Meddelande | Sverigedemokraterna i Norrköping

Meddelande

Folkbladet har sökt SD för att höra om deras inställning, men inte fått något svar.” skriver folkbladet i en artikel kring Marby den 27 februari 2017.

Folkbladet kontaktade gruppledare Darko Mamkovic på onsdag den 22 februari 2017 och fick svaret att kommunfullmäktige gruppen för Sverigedemokraterna kommer att hålla ett möte klockan 17:00 och bland annat diskutera Marby ärendet. Efter detta var gruppledaren kontaktad kring partiets interna frågor men inte kring Marby.

Sverigedemokraterna i Norrköping kan meddela följande:

”SD kommer att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden från Nya Moderaterna. Vi förstår problematiken kring kostnader för lokalbefolkningen och kommer att ställa några frågor kring detta på kommunfullmäktige. Ytterligare frågor kring hantering av ärendet tillkommer. Vi förstår också behovet av vidare utveckling av området och ställer oss bakom det.”