ni menade på allvar det ni säger, då hade ni fält regeringen vid åtskilliga gånger ni haft möjlighet.

  Om nu Moderaterna är ärliga i sin retorik (arbetslöshet, utanförskap, trygghet och allt annat som ursprungligen kom från Sverigedemokraterna) och inte valfjäskar, med vem ska de styra i Norrköping? Det är så uppenbart att osämjan inom alliansen är så stor och ”lilla alliansen” har ingen avsikt att lämna Socialdemokraterna i Norrköping.

  Darko Mamkovic (SD)

 • Debattartikel, Parkeringsplatser i Norrköping

  Av Darko Mamkovic den 18 maj, 2018
  0

  Nyligen närvarade jag på en trevlig debatt- och mingelstund med några av ledande politiker i Östergötland samt företagarna. Trevlig tillställning och jag vill passa på och tacka för möjligheten att prata om vad och hur SD vill förbättra och underlätta för företagarna i Östergötland.

  Under mingelstunden, framkom på min stora förvåning ”beröm” till Karin Jonsson (C) för att hon ”tar tag i problematiken med parkeringar”. Jag antar att det är på grund av NT:s artikel ”De vill lösa parkeringsfrågan i city”, där det också framkommer felaktigt påstående: ”Alla partier i Norrköping har dock varit överens om att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras före bilen för ett mer hållbart resande”. Det stämmer inte alls att SD står bakom denna formulering.

  Jag är väl medveten om att människor tycker annorlunda och det är inget fel på det. Däremot tycker jag att ledande politiker i Norrköping ska stå för sina val och vara ärliga mot sina medborgare. Karin J, med sin kvartett (och även samtliga andra partier i KF – förutom SD) är direkt ansvarig för det akutläge som råder i Norrköping när det gäller trafik och parkeringsplatser.

  Det finns tre huvudanledningar till denna akuta trafikproblematik som råder i Norrköping och som bara kommer att förvärras.

  Den första är att Karin J, vill ha 170 000 invånare år 2030 i Norrköping, det vill säga cirka 30 000 till. Utan att gå in på vad för demografisk grupp dessa invånare tillhör (ytterligare 30 000 nyanlända, eller annat), så har kvartetten inte gjort en konsekvensanalys av vad detta i praktiken innebär. Större antal invånare kräver större satsningar på infrastruktur, bredare gator, förbättrad kollektivtrafik och parkeringsplatser. Så vitt jag vet, finns inga planer på en omfattande utbyggnation av vägnätet eller kollektivtrafiken – om man bortser från den mycket tveksamma investering på utbyggnation av spårvagn, det enda som finns inplanerad är att parkeringsplatser kommer att försvinna.

  Det andra är att Karin J, med samtliga, vill ha Norrköping som cykelstad. År 2018 ska alla cykla! Inget fel på att cykla – för dem som så önskar – och självklart ska möjligheten finnas, men enligt mig, bör alla trafiksätt fungera. Bilen kommer inte bara att försvinna och folk kommer inte att sluta använda sina bilar bara för att Karin J så önskar. Dessutom är näringslivet i behov av väl fungerande trafik i alla sina former och inte enbart cykeltrafik.

  Det tredje går lite ihop med andra punkten, och det är att vi ska ha bilfri innerstad. Ingen har förklarat vad innerstad i praktiken innebär. Är det allt mellan promenaderna eller vad?  Det som Karin J, har som lösning är att bygga parkeringsplats vid Himmelstadlund(?).

  Sist men inte minst, kan jag nämna att de flesta ledande politiker som förespråkar bilfri Norrköping har reserverade parkeringsplatser i centrala Norrköping.

  För de som vill kontrollera innehållet i vad jag skrev, är ni mycket välkomna att kolla på web-sänd KF budgetsammanträde (37:00), när jag lyfter upp trafikproblematik i Norrköping.

  Sorgligt att den som bär huvudansvar för problemet, för beröm för att ha löst det samma, och att folk köper det gång efter gång!

