Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 2

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraternas förslag om vägföreningarna i KS 4 maj 2020

  Av bennysellborn den 6 maj, 2020
  0

  Under måndagen hade kommunstyrelsen sammanträde i Norrköping.
  En viktig fråga som behandlades var om kommunen ska överta huvudmannaskapet för allmän plats och anläggningar i vägföreningar.
  Sverigedemokraterna är för ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap främst av två anledningar:

  1. Vägföreningarna har under lång tid varit lovade att kommunen ska ta över huvudmannaskapet, vi anser att löften ska infrias.

  2. Fastigheter inom vägföreningar betalar idag en årsavgift för skötsel och drift av vägarna. De medborgare som äger och bor i fastigheter inom vägföreningarna betalar lika mycket i kommunalskatt som medborgare som bor i områden där kommunen har huvudmannaskap.
  Vi anser att alla medborgare som bor i kommunen ska behandlas lika, ingen ska utifrån var och hur man bor, betala extra avgifter.

  På grund av kommunens ekonomiska läge just nu, och troligen under en lång tid framöver ser vi att ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap endast kan göras utifrån förutsättningarna att vägarna övertas i befintligt skick och att nuvarande vägstandard är vad som ska gälla som utgångsnivå i områdena. Kostnaden för drift, underhåll och skötsel tas över av kommunen i de fall där vägföreningarna önskar ett kommunalt huvudmannaskap.
  I de fall där vägföreningar i dagsläget inte önskar ett kommunalt övertagande ska samma bidragsnivå utgå till driften som idag.

  Därför kommer Sverigedemokraterna att yrka på följande när slutgiltigt beslut tas på nästa kommunfullmäktigesammanträde:

  –  Att kommunen tar över huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i de vägföreningar som så önskar. Övertagandet sker i befintligt skick och ingen upprustning av vägarna ska göras för att uppnå ”kommunal standard”.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde var de bara Sverigedemokraterna som yrkade på ett kommunalt övertagande, med ett konkret förslag på hur det ska ske.
  Vi får se om det blir annorlunda när slutgiltigt beslut ska tas på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 2020-03-25

  Av bennysellborn den 1 april, 2020
  0

  Måndagen den 25 mars hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  På grund av den pågående Corona-pandemin blev det ett något annorlunda sammanträde. Dels var antalet ledamöter nerbantat från 85 till 43 ledamöter. Dels var ett stort antal ärenden bordlagda för att hålla sammanträdet så kort som möjligt.

  De flesta ärenden som behandlades var ganska enkla och det rådde ingen större oenighet i beslutspunkterna.
  Dock vill vi nämna ett ärende där Sverigedemokraterna hade en annan uppfattning än kvartetten och de övriga partierna.
  Det var ärendet om Justering av taxa för bygglov, där kvartetten ville fastställa en ny taxa till 17 309:-, som är baserat på den tid som Byggnadsnämnden har för att handlägga ett bygglovsärende.
  Tiden som kvartetten föreslår är 15,25 timmar.

  Sverigedemokraterna menar att tidsåtgången för att handlägga ett ärende som avser tillbyggnad av komplementbostad/komplementbyggnad ( Attefallshus ) bör ligga på 10 timmar, vilket är ett snitt på vad andra kommuner har i handläggningstid.
  Det skulle innebära att kommuninvånare som vill bidra till att minska trångboddheten och bostadsbristen i kommunen skulle få en bygglovskostnad på 11 350:- i stället för det föreslagna 17 309:-.
  Det skulle enligt vår mening även innebära att Norrköping skulle bli en mer attraktiv kommun att flytta till för dem som vill bo i ett eget hus.

  Nu fick vi tyvärr inte igenom vårt yrkande, vilket innebär att den nya taxan för bygglov börjar gälla för ansökningar som kommer in fr o m 1 maj 2020.

  Slutligen vill vi önska alla våra följare en god hälsa och på snart återseende på Norrköpings gator och torg.
  Fram tills dess hoppas vi att ni fortsätter att följa oss.

  Sköt om er.

 • Norrköpings Tidningar censurerar replik

  Av Darko Mamkovic den 11 mars, 2020
  0

  Norrköpings Tidningar avvisade gruppledaren Darko Mamkovic replik till Vänsterpartiets debattartikel ”SD angriper i stället för att be om ursäkt”. De censurerade så hårt och krävde drastiska ändringar där hela innebörden av repliken skulle försvinna. Därav postar vi hans replik på vår hemsida.

  Replik finns här.

 • Öppet hus

  Välkomna till Öppet hus onsdagen den 4/3

  Av bennysellborn den 2 mars, 2020
  0

  Vi önskar alla välkomna till Öppet hus onsdagen den 4/3. Där kan du träffa flera av våra styrelseledamöter och parlamentariker.
  Välkomna att ställa frågor om vår politik eller bara umgås med oss. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

  Vi öppnar klockan 17:30 och finns på Vattengränden 14 i Norrköping.

 • Från sammanträdet i kommunstyrelsen den 10 februari

  Av bennysellborn den 13 februari, 2020
  0

  Under måndagens sammanträde med kommunstyrelsen i Norrköping lyfte Sverigedemokraterna fram frågan om hur kommunala tjänstemän gör politiska ställningstagande och utövar lobbyism och aktivism. Man gör det med en klar politisk agenda att med skattefinansierade medel smutskasta ett specifikt parti som på demokratiska grunder är invalda i kommunfullmäktige.

  Anledningen till att frågan lyftes var den pågående utställningen Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu på Norrköpings stadsmuseum.
  Utställningen gör en stark koppling mellan nazismen under 30- och 40-talet och dagens Sverigedemokraterna. På utställningen hängde även en bild på Sverigedemokraterna Norrköpings lokala styrelse från 2018. Bilden är numera nedtagen efter att Sverigedemokraterna har gjort en polisanmälan mot stadsmuseet om just denna bild.

  Lars Stjernqvist (S) svarade att man måste hålla isär begreppen olaga kränkningar och yttrandefrihet.
  Han såg inget konstigt med innehållet i utställningen, utan menade att det faller inom ramen för yttrandefrihet.
  Han försvarade också de kommunala tjänstemännens rätt att ta politisk ställning, även genom offentliga uttalanden.

  Det har framförts kritik mot oss, i media och även under gårdagens KS-sammanträde, om att vi vill försöka styra kulturen i Norrköping. Det framfördes även att vi skulle ha gjort polisanmälan mot stadsmuseet som ett led i vår agenda och för att få uppmärksamhet.

  Vi kan meddela att vi gärna hade sluppit denna ”uppmärksamhet”. Vi är helt övertygade om att samtliga uthängda personer kan skriva under på det.
  Vi vill också meddela att vi inte på något sätt vill försöka stoppa denna utställning. Tvärtom tycker vi att det är av yttersta vikt att de grymheter som utfördes under 30- och 40-talet i nazismens namn aldrig ska glömmas bort, och framförallt aldrig mer upprepas.

  Därför är det viktigt att utställningar av det här slaget görs med gedigen forskning och faktabaserad information som grund, inte med lösa antaganden.