Kommunfullmäktige rapport 2016-05-30 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige rapport 2016-05-30

Sammanträdet inleddes med ekonomisk uppföljning för Norrköping per den 31 mars 2016. Som vanligt ser siffrorna bra ut på pappret, god ekonomisk hushåll och prognos för överskott med 86 300 tkr. Som sagt, på pappret.

Taxa för äldreomsorg och hemsjukvård höjs i Norrköping. Höjningen ger sammanlagt ca: 2 000 tkr extra till kommunen. Mycket märkligt beslut av majoriteten med oppositionens uppbackning med tanke på att – enligt dem – ekonomin i Norrköping är god och att vi har överskott. Naturligtvis motsatte sig Sverigedemokraterna höjningen och gruppledaren Darko Mamkovic gick ganska hårt mot majoriteten och beslutet att ytterligare försämra den redan tuffa tillvaron för våra äldre.

Fortsättningen präglas av att V+MP+Fi, verkar tävla i vem som ska lämna in flest motioner och interpellationer till kommunfullmäktige, men vikten ligger på kvantitet och inte kvalitet. Lång debatt bl.a. kring att Fi vill införa 3 dagar vegetariskt mat i Norrköpings kommun med avsikten att vegetarisk kost skall övergå till norm. Skrämmande att i debatten kunde höras smygande samtycke att intention och målet är att vegetarisk kost så småningom skall vara norm i Norrköpings kommun och det enda som erbjuds. Naturligtvis röstade Sverigedemokraterna emot vid begärd votering.

Sverigedemokraterna lämnade ett till klagomål till kommunfullmäktigespresidiet. Anledning är att kommunfullmäktiges ordförande väljer byråkrati framför viktiga och akuta samhälleliga problem. Sverigedemokraterna lämnade en interpellation om senaste kravaller och bränder som har drabbat Norrköping 9 arbetsdagar före kommunfullmäktiges sammanträde istället för 10. En byråkratisk dag väger tyngre än tryggheten i Norrköping och interpellationen fick inte läggas fram.