Motioner | Sverigedemokraterna i Norrköping

Motioner

Nedan presenteras motioner som kommunfullmäktigegruppen har lämnat in till kommunfullmäktige i Norrköping. Samtliga går att läsa och ladda ned som PDF-dokument

Anmälda 26 april 2021:

Motion om Holmens vindkraftspark – av Florian Aranda (SD)

Anmälda 25 januari 2021:

Motion skolmuseum – Av Florian Aranda (SD)

Anmälda 29 april 2019:

Motion-Bilder i Norrköpings kommuns kommunikationsmaterial (Florian Aranda) – av Florian Aranda (SD)

Anmälda 25 mars 2019:

Utredning av solcellspark – av Matthias Olofsson (SD)

Anmälda 25 februari 2019:

Utredning av kostnader  – av Matthias Olofsson (SD)

Anmälda 25 februari 2019:

Spelberoende bland unga – av Sandra Karlsson (SD)

Anmälda 24 september 2018:

Utred hedersproblematiken i Norrköpings skolor – av Markus Wiechel (SD) och Jan Petersson (SD)

Anmälda 18 juni 2018:

Förstärkt och förenklat medborgarinflytande – av Markus Wiechel (SD), Clara Aranda (SD) och Jan Petersson (SD)
Tillståndsplikt för tiggeri – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 23 april 2018:

IT-satsning på Norrköpings äldreboenden – av Markus Wiechel (SD) och Clara Aranda (SD)

Anmälda 29 januari 2018:

Motverka och kartlägg antisemitismen – av Markus Wiechel (SD)
Effektivisering av modersmålsundervisning – av Florian Aranda (SD)
Motverka bränder och skadegörelse – av Florian Aranda (SD)
Rättslig hantering av ensamkommande – av Darko Mamkovic (SD)
Konstgräsplaner – av Jan Petersson (SD)

Anmälda 29 maj 2017:

Mottagning av ensamkommande barn – av Darko Mamkovic (SD)

Anmälda 24 april 2017:

Förbättra trygghet och lärande i Norrköpings kommuns högstadieskolor.av Florian Aranda (SD)

Anmälda 27 mars 2017:

Språksatsning för lokalt företagande – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 29 november 2016:

Utökat suicidpreventivt arbete – av Markus Wiechel (SD) och Clara Aranda (SD)
Totalstopp av mottagning av flyktingarav Darko Mamkovic (SD), Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)

Anmälda 30 maj 2016:

Åtgärder för minskat stök i Norrköpings skolorav Markus Wiechel (SD) och Darko Mamkovic (SD)
Rättvis betygsbedömning av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 21 mars 2016:

Förbättrade parkeringsmöjligheter – av Jan Petersson (SD)
Förenklad hantering av bygglov för industrin och småföretagare på landsbydgen – av Markus Wiechel (SD)
Upprustning av Norrköpings vägnät – av Jan Petersson (SD)

Anmälda 29 februari 2016:

Förbered ungdomar för sina yrkesvalav Markus Wiechel (SD)
Företagarfond för nya och utvecklingsbara projektav Markus Wiechel (SD)
Främja trygghetsvärdarav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 25 januari 2016:

Utökad TBC-beredskapav Markus Wiechel (SD), Clara Aranda (SD) och Lise-Lotte Lindgren (SD)
Främjande av elfordon – av Markus Wiechel (SD)
Innovativa förslag för ett grönare Norrköping – av Jan Petersson (SD)

Anmälda 16 juni 2015:

Ökad demokratiav Markus Wiechel (SD) och Joel Lundgren (SD)

Anmälda 25 maj 2015:

Förbättrat företagsklimat och ökat företagande – av Markus Wiechel (SD)
Minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnenav Florian Aranda (SD)

Anmälda 1 mars 2015:

Nyrekrytering i Norrköping av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 23 februari 2015:

Fördelning av politiska tjänster – av Markus Wiechel (SD) och Darko Mamkovic (SD)
LOV inom äldreomsorgen – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 26 januari 2015:

Utökad naturupplevelse och säkerhet i Vrinneviskogens naturreservat – av Michael Kauppi (SD)
Musikunderhållning på kommunens äldreboenden – av Joel Lundgren (SD)
Nödsändare för dementa – av Markus Wiechel (SD) och Jan Petersson (SD)

Anmälda 24 november 2014:

Ökad konsumentrådgivning – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 juni 2014:

Förbättrad miljö i skärgården – av Markus Wiechel (SD)
Försökskommun för tiggeriförbud – av Markus Wiechel (SD)
Secondhandsatsning – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 27 januari 2014:

Inrätta aktivitetspark för äldre – av Markus Wiechel (SD)
Bostad först – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 25 november 2013:

