Kommunfullmäktige 26 maj 2008 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 26 maj 2008

Vid Norrköpings kommunfullmäktigsammanträde den 26 maj fick sverigedemokraterna stöd från folkpartiet angående införande av en jourskola för stökiga och/eller mobbande elever. Folkpartiets ledamöter reserverade sig nämligen mot att avslå motionen.

Att en viss spänning låg i luften när motionen kom upp för behandling var inte svårt att känna. Men det var bara Mathias Sundin (fp) som vågade sig in debatten, med en undran till Lars Stjernkvist (s) varför Barn- och ungdomsnämnden så lätt kunde avfärda sverigedemokraternas förslag.

För att var så politiskt korrekta som möjligt, vågade ingen av de övriga ledamöterna yttra en egen åsikt om införandet av jourskolor. Fegt, men också helt enligt syftet med partipiskor. Att det i församlingen fanns betydligt fler ledamöter än folkpartiguppens, som hade kunnat tänka sig stödja motionen är inte särskilt svårt att förstå. Men av pisksnärtar får man ju både sveda och fula ärr, kanske också en bock i partiboken.

Stjernkvist började med att förklara att det råder en närmast spöklik stämning i fullmäktige, nu när sverigedemokraterna inte finns på sina platser! Så vi får väl glädja Stjernkvist med att det kommer att bli mindre skrämmande, och trevligare i Norrköpings fullmäktige om ca 2,5 år, när ett antal sverigedemokrater intar sina platser. Den som väntar på något gott …

Lars Stjernkvist tycker vidare, att kommunens insatser är bra som de är mot mobbingen och stökiga elever i skolan. Han menar att skolans och kommunens nuvarande åtgärder mot nämnda problem hanteras fullt tillräckligt bra och vill inte ha någon ”mellanlagring” av vissa elever, som han tycker att det kan bli med sverigedemokraternas förslag. Mattias Sundin (fp) kontrade med att Stjernkvist inte riktigt läst och förstått meningen med motionen. All heder åt folkpartiet, som vågade ta denna debatt.

Sd Norrköping