Medlemsmöte med Johnny Skalin | Sverigedemokraterna i Norrköping

Medlemsmöte med Johnny Skalin

Under lördagen den 14 december gästades Norrköping och Östergötland av riksdagsledamoten Johnny Skalin.

Inför den samlade skaran medlemmar som sökt sig till mötet redogjorde Johnny utomordentligt kring hur EU arbetar och hur utvecklingen gått från att vara ett fredsprojekt och en idé om mellanstatligt samarbete till ett maktfullkomligt och överstatligt maskineri.

Ca ett trettiotal medlemmar närvarade och efteråt bjöds det på fika och fortsatta diskussioner och det tog god tid innan siste man var ut genom dörren.

Sverigedemokraterna Norrköping vill rikta ett stort tack till Johnny Skalin för sitt besök och önska en god jul med förhoppning om att vi möts igen.