Kommunfullmäktigesrapport för januari månad | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktigesrapport för januari månad

KF började med mycket intressant föreläsning om sjukdomen demens och forskning och statistik kring sjukdomen. Visst är det bra med statistik, det ger oss möjlighet att överkomma och hitta lösningar på problem vi dagligen möts av, på ett helt annat sätt. Synd att statistik inte används även i andra viktiga samhälleliga frågor och problem.

Nästa punkt på dagordningen är något som både jag och många andra ledamöter upplevde som ”dejting sajt” för att nysvenskar ska kunna träffa ”gammalsvenskar”. Att jag använder begreppet ”gammalsvenskar” är för att även föreläsaren inte kunde svara på vilka det är som anses vara svenskar och hur länge är man nysvensk. Tanken med internetservicen är att ”gammalsvenskar” ska kunna bjuda in nysvenskar på middag hemma hos sig. Föreläsare tyckte att ”svenskar får bjuda till lite” så som att det skulle vara så att Sverige och svenska folket inte bjudit på ”lite” redan. Förr i tiden, visste man ordets innebörd, nu för tiden är det tolkningsfråga. ”Lite”, ”nysvensk” mm.

Tilläggsbudget var nästa ärende. Igen, man kanske ska inleda alla ärenden i kommunfullmäktige med en begreppsanalys. Nu för tiden i socialdemokraternas ordbok är genomlysning synonym med nedskärning – eller ännu bättre: Vi har inte råd med detta längre. Tjänstemän har fått i uppdrag att effektivisera verksamheten. I grunden mycket bra tanke och initiativ som ledde till att man kan spara några miljoner kronor. Frågan är bara varför gjordes det inte tidigare? Innebär detta att vi på grund av dålig organisation och/eller oeffektivitet slösat skattemedel alla dessa år? Något för majoriteten kanske att besvara, varför ”genomlysningen” inte gjordes tidigare.

Ärende av markförsäljning i samband med utbyggnad av Kardonbanan följs av långa debatter kring ärende kring affischeringsytor i Norrköping.

Efter sociala bostäder, kommunala investeringar i fossilbränsle fonder och asfalt på parkeringar var det dags för frågor.

Sverigedemokraterna fick inte ställa frågan om belysning och trygghet vid pendlarparkeringar då frågan inte inkom 30 minuter innan KF sammanträdet. Arbetsordning är mycket viktig och underlättar arbete, men att den värdesätts mer än medborgarnas trygghet är kanske inte så bra.

Däremot fick Fi ställa sin favorit fråga (igen) ”Härbärge för utsatta EU-medborgare”.