Kommunfullmäktige den 31/3 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 31/3

Under kommunfullmäktige debatterades Lagen Om Valfrihetssystem flitigt och länge. Det parti som utmärkte sig mest under sammanträdet var Vänsterpartiet, som tydligt visade sin ståndpunkt mot individens fria vilja och försökte komma med tafatta slagord som ”Våra äldre är inte till salu”.

Ricardo Olivares (V) Påpekade i sitt anförande att marknaden inte var lösningen på de problem vi står inför. Att privatisera välfärden skulle enligt Ricardo inte skapa några nya jobb. Vinster i välfärden är som känt en fråga Vänsterpartiet säger sig vara starkt emot, och även detta påtalades under kommunfullmäktige. När det handlar om asylindustrin är Vänsterpartiet dock väldigt tysta, det är något vi får återkomma till.

Som många vet, har kommunen vid LOV rätt att besluta om vilka aktörer som ska verka inom kommunen och kan i sin tur ställa krav på dessa. Exempel kan vara att företagen inte får vara vinstdrivande, vilket i sin tur slår hål på Vänsterpartiets argument.

Patrik Rubindal (SD) Påtalade att Sverigedemokraterna var positiva till LOV. Han ifrågasatte argument om att kommunalt anställda skulle ge den bästa vården och menade att det även gav vårdgivare möjligheten till ökad valfrihet samt möjligheten att starta företag för att bedriva vård, just så som de vill bedriva den.

Majoriteten stred hårt för sitt kommunala monopol. Folkvalda politiker var bäst lämpade för att ta besluten, enligt Ricardo Olivares (V). Den enskilda individens frihet och inverkan ska alltså förminskas och förflyttas till bättre vetande. Det ställer sig Sverigedemokraterna starkt emot. Vi är övertygade om att individuell frihet är nödvändig och av yttersta vikt för ett välmående samhälle, vi tror på våra medborgare och deras egna förmåga. Individen ska ha rätt att avgöra vad som är bäst för dennes livssituation. Något annat är att förakta den individuella friheten.

Norrköpings kommun är i sitt rödgröna styre en företagsfientlig majoritet som ständigt försvårar och motarbetar stora som små företagare. Sverigedemokraterna ser allvarligt på detta och vill arbeta för att göra Norrköpings kommun till en företagsvänlig kommun, som stöttar och ser vikten av att underlätta för verksamhet och etablering.

Konkurrens är precis vad kommunen är i behov av. Kan man välja mellan privat och kommunal vård väljer man det som är mest tilltalande, är den kommunala vården bättre kommer också privata aktörer att konkurreras ut. Patrik Rubindal (SD) Påpekade även detta genom att understryka att om faktum blir att företagen erbjuder sämre vård kan man välja kommunen. Vilket i sin tur innebär att kommunen bara förlorar på LOV om vården man erbjuder är sämre än den som erbjuds av privata aktörer.

Avslutningsvis röstade majoriteten nej till LOV, vilket sätter ytterligare käppar i hjulen för en önskad företagsvänlig utveckling i kommunen. Sverigedemokraterna kommer fortsätta att arbeta och driva en politik som gynnar våra företagare, vi uppskattar och ser vikten av entrepenörskap.