Nyheter | 1 december 2006 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Nyheter | 1 december 2006

SD fick två mandat – besätter ett

I höstens val fick vi tack vare 2 062 norrköpingsbor två mandat i kommunfullmäktige. Vi riktar ett stort tack till alla er som gav oss detta förtroende och lovar att göra vårt bästa för att få genomslag för en sverigedemokratisk politik i kommunen.

Dessvärre drabbades vi av problem med våra kandidater under valrörelsen, först då det visade sig att två personer som anmält intresse för att kandidera inte var valbara och sedan efter att en vald fullmäktigeledamot hoppade av. Det fick till följd att en för oss okänd sympatisör valdes in på vårt andra mandat i fullmäktige, men på grund av personens bakgrund anser vi inte att han kan beviljas medlemskap i partiet.

I och med detta har SD endast en partimedlem som fullmäktigeledamot i Norrköping denna mandatperiod. Det är naturligtvis beklagligt och vi ber våra väljare om ursäkt för att vi inte kunnat besätta de förtroendeposter som ni gett oss. Dock kommer vi troligtvis att kunna genomföra lika mycket i fullmäktige med ett mandat som med två.