Kommunstyrelsemöte 2017-03-06 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunstyrelsemöte 2017-03-06

Intressant kommunstyrelsemöte idag.

Det är inte så ofta man kan diskutera ideologiska frågor på kommunal nivå, och i måndags var ”Betänkande kring vinster i välfärden” ett av dessa få tillfällen. Tyvärr gick det mer än en halv timme åt formalia istället om själva sakfrågan. Det tog en ajournering och mycket tjafs kring om M, MP och V yrkanden ska antas som tilläggsyrkande eller eget yrkande. Tråkigt och jag avstod att rösta om detta. Onödigt slöseri med tid, tyckte jag.

I själva frågan tog jag ställning om att vinsttak inte är det bästa lösningen. Mycket komplex fråga som säkerligen kan diskuteras ytterligare. Det som störde mig ganska mycket var Vänsterpartiets inställning att typ alla privata företag alltid söker nya vägar att utöka vinsten på bekostnad av kvaliteten, och medvetet enbart tänker på pengar istället på service. Mycket oroväckande ställningstagande som visar ganska dålig syn på alla seriösa privata företag och alla dessa duktiga hårt arbetande män och kvinnor som utför bra jobb. Vänsterpartiet förstår fortfarande inte att planekonomi med enbart statligt ägande inte är det optimala lösning för ett modernt samhälle.

En annan fråga var en motion framlagd av Fi ”könsneutrala suffix”, som vill ersätta samtliga ”män” med ”person” så som t.ex. ”tjänstemän”, ”nämndemän” mm. Det märkliga var att kvartetten ansåg motionen vara tillgodosedd, trots att det inte finns några planer eller praxis om att Norrköpings kommun har ändrat eller skall ändra ”tjänstemän” till ”tjänsteperson”. Uppenbarligen vågar inte kvartetten gå emot Fi, då det inte anses politiskt korrekt oavsett hur galet det låter. Naturligtvis yrkade jag på avslag. Mer info kommer, då en debatt på nästkommande kommunfullmäktige är att förvänta sig.

Darko Mamkovic
Ordförande och gruppledare för
Sverigedemokraterna i Norrköping