Miljöinriktat, djurvänligt och attraktivt Norrköping med en levande landsbygd | Sverigedemokraterna i Norrköping

Miljöinriktat, djurvänligt och attraktivt Norrköping med en levande landsbygd

Bevara och utveckla miljön

Som enda parti har Sverigedemokraterna från början kritiserat husbygget i Strömparken, och det är ingen slump. Vi värnar våra parker och rekreationsområden och ser dessa som en del av Norrköpings unika charm. I samband med att en kommun växer är det ofta tal om förtätning av de centrala delarna, på gott och ont. Vi ser värdet av en grön stadsutveckling, där mer attraktiva områden ska ses som en styrka snarare än en belastning. Det är en investering för hela Norrköping och omöjliggör inte en satsning på en fortsatt växande stad. Vårt fina läge vid vattnet gör att det finns många fler attraktiva oexploaterade platser att bygga på än stadsparker.

Ett hållbart leverne

En grönare utveckling är avgörande för Norrköpings framtid där det finns goda möjligheter för människor att källsortera och återanvända. Vi motsätter oss den ohållbara nedskräpningen i kommunen, förstörandet av våra befintliga grönområden och värnar om vikten av att tänka på omgivningen. Vi är positiva till tanken att Norrköping ska ha en egen biogasanläggning och ett utbyggt nät för miljöfordon. Vi positiva till ett miljövänligt resande, utan att försvåra för bilismen och motsätter oss därför ytterligare farthinder och hastighetsbegränsningar. Vårt förslag om att använda läsplattor inom kommunens verksamheter har tillslut även blivit verklighet vilket resulterat i en avsevärt mycket lägre pappershantering. Vi önskar fortsätta med en utveckling av ett mer IT-inriktat och modernt system genom hela kommunens verksamheter där kvaliteten inte hotas. Likaså önskar vi se till hela kommunen och satsa på ett tillgängligt bredband i hela Norrköping. Genom att kommunen stimulerar och satsar på secondhand och återvinning, kan vi både förbättra för kommunen och öka kommuninvånarnas välstånd.

Satsa på skärgården

Många använder idag vattnet för sina fritidsintressen. Det kan handla om fiske, bad eller båtliv. För båtägare tillkommer något. Vattnet används allt för ofta som toalett vilket bidrar kraftigt till övergödning som påverkar de andra aktiviteterna i skärgården. Likaså behöver båtägare skydda sina skrov från havstulpaner och bottenmålar därför sina båtar. Både färgen som används vid bottenmålningen och tömningen av båtarnas toaletter förorenar på vår skärgård. Om bara viljan finns går det att motverka denna miljöförstöring. Vi anser att en bottentvätt är en god investering, både för båtägarna ur ett ekonomiskt perspektiv och för att skydda havsmiljön från de ämnen som den giftiga färgen ger ifrån sig. Likaså bör möjligheten för båtägare att tömma sina båttoaletter i en särskild tömningsstation bli större.

Djurskydd på riktigt

Vi nöjer oss inte med enkla mål om närproducerad, ekologisk mat och Fairtrade-märkning. Vi vill nå långt, genom att garantera att ingen mat som serveras inom kommunens verksamheter kommer från djur som blivit uppfödda eller slaktats på ett sätt som strider mot svensk lag. Vi förespråkar närproducerad mat av hög kvalitet Likaså önskar vi ta tag i dagens oacceptabla nedskräpning av vår natur för att skydda vilda djur, husdjur och oss själva. Vi tar ser alltid till djurens och omgivningens hänsyn i samband med nybyggnation av exempelvis nya vindkraftverk. Genom att verka för att en djurskyddspolis inrättas i Östergötlands län hoppas vi kunna skapa Sveriges djurvänligaste kommun.

Vi vill:

Säkra upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök, samt se till att svensk djurskyddslagstiftning följs i samband med inköp till kommunens verksamheter

Införa båttvätt i Arkösund samt möjliggöra för mer stationer för tömning av båttoaletter

Verka för inrättandet av en djurskyddspolis i Östergötland

Bevarade centrala grönområden och utöka möjligheten till fler returstationer genom att bland annat sätta upp fler pantbehållare och fimptunnor i Norrköping

Effektivisera insamlingen av saker för återanvändning eller bistånd

Bygga infrastruktur för elfordon och möjliggöra enklare sätt att ta sig fram i kommunen.