Se över läkemedelshanteringen – av Markus Wiechel (SD)
Inrätta en kulturarvsfond – av Markus Wiechel (SD)
Förbättrad marknadsföring av kommunen – av Markus Wiechel (SD)
Inrättande av fadderverksamhet – av Markus Wiechel (SD)
Enhetliga byggregler – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 september 2013:

Inför en demokratidag – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 26 augusti 2013:

Förbättrad kommunhemsida – av Markus Wiechel (SD)
Utvecklat arbete för ordning i skolan – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 27 maj 2013:

Folkomrösta om moskébyggen – av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
Valfrihet inom avfallshanteringen – av Cornelia Dahlberg (SD)
Ökad musikundervisning – av Cornelia Dahlberg (SD)
Projektanställ arbetslösa ungdomar – av Cornelia Dahlberg (SD)
Införande av vårdnadsbidrag – av Markus Wiechel (SD), Cornelia Dahlberg (SD) och Ingvar Våxmo (SD)

Anmälda 29 april 2013:

Ingen särbehandling vid anställning – av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)

Anmälda 28 januari 2013:

Öppen utbildning vid LiU – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 17 december 2012:

Utökat antal praktikplatser – av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
Utreda möjligheten till ersättning för korttidsenheter – av Markus Wiechel (SD)
Utdrag från belastningsregistret vid anställning – av Markus Wiechel (SD)
Uppsättning av pantbehållare och fimptunnor – av Markus Wiechel (SD)
Flyktingar hos politikerav Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
Insamling av elektronik för bistånd – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 27 augusti 2012:

Starta brottsförebyggande projekt – av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
Slopad kommunal modersmålsundervisning i förskolan – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 18 juni 2012:

Utveckla Himmelstalundsbadet – av Cornelia Dahlberg (SD), Lennart Isaksson (SD) och Markus Wiechel (SD)
Applikation för kommunen – av Markus Wiechel (SD)
Insyn för motionärer vid beredning – av Markus Wiechel (SD)
Utred hedersproblematiken – av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)

Anmälda 28 maj 2012:

Subventionerade halkskydd för pensionärer – av Markus Wiechel (SD)
Underlätta för polisen i sitt arbete – av Markus Wiechel (SD)
Belöna civilkurage – av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
Kameraövervakning vid problemområden – av Markus Wiechel (SD)
Reklam på spårvagnarna – av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)

Anmälda 23 april 2012:

Riktlinjer för kommunens kulturverksamhet – av Markus Wiechel (SD)
Slopande av kött som slaktats genom skäktning – av Markus Wiechel (SD)
Enkätsida för servicesektorn på kommunhemsidan – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 januari 2012:

Färre antal fullmäktigeplatser – av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
Införande av klassmorfar – av Markus Wiechel (SD)
Inrätta handlingsplan mot politiskt våld och hot – av Markus Wiechel (SD)
Införande av E-petitioner  – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 28 november 2011:

Ökad undervisning om kommunismens brott mot mänskligheten – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 24 oktober 2011:

Studiedag inom näringslivet för politiker – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 26 september 2011:

Utredning kring kollektivtrafikens kostnader – av Ingvar Våxmo (SD)

Anmälda 29 augusti 2011:

Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre – av Markus Wiechel (SD)
Inköp av läsplattorav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 maj 2011:

Modernisering av kommunens trygghetslarm – av Markus Wiechel (SD)
Införande av folkomröstning om flyktingmottagandeav Markus Wiechel (SD)
Installation av sprinklersystem i äldreboendenav Markus Wiechel (SD)
Införande av tiggeriförbud på offentlig platsav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 2 maj 2011:

Införande av ett mångkulturellt bokslut – av Markus Wiechel (SD)
Marknadsföring av rådgivning för småföretagareav Markus Wiechel (SD)
Införande av en företagslotsav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 31 mars 2011:

Införande av digitala handlingar – av Markus Wiechel (SD)
Införande av terapihundar inom äldreomsorgenav Markus Wiechel (SD)
Målade infarterav Marianne Visti (SD) och Markus Wiechel (SD)
Maskeringsförbud i kommunala inrättningarav Markus Wiechel (SD)
Utbyggd infrastruktur för elfordonav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 28 februari 2011:

Avskaffad avgift för trygghetslarm – av Markus Wiechel (SD)
Införande av äldreombudsmanav Markus Wiechel (SD)
Införande av skolksmsav Markus Wiechel (SD) och Patrik Rubindal (SD)
Tillåta slumpmässiga drogtesterav Markus Wiechel (SD)
Insynsplatser i styrelser och nämnderav Markus Wiechel (SD)
Inköp av hjärtstartareav Markus Wiechel (SD)
Traditionella skolavslutningarav Markus Wiechel (SD)
Införande av ett diskussionsforumav Markus Wiechel (SD)
Införande av alkolåsav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 29 oktober 2007:

Inrättande av jourskola – av Petter Carlsson (SD)
Praktik och utbildningsdag inom äldreomsorgen – av Petter Carlsson (SD)