Kommunfullmäktige rapport 2016-03-21 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige rapport 2016-03-21

En lång debatt kring sociala utfallskontrakt på grund av Vänsterpartiet. De få argument kring vinsten i välfärden bland alla dåliga kan inte motivera en timme lång debatt. Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget medan V och Fi yrkade avslag, med motivering: ”inga vinster i välfärden”.

Flera ärenden kring ändringar i nämnds reglemente (KS, SPN, TN).

Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för koncernbolagen yrkade Sverigedemokraterna bifall till förslag med justering att inga praktikplatser bör kvoteras med motiveringar:

Norrköpings kommun kan absolut inte ägna sig åt särbehandling av människor och kvoteringar. Anser kommunen att kommunala bolag skall eller bör anordna praktikplatser då ska det vara lika för alla Norrköpingsbor. Gruppledaren Darko Mamkovic lyfte upp säkerhetsaspekten också. Det är dokumenterat att många nyanlända saknar giltiga ID handlingar, och att vi inte vet vilka de är och deras förflutna. Konstigt nog, finner inga andra kommunfullmäktige ledamöter det problematiskt vem som får röra sig fritt på bl.a. flygplatsen.

Akut situation kring förskoleplatser. Nu ska det byggas så kallade paviljonger. Dyrt och kortsiktig lösning på långvariga problem. Vi får vänja oss med kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem, försämrad standard och nedmontering av välfärden. Det långvariga oansvariga och dåliga migrationspolitiken hinner ikapp verkligheten. Inget att göra åt, beklagar sig Ola Johansson (S) i talarstolen och säger att ingen kunde förutse att det kommer att behövas så många platser. Sverigedemokraterna har försökt påtala just detta i många år.

Fi undrar i en interpellation om vi inte ska erbjuda skolgång för så kallade ”papperslösa” barn i Sverige. Per Linderoth (M) svarade klockrent att de vistas olagligt i landet och ska lagföras istället.