Nomeringar inför årsmötet! | Sverigedemokraterna i Norrköping

Nomeringar inför årsmötet!

Bästa medlemmar!

Nomineringstiden för förtroendeuppdrag i föreningen SD Norrköping (som även innefattar Söderköping) är nu inne. Det innebär kortfattat att valberedningen välkomnar samtliga SD-medlemmar boendes i Norrköping eller Söderköping att nominera kandidater till olika förtroendeposter i vår förening. Lägg märke till att de som nomineras ska vara medvetna om att de är nominerade och att de skriftligt ska kunna godkänna sin kandidatur. Enklast är om ni använder er av bifogat formulär och ser till att respektive kandidat skickar in detta till valberedningens sekreterare Sandra Karlsson via brev eller inscannat via epost (sandra.karlsson@sd.se). Ni kan även själva fylla i lappen och skicka till valberedningen om ni själva önskar kandidera. Det går även att komma förbi SD-kansliet i Norrköping för att få en lapp som kan fyllas i på plats, återkom i sådana fall till SD Norrköping för önskemål om lämplig tid. Samtliga nominerade och godkända kandidater kommer att kallas till intervju under beredningsperioden.

Nomineringarna och skriftliga godkännanden ska vara valberedningen tillhanda senast den första december.

Brevet skickas till:
Att: Sandra Karlsson
SD Norrköping
Vattengränden 14
602 22 Norrköping

Väl mött!

Markus Wiechel (sammankallande valberedare SD Norrköping)

Formulär