  Darko Mamkovic gruppledare för SD

 • Debattartikel – Yrkesheder, Darko Mamkovic

  Av Darko Mamkovic den 18 maj, 2018
  0

  I en debattartikel skriver Moderaterna (M) att de vill bryta 23 år av S-styre. Vidare skriver M om att samarbete med Sverigedemokraterna inte är möjlig då vi inte har skol- och omsorgspolitik. Mycket märkligt påstående då vi lagt många förslag på områdena.

  Dock handlar det inte om att vi saknar politiska program. Det handlar om att M fortfarande hoppas på att alliansen lever kvar. ”Lilla alliansen” mår mycket bra under socialdemokraterna och det har Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) varit mycket tydliga med vid många tillfällen. Märkligt att M vägrar inse detta. Det krävs mirakel för att få alliansmajoritet i Norrköping (även i riket). Det återstår även att se vilka partier som finns kvar efter valet.

  Jag förstår också att M vill lämna alla dörrar öppna, men lite yrkeshederlighet bör finnas även inom politiken. Jag skulle aldrig gå ut med ett påstående att M saknar politik på olika områden. Jag håller inte alltid med deras politik, men att hävda att M saknar politik skulle vara en lögn.

  Vi har också varit tydliga med att vi är pragmatiska och kan samtala med alla. M säger i förväg att de inte är villiga att samarbeta med oss, trots att vi har samma åsikt inom många områden. Man kan ställa frågan varför är M (och även andra partier) inte villiga att prata med oss om frågor som de anser vi inte är överens om. Det är trots allt faktum att vi delar samma åsikt i många avseenden.

  Att vi inte har egna förslag eller politik, tror jag samtliga är medvetna om att det inte stämmer. Det är politiskt spel inför valet där samtliga politiska partier försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för att få bra valresultat.

  Jag personligen skulle tycka att det är mer ansvarsfullt med ett samtal så man kan hitta skiljepunkter som man kan kompromissa kring.

  M har pratat om ett majoritetsbyte under fyra årsperioden, och det är vi som är närmast M i kampen mot samma mål.

  Darko Mamkovic (SD)

 • Valmanifest 2018

  Av Robert Cederlund den 17 maj, 2018
  0

  Hej alla Norrköpingsbor!

   

  Idag den 17:e maj så kom många av er säkert hem till en överraskning i brevlådan. Vi aktiva i Sverigedemokraterna Norrköping är stolta att presentera vårt valmanifest för vad som på många håll kallats ödesval, eller vad som nästan bättre beskrivs som ett vägskäl. I det här vägskälet så finner man två val, att låta de tidigare regeringspartierna fortsätta sina beprövade och misslyckade experiment med att skapa ett mångkulturellt samhälle, eller att lägga sin röst och sitt förtroende på Sveriges enda riktiga oppositionsparti, som står upp för att våra äldre ska få leva en värdig vardag efter allt deras slit, att kvinnor ska kunna känna sig trygga när de går ensamma, att grovt kriminella fängslas eller utvisas, att elever klarar skolan och framför allt att våra sjuka inte dör i väntan på vård.

  På lokal nivå har vi begränsad möjlighet att påverka det som står ovan, det är lite naturen av den politiska maskinen med alla dess kugghjul, så vårt valmanifest vi idag presenterar innehåller de satsningar vi kan göra inom ramarna för kommunallagen. Vi har tagit fram dessa områden som nämns i häftet då vi anser att det är de problem som behöver åtgärdas mest akut i Norrköping.

  Vi har sett av de senaste opinionsundersökningarna att väljarna ger gehör till den politik vi stått bakom även om vindarna vänt och andra partier gjort allt de kan för att vända kappan eller till och med kopierat våra förslag rakt av. Vi räknar därför med stora framgångar i valet, även om vi är försiktiga med att gissa en specifik siffra, så vet vi att det kommer finnas väldigt mycket att göra och vi kommer behöva er hjälp.

  Så riktat till dig som läst vår folder, som känner igen sig i problembeskrivningarna och vill vara en del i att hjälpa oss lösa problemen. Idag öppnar vi även intresseanmälningar till att hjälpa till politiskt i nämnder och kommunala bolag. Så ansök om medlemskap direkt och fyll gärna i vår Intresseanmälan när du fått bekräftelsen på medlemsskap!

   

  mvh

  Styrelsen, SD Norrköping