Kommunfullmäktige (KF) rapport den 29 maj 2017 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige (KF) rapport den 29 maj 2017

Flera heta ämnen, tufft debattklimat och ”flytta fokus från sakfrågor”. Så kan man kort sammanfatta KF den 29 maj 2017.

I första ärendet, inriktningsdokument för barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen, ville Sverigedemokraterna införa några ändringar:

Inriktningsdokumntet är skrivet med grunden och hänvisning till barnkonventionen, men kvartetten tolkade fritt enligt sina ideologiska och politiska preferenser original texten vilket gruppledaren för SD påpekade, bland annat att ”inherent dignity” ska översättas som ”infödd värdighet” och inte ”människors lika värde”. Gruppledaren menade att om man hänvisar till ett dokument, då ska den användas i sin ursprungliga form och inte ändras efter sitt behag. Då finns ingen anledning att ens hänvisa till barnkonventionen om man nu ändrar vad som står i den. Kvartetten, insisterade och kämpade hårt för ”människors lika värde”. Sverigedemokraterna yrkade vidare på att ”skyldighet” ska införas i dokumentet, med motiveringen att lära barn och ungdomar om demokratiska principer är viktigt, men det innebär att man förstår vikten av skyldigheter, vilket gruppledaren Darko Mamkovic betonade i debatten.

Efter inledningsvis någorlunda hårdare debatt, behandlades ärenden kring hyresavtal, och andra ärenden där inga större meningsskillnader fanns mellan olika politiska partier.

Då var det dags för att behandla Sverigedemokraternas motion om att Norrköpings kommun tillsvidare inför totalstopp i mottagningen av flyktingar genom anläggningsboende (ABO). Sverigedemokraterna menade att Norrköpings kommun har tagit många fler än staden klarar att ta emot. Gruppledaren Darko Mamkovic hänvisade vidare till att allt fler kommuner, styrda av både socialdemokraterna och moderaterna har ställt samma eller liknande krav, och citerade både media och politiker som har uttalats kritiskt till mottagningen. Även Lars Stjernkvist erkände instämmande att systemet inte fungerar, dock var han och kvartetten inte villiga att ställa sig bakom förslaget. Moderaterna som bara för några månader sen, skrev i en debattartikel i NT, att Linköping borde ta flyktingar istället för Norrköping, gav tyst samtyckande till kvartetten.

Vid punkten ”Interpellation om arbete med diskriminerings och kränkande behandling” inlämnad av Sverigedemokraterna, var det tydligt att det är enbart Sverigedemokraterna som står för demokratin i Sverige. Socialdemokraterna med hjälp av andra partier kämpade med all sin kraft att inte införa ”politisk åsikt” som grund till diskriminering och kränkande behandling. När gruppledaren Darko Mamkovic drog parallell mellan regimer som förbjuder oliktänkande och olika politiska åsikter med Socialdemokraternas beteende och diktatoriska regimer runt om i världen, så stängde KF ordförande av mikrofonen istället för att i en demokratisk anda låta samtliga argumentera för sin ståndpunkt.

Nej, i Norrköpings kommun tystas istället oliktänkande med maktutövanden.

Videoinspelningar från KF kommer inom kort.