Medlemsmöte den 4 oktober 2009 med SDU-ordföranden Erik Almqvist som gästtalare | Sverigedemokraterna i Norrköping

Medlemsmöte den 4 oktober 2009 med SDU-ordföranden Erik Almqvist som gästtalare

Vi var många sverigedemokrater vid mötet, men tyvärr bara några få SDU:are. SD Östergötlands och SD Norrköpings ordförande Markus Wiechel höll ett kort inledningstal. Erik Almqvist började sedan sitt anförande med en kort resumé över SD:s och SDU:s historia. Han talade om partiets bildande och förklarade de problem som partiet, och framförallt det dåvarande ungdomsförbundet, hade i början av 90-talet.

Deltagarna fick sedan veta hur partiet förändrades i och med Mikael Janssons tillträde partiledarposten 1994 och att de ideologiskt avvikande medlemmar som fanns då uteslöts. Andra lämnade partiet frivilligt för att söka sig till egna partier och organisationer. Den sista stora upprensningen skedde 2001. Erik poängterade också det faktum att inte mer än ca 1% av dagens SD-medlemmar faktiskt var med i partiet under de första åren, varför argumentet att vi sverigedemokrater bara skulle ha ”svidat om” på senare år är felaktigt.

Sedan fick mötesdeltagarna lära sig historien till dagens SDU, som bildades 1998, och hur Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson, Gabriella Johansson med flera fick igång en stark ungdomsverksamhet under några år, fram tills att de alla kände sig tvungna att lämna SDU för ett större engagemang i SD.

Detta ledde till en tillfällig nergång för ungdomsförbundet under några år, men den trenden bröts 2008 genom den nuvarande SDU-ledningens satsningar. Sedan medlemskapet i SDU dessutom har förenklats vid årsskiftet 2008 -2009 har antalet medlemmar nu formligen exploderat och är omkring 2000. Detta kommer att innebära såväl en stark valrörelse från SDU, som statligt stöd inför 2011.

SDU har en riksorganisation, med en förbundsstyrelse på sju ledamöter och två ersättare. Det ordnas en konferensresa till utlandet varje vinter och en kongress varje sommar. Senast var man på Gotland sommaren 2009. Utöver detta kommer en rad andra arrangemang att genomföras av SDU riks framöver. Bland annat ska en valkonferens för medlemmarna äga rum under denna höst.

SDU:s lägger stor prioritet vid att skapa nya distriktsstyrelser i hela landet. Det ska bli en sådan i Östergötland, när nu några av deltagarna vid mötet har blivit extra inspirerade.

Erik Almqvist talade också om övrig svensk politik och nämnde särskilt att socialdemokraterna under Göran Perssons ledning förde över 258 miljarder kronor från pensionärernas konton till statskassan. Erik sa ungefär så här: ”Pensionärerna röstar i regel som de alltid har gjort och därför kan de nuvarande regeringspartierna hunsa med dem. Tyvärr är pensionärer en svår grupp att locka över till ett nytt parti, men SD kommer ändå att prioritera dem av rent moraliska skäl.”.

Vi i SD Östergötland och det blivande SDU Östergötland tackar Erik Almqvist för ett engagerande tal och för all intressant information!