NT censurerar replik | Sverigedemokraterna i Norrköping

NT censurerar replik

Norrköpings Tidningar avvisade gruppledaren Darko Mamkovic replik till Vänsterpartiets debattartikel ”SD angriper i stället för att be om ursäkt”. De censurerade så hårt och krävde drastiska ändringar där hela innebörden av repliken skulle försvinna. Därav postar vi hans replik på vår hemsida.

Replik:

I en artikel menar Niklas Lundström att jag och SD bör be om ursäkt. Fråga är vem som ska be om ursäkt och för vad?

Utställningen om nazism i Norrköping har väckt flera viktiga frågor bland annat, armlängds avstånd till kultur, politiskt aktivism och lobbyism på tjänstemannanivå, och även arvsynd.

Att vi tar avstånd från nazismen borde vara så uppenbart för samtliga med tanke på hur starkt vi reagerade på de kopplingar som utställaren gör mellan nazismen på 30-talet och dagens Sverigedemokrater.

Gällande armlängds avstånd anser vi att det inte är så enkelt att enbart ösa pengar och inte veta vad som därefter händer. Vi är inte ute efter att detaljreglera konst- och kulturuttryck, men skiljer på offentligt finansierad kultur och den fria kulturen som inte finansieras av det allmänna. Ingen konst bör detaljregleras, men vi kan ställa högre krav på medborgarförankring och saklighet i allmänfinansierad kultur och det är berättigat att rikta kritik mot politisk konst som rör sig mot förtal eller aktivism utan att problematiseras.

Utställningen sägs det, har för avsikt att belysa en mörk period i Sveriges historia där samlingsregeringen hade nära samarbete med Nazityskland. Dock nämns enbart Sverigedemokraterna och inte bara den utan det görs direkt koppling mellan nazismen på 30 talet med dagens SD Norrköping. Tillåt mig tvivla på opartiskhet när dåvarande verksamhetschef (då projektet påbörjades) är förtroendevald för Miljöpartiet med öppet uttalat hat mot just SD. Att flera personer som är involverade i utställningen har starka kopplingar med olika organisationer och partier på vänsterkanten förstärker misstanken om att det handlar om aktivism och politiskt lobbyism på tjänstemannanivå.

Det är självklart att personal inom offentligsektor ska kunna ha sina politiska åsikter och vara politiskt aktiva, dock när högst uppsatta chefer visar en tydlig och öppet hat mot ett visst parti och använder sin tjänst inom offentligsektor för att driva sin agenda då anser vi att det är rätt att ifrågasätta förfarandet.

Att den guidade turen även har förvandlats till aktivism för öppna gränser där nazism likställs med allt och alla som inte har samma åsikt, gör saken inte bättre utan förstärker ännu mer uppfattning om att det kan betraktas som aktivism och politiskt lobbyism på tjänstemannanivå.

Att hävda annat, är bara befängt och oärligt.

Makthavande partier märker att makten glider iväg från dem och använder skattemedel för att sprida hatpropaganda mot enligt senaste opinionsmätningar det största partiet – SD, under täckmantel ”armlängds avstånd”.

Flera politiker och debattörer har hakat upp sig på att jag inte kan allt om SD historia. Jag utgick från det officiella partiprogrammet när jag valde Sverigedemokraterna och där fanns inte ett enda ord som pekar på nazism eller annan odemokratiskt diktatoriskt åsikt eller tanke. Hur länge behöver jag ansvara och bära skuld för enstaka personer i SD historia som inte längre är med, uteslutna, avlidna eller helt enkelt bara borta då de inte passar i SD?

Att bli ifrågasatt gällande demokratiska principer av just Vänsterpartiet som i sin politiska verktygslåda fortfarande har politiskt våld och revolution som huvudverktyg är absurt.

Darko Mamkovic (SD)