Nyheter

PRM: SD Norrköpings tilläggsbudget 2022

SD Norrköping tilläggsbudget 2022-2025 Norrköpings kommuns ekonomiska utveckling är god. Under årsredovisningen för 2020 visade kommunen ett överskott på nästan 460 mnkr. Skatteintäkterna för 2021, tillsammans med övriga intäkter, visar ett överskott om nästan 240 mnkr. Prognosen för nämndernas årsresultat, är ett överskott om drygt 300 mnkr. Det mesta av dessa pengar är egentligen avsatta […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer