Sverigedemokraterna i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 2

Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Tillförodnad ordförande, politisk sekreterare
Benny Sellborn

 

Skicka e-post till oss

 • Trevlig Midsommar.

  Av bennysellborn den 18 juni, 2020
  0


  Sverigedemokraterna Norrköping vill önska alla en riktigt glad och trevlig midsommar.
  Vi vill även passa på att önska er en riktigt skön sommar. Vi hoppas innerligt att vi snart kan träffa er igen på medlemsträffar, öppet hus och torgmöten.
  Fram tills dess, ta väl hand om varandra.

 • Rapport från kommunfullmäktige 2020-05-25

  Av bennysellborn den 27 maj, 2020
  0

  Måndagen den 25 /5 hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  Det var framförallt två ärenden som fick extra uppmärksamhet och som skapade mest debatt.

  Det första fanns inte med på dagordningen men var så politiskt laddat att det togs upp på sittande möte.
  Det handlade om maktförskjutningen som skett på grund av att Miljöpartiet har aviserat att man tänker stödja den i minoritet styrande kvartettens budget. Det innebär att förtroendeuppdrag i nämnder och bolagsstyrelser återkallas och ledamöter måste väljas på nytt utefter det nya majoritetsförhållandet. Även nyval av kommunal- och oppositionsråd måste hållas.

  Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic påpekade att den valtekniska samverkan mellan M, V och MP formellt fortfarande gäller och riktade en fråga till Miljöpartiet: – Hur kan ni fortfarande ingå i en valteknisk samverkan med M och V, samtidigt som ni ingår i ett budgetsamarbete med kvartetten ? Han efterfrågade en förklaring till vad Miljöpartiet egentligen vill, och ville också veta vad kvartetten har för avsikt med sitt nya ”samarbete” med Miljöpartiet.
  Någon klargörande förklaring fick han varken från Miljöpartiet eller från kvartetten.

  Det andra ärendet handlade om ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap för vägföreningar.
  Sverigedemokraterna är av den meningen att kommunen ska uppfylla det sedan länge givna löftet om ett kommunalt övertagande av vägföreningarna. Fastigheter inom vägföreningar betalar idag en årsavgift för skötsel och drift av vägarna. De medborgare som äger och bor i fastigheter inom vägföreningarna betalar lika mycket i kommunalskatt som medborgare som bor i områden där kommunen har huvudmannaskap.
  Sverigedemokraterna anser att medborgare som bor i kommunen ska behandlas lika, ingen ska utifrån var och hur man bor, betala extra avgifter.
  Därför gjorde Sverigedemokraterna genom gruppledare Darko Mamkovic och oppositionsrådet Matthias Olofsson följande yrkande:

  • Att kommunen tar över huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i de vägföreningar som så önskar. Övertagandet sker i befintligt skick och ingen upprustning av vägarna ska göras för att uppnå ”kommunal standard”.

  Tyvärr blev det avslag på vårt yrkande, vilket innebär att kommunen inte kommer att ta över huvudmannaskapet för vägföreningarna.
  Eftersom vi tycker att detta är en rättvisefråga så kommer vi att fortsätta jobba för att kommunen till slut uppfyller sitt mångåriga löfte till vägföreningarna.

 • Sverigedemokraternas förslag om vägföreningarna i KS 4 maj 2020

  Av bennysellborn den 6 maj, 2020
  0

  Under måndagen hade kommunstyrelsen sammanträde i Norrköping.
  En viktig fråga som behandlades var om kommunen ska överta huvudmannaskapet för allmän plats och anläggningar i vägföreningar.
  Sverigedemokraterna är för ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap främst av två anledningar:

  1. Vägföreningarna har under lång tid varit lovade att kommunen ska ta över huvudmannaskapet, vi anser att löften ska infrias.

  2. Fastigheter inom vägföreningar betalar idag en årsavgift för skötsel och drift av vägarna. De medborgare som äger och bor i fastigheter inom vägföreningarna betalar lika mycket i kommunalskatt som medborgare som bor i områden där kommunen har huvudmannaskap.
  Vi anser att alla medborgare som bor i kommunen ska behandlas lika, ingen ska utifrån var och hur man bor, betala extra avgifter.

  På grund av kommunens ekonomiska läge just nu, och troligen under en lång tid framöver ser vi att ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap endast kan göras utifrån förutsättningarna att vägarna övertas i befintligt skick och att nuvarande vägstandard är vad som ska gälla som utgångsnivå i områdena. Kostnaden för drift, underhåll och skötsel tas över av kommunen i de fall där vägföreningarna önskar ett kommunalt huvudmannaskap.
  I de fall där vägföreningar i dagsläget inte önskar ett kommunalt övertagande ska samma bidragsnivå utgå till driften som idag.

  Därför kommer Sverigedemokraterna att yrka på följande när slutgiltigt beslut tas på nästa kommunfullmäktigesammanträde:

  –  Att kommunen tar över huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i de vägföreningar som så önskar. Övertagandet sker i befintligt skick och ingen upprustning av vägarna ska göras för att uppnå ”kommunal standard”.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde var de bara Sverigedemokraterna som yrkade på ett kommunalt övertagande, med ett konkret förslag på hur det ska ske.
  Vi får se om det blir annorlunda när slutgiltigt beslut ska tas på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 2020-03-25

  Av bennysellborn den 1 april, 2020
  0

  Måndagen den 25 mars hade kommunfullmäktige sammanträde i Norrköping.
  På grund av den pågående Corona-pandemin blev det ett något annorlunda sammanträde. Dels var antalet ledamöter nerbantat från 85 till 43 ledamöter. Dels var ett stort antal ärenden bordlagda för att hålla sammanträdet så kort som möjligt.

  De flesta ärenden som behandlades var ganska enkla och det rådde ingen större oenighet i beslutspunkterna.
  Dock vill vi nämna ett ärende där Sverigedemokraterna hade en annan uppfattning än kvartetten och de övriga partierna.
  Det var ärendet om Justering av taxa för bygglov, där kvartetten ville fastställa en ny taxa till 17 309:-, som är baserat på den tid som Byggnadsnämnden har för att handlägga ett bygglovsärende.
  Tiden som kvartetten föreslår är 15,25 timmar.

  Sverigedemokraterna menar att tidsåtgången för att handlägga ett ärende som avser tillbyggnad av komplementbostad/komplementbyggnad ( Attefallshus ) bör ligga på 10 timmar, vilket är ett snitt på vad andra kommuner har i handläggningstid.
  Det skulle innebära att kommuninvånare som vill bidra till att minska trångboddheten och bostadsbristen i kommunen skulle få en bygglovskostnad på 11 350:- i stället för det föreslagna 17 309:-.
  Det skulle enligt vår mening även innebära att Norrköping skulle bli en mer attraktiv kommun att flytta till för dem som vill bo i ett eget hus.

  Nu fick vi tyvärr inte igenom vårt yrkande, vilket innebär att den nya taxan för bygglov börjar gälla för ansökningar som kommer in fr o m 1 maj 2020.

  Slutligen vill vi önska alla våra följare en god hälsa och på snart återseende på Norrköpings gator och torg.
  Fram tills dess hoppas vi att ni fortsätter att följa oss.

  Sköt om er.

 • Norrköpings Tidningar censurerar replik

  Av Darko Mamkovic den 11 mars, 2020
  0

  Norrköpings Tidningar avvisade gruppledaren Darko Mamkovic replik till Vänsterpartiets debattartikel ”SD angriper i stället för att be om ursäkt”. De censurerade så hårt och krävde drastiska ändringar där hela innebörden av repliken skulle försvinna. Därav postar vi hans replik på vår hemsida.

  Replik finns